Müsteşarlıktan 'Talepler El Kitabı'

“Petrol Kirliliğinden Doğan Zararlar İçin Talepler El Kitabı” Denizde meydana gelebilecek olası bir petrol kirliliğinde zarar görmesi muhtemel tarafları bilgilendirme amaçlı.

Müsteşarlıktan 'Talepler El Kitabı'

03/03/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” kapsamında petrol kirliliğinden dolayı herhangi bir zararın oluşması durumunda bundan zarar görenlerin tazmin talepleri hakkında talep sahiplerini bilgilendirmek, kendisine gelen talepleri ilgilisine yönlendirmek ve takibini yapmakla Denizcilik Müsteşarlığı görevlidir.

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından, ülkemiz karasularını ve kıyılarını etkisi altına alabilecek ve petrol dökülmesi ile çevre kirliliğine sebebiyet veren kazalarda, kazalardan zarar görenlere (kıyı tesisleri, balıkçılar v.b.) ya da temizleme ve kirliliği önleme çalışmalarına katılan özel, tüzel veya kamu kuruluşlarına; yaptıkları masraftan doğan alacaklarından dolayı haklarını koruyabilmek ve mağduriyetlerini en aza indirebilmek üzere, zararlarının tazmini için yapacakları talepleri hazırlarken, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile 5312 sayılı Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında dikkat edecekleri hususları, hazırlamaları gereken dokümanları ve izlemeleri gereken prosedürleri anlatan bir rehber kitapçık hazırlandı.

Denizde meydana gelebilecek olası bir petrol kirliliğinde zarar görmesi muhtemel tüm ilgililerin bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı düşüncesinden hareketle hazırlanan         “Petrol Kirliliğinden Doğan Zararlar İçin Talepler El Kitabı”  adlı rehber kitapçığa Denizcilik Müsteşarlığı internet sayfasından (//www.denizcilik.gov.tr/tr/calismalar/calisma.asp)   erişilebilmektedir. 

 

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176