banner242

banner191

banner176

banner148

banner145

banner179

banner243

TÜBİTAK'ın geliştirdiği GEZKİY teknolojisi gemilere transfer edilebilecek

TÜBİTAK'ın geliştirdiği GEZKİY teknolojisi gemilere transfer edilebilecek... TÜBİTAK tarafından geliştirilen Gerçek Zamanlı Kızıl Ötesi İz Yönetim Sistemi (GEZKİY) Teknolojisi gemilere transfer edilebilecek.

GÜNCEL 02.12.2019, 14:06
TÜBİTAK'ın geliştirdiği GEZKİY teknolojisi gemilere transfer edilebilecek

TÜBİTAK'ın geliştirdiği GEZKİY teknolojisi gemilere transfer edilebilecek

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Gerçek Zamanlı Kızıl Ötesi İz Yönetim Sistemi (GEZKİY) Teknolojisi" TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, yalnızca gemilerde kullanılmak üzere, basit lisanslama yönetmi ile 10 yıllığına TÜBİTAK tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilebilecek.

Teknoloji transfer bedeli peşinatta; lisans alanın, müşterilerine yapacağı ilk 4 satış veya kurulumda satıl ve kurulum başına 10.000 EURO,

Royalti Bedeli ise Daha sonraki her bir satış ve/veya Kurulum İçin, Lisans Alanın GEZKİY Satış ve/veya Kurulum Fiyatı Üzerinden 700.000 €’ya Kadar Olan Kısım için (700.000 € Dâhil) % 15 Royalti, Satış ve/veya Kurulum Bedelinin 700.000 € Üzerinde Kalan Kısmı için % 10 Royalti şeklinde...

TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

GEZKİY Teknolojisinin Transferi, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için üretilen ürünler olmak üzere Kontrole Tabi Liste’de yer alan malzemelerin algoritma ve veri tabanında yer alan bilgileri deşifre etmeyecek şekildeki yalnızca gemilerde kullanılabilir ticari sürümü kapsayacak.

Teknoloji Transfer Paketi başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar

Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
Millî Savunma Bakanlığı’ndan alınacak, gizlilik derecesine uygun Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgeleri gerekmektedir.

TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi ya da üretim izni gerekmediğine dair yazılı belge alınması gerekmektedir.

Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,

Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Başvuruda Bulunamayacak Kişiler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

Yorumlar (0)
5
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
banner102