banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

Liman İşletmeciliğinde Kamu Payı Azalacak

Orta Vadeli Programdan denizciliğin kısmetine sadece "Kamunun liman işletmeciliğindeki payının azaltılması" düştü... İşte OVP'nin madde madde ayrıntıları...

GÜNCEL 16.09.2009, 17:46
1821
Liman İşletmeciliğinde Kamu Payı Azalacak

Orta Vadeli Program'ın yeni hedefleri

Orta vadeli programda, temel hedefler, özel sektör öncülüğündeki büyümeyi desteklemek, rekabet gücünü ve esnekliğini artıracak yapısal reformları hayata geçirmek,ekonominin yeniden sürdürülebilir büyüme dönemine girmesini sağlamak ve ülkenin refah düzeyini artırmak olarak saptandı.

İşte yeni ekonomik hedefler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başbakanlık yeni binada düzenlenen toplantıda açıkladığı orta vadeli programa göre, temel hedefler, makroekonomik öncelikler, yapısal kamu maliyesi reformları, ekonominin rekabet gücü ve verimliliğini artıracak politika ve reformlar, mali kural uygulamasına geçişin temel amaçları ve üzerinde çalışılan mali kuralın ana unsurları şöyle belirlendi:

Orta Vadeli Programın temel hedefleri:

1- Özel sektörün kullanabileceği kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltarak ve geleceğe yönelik öngörülebilirliği artırarak özel sektör öncülüğündeki büyümeyi
desteklemek,
2- Ekonominin rekabet gücünü ve esnekliğini artıracak yapısal reformları hayata geçirmek,
3- Türkiye'nin sahip olduğu ekonomik ve sosyal açıdan güçlü yönlerini avantaj olarak kullanarak ekonominin yeniden sürdürülebilir büyüme dönemine girmesini
sağlamak,
4- Böylece ülkemizin refah düzeyini artırmak.

Orta Vadeli Programın makroekonomik öncelikleri:

1- Büyümenin kademeli bir biçimde potansiyel düzeyine yükselmesini sağlamak,
2- İstihdamı artırmak,
3- Enflasyondaki düşüş eğilimini devam ettirmek,
4- Küresel krizin etkisiyle önemli ölçüde bozulan kamu dengelerini düzeltmek.

Orta Vadeli Programdaki Yapısal Kamu Maliyesi Reformları - 1:

1- Mali kural uygulamasına geçilmesi,
2-KİT'lerde yeni bir yönetişim modelinin hayata geçirilmesi,
3- Vergi kayıp ve kaçağının azaltılması, vergi tabanının genişletilmesi,
4- Gelir idaresinin denetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi,
5- Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini teminen etkin bir tahsilat sisteminin kurulması,
6- Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artırıcı ve mali yönetimlerini iyileştirici düzenlemelerin yapılması.

Orta Vadeli Programdaki Yapısal Kamu Maliyesi Reformları - 2:

1- Sağlık hizmet ve harcamalarının etkinleştirilmesi ve Aile Hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılması,
2- Sosyal yardımlarda yerindeliğin ve harcamalarda etkinliğin sağlanması,
3- Kamu cari harcamalarının öncelikli alanlara yönlendirilmesi,
4- Kamu yatırımlarının yeniden önceliklendirilerek etkinleştirilmesi,
5- Kamu mali yönetiminde şeffaflık, veri kalitesi, raporlama ve kontrol sistemleri alanlarındaki uygulamaların uluslararası
standartlara yükseltilmesi.

Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gücü ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 1:

1- Ziraat Bankasının hisselerinin bir bölümünün halka arzına yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması, çalışma
sonuçlarına ve piyasa koşullarına göre uygulamaya ilişkin kararın verilmesi,
2- Kamunun elektrik dağıtımı ve seker üretimi alanlarından tamamen çekilmesi, telekomünikasyon ve liman
isletmeciliklerindeki payının azaltılması,
3- İş dünyasının talep ettiği nitelikte insan gücü yetiştirilmesine hız kazandırılması,
4- Esnek istihdam biçimlerinin yaygınlaştırılması,
5- Aktif işgücü programlarının etkin uygulanmasına yönelik olarak İŞKUR'un kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi.

Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gücü ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 2:

1- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin uygulamaya konulması,
2- Yatırımların finansmanında kamu-özel işbirliği modellerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
3- Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik yatırımlara ve ekonominin üretken yapısını destekleyen
altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi, GAP, DAP ve KOP uygulamalarına ivme kazandırılması,
4- Kuruluşları tamamlanan kalkınma ajanslarının faaliyete geçirilmesi,
5- Tarımsal desteklerin yeniden düzenlenmesi.

Orta Vadeli Programda Ekonominin Rekabet Gücü ve Verimliliğini Artıracak Politika ve Reformlar - 3:

1- Kredi garanti fonuna Hazine tarafından sağlanan teminat desteğinin etkin bir biçimde devreye sokulması,
2- Yeni çıkarılan yatırım teşvik sisteminden özel sektörün azami ölçüde yararlanmasının sağlanması,
3- Devlet yardımlarının şeffaflaştırılması ve etkinleştirilmesi,
4- Yeni üniversitelerin beşeri ve fiziki alt yapılarının güçlendirilerek büyüme sürecine katkılarının artırılması,
5- Yargı sisteminin hız ve etkinliğinin artırılması.

Mali Kural Uygulamasına Geçişin Temel Amaçları:

1- Borç yükü ve bütçe açığını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak,
2- Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek,
3- Maliye politikasına olan güveni artırmak,
4- Artan güven ve kredibiliteyle beraber risk priminin düşmesini sağlayarak borçlanma maliyetini azaltmak.

Üzerinde Çalışılan Mali Kuralın Ana Unsurları:

1- Mali kural çerçevesinde, orta-uzun vadede kamu açığının milli gelire oranının, sürdürülebilir bir borç yapısı ile uyumlu
bir düzeyde gerçekleşmesi hedeflenecektir.
2- Kamu açığında yapılacak uyarlamayı belirlerken, bir önceki yıl gerçekleşen açığın orta-uzun vadeli hedefin ne kadar
uzağında olduğu dikkate alınacaktır.
3- Kamu açığındaki uyarlamayı belirlerken dikkate alınacak diğer bir faktör konjonktürün etkisidir. Kamu açığındaki
uyarlama büyümenin uzun dönem ortalamasının üzerinde olduğu yıllarda daha yüksek, altında olduğu yıllarda ise daha
düşük olacaktır.

 

Yorumlar (1)
erol 12 yıl önce
Bu program diye açıklananlar 30 yıldır her hükümetin söylediği beylik laflar-bürokratın elinde hazır metinler bunlar.

Türkiye de bürokrasi azaltılmadan-önüne gelen genel müdürün genelge yazması önlenmeden-memuru koruyan kanun değişmeden-iş yapmayan bürokratın kızağa alınması değil,memuriyet ilişkisi kesilmeden-her türlü yazışmanın cevap süresi belirtilmeden-yönetmelikler sade,kısa,açık-seçik anlaşılır-- ve/veya-ancak kelimelerinden arındırılmadan---hiç bir ilerleme olmaz,ancak iktidara yakın olanlarla ilk 500 firma ilerler gerisi seyreder.

Ben görememde-inşallah gençler görür.

Unutmayın ülkeyi hükümetler değil-bürokratlar yönetmektedir.

Başbakan bile bu durumdan şikayet ediyorsa anlayın artık.

Madem şikayet ediyor neden değiştirmiyor memurun dokunulmazlığını acaba sizce?

yarınımız güzel olur inşallah.

erol
28
açık
banner102
Günün Karikatürü Tümü