banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

Kitack Lim: "Gemiler de kılavuz kaptanların emniyetini sağlamalı"

İtalya Kılavuz Kaptanlar Federasyonu'nun (FEDEPILOTI) 70.'inci ulusal toplantısına katılarak burada bir konuşma yapan IMO Genel Sekreteri Kitack Lim; "Kılavuz kaptanlar gemilere göz kulak oluyorsa, gemiler de kılavuz kaptanlara özen göstermeli" dedi.

GÜNCEL 25.04.2017, 00:55 25.04.2017, 10:09 Fulya Tekin İstikbal
819
Kitack Lim: "Gemiler de kılavuz kaptanların emniyetini sağlamalı"

Kılavuz kaptanlar, uluslararası deniz taşımacılığı emniyetinin temelini oluşturan güçlü ve gerekli bir unsurdur. IMO Genel Sekreteri Kitack Lim tarafından İtalya Kılavuz Kaptanlar Federasyonu'nun (FEDEPILOTI) 70.'inci ulusal toplantısına 11 Nisan'da Roma'da verilen mesaj bu oldu.

İtalyan kılavuz kaptanların ve Hükümet üyelerinin katıldığı bir kitleye seslenen Lim, denizcilikteki insan unsurunun hayati bir parçası olan kılavuz kaptanlar hakkında konuştu. Gemilerin limanlara ya da tehlikeli sulara güvenle gidebilmesi için gemilere yardım ederken kılavuz kaptanların yerel bilgilerini kullandığını belirten Kitack Lim, ayrıca, kılavuz kaptanların deniz taşımacılık emniyeti için bir sorumluluğu olduğu gibi, deniz taşımacılığının da kılavuz kaptanların güvenliğinden sorumlu olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, Roma ziyareti sırasında İtalya'nın Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Graziano Delrio ile görüştü ve 12 Nisanda da İtalyan Armatörler Birliği'ni ziyaret etti.

Limanlara ve uzmanlaşmış yerel bilginin gerekli olduğu diğer alanlara yaklaşımlarda nitelikli kılavuz kaptanların kullanılmasının önemi 1968'de IMO tarafından resmen tanınmıştır. IMO, kılavuzluk hizmetleri konusunda bir Genel Kurul Kararı’nı kabul etti ve bu kararda hükümetlere diğer tedbirlerden daha etkili olduklarını ispatlamak için kılavuzluk hizmetleri düzenlemelerini ve  kılavuz kaptan alınmasının zorunlu olacağı gemi ve gemi sınıflarını tanımlamayı tavsiye etti.

Kitack Lim'in Konuşması

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, yaptığı konuşmada FEDEPILOTI'yi kuruluşunun 70. Yıldönümünden ötürü kutladı. Bay Lim şunları söyledi:

"Ayrıca, büyük çaba için İtalyan hükümetine içtenlikle teşekkürlerimi sunmak ve sıkıntı içindeki çok sayıda göçmenlere yardım etmek ve birçok hayat kurtarmak için gerçekleştirilen muazzam arama ve kurtarma operasyonları için övmek istiyorum. Karşılaştığımız zorlukların çözümü olarak, günümüzde, dikkat çekici bir şekilde teknolojiye odaklanılmaktadır. Fakat aynı zamanda insan unsurunu, yeni teknolojileri kullanmak zorunda olan ve kritik durumlarda kendi yeteneklerini, tecrübelerini ve yargılarını kullanmaları gereken insanları da unutmamalıyız. Deniz taşımacılık dünyasında, bu genellikle gemiadamları anlamına gelir. Ama aynı zamanda kılavuz kaptanlar anlamına da geliyor. Gemilere yardım etmek için yerel bilgilerini kullanan yerel insanlar olan kılavuz kaptanlar, limanlara ya da tehlikeli sulara güvenli bir şekilde gidip geliyorlar, kılavuz kaptanlar deniz taşımacılığında insan unsurunun hayati bir parçasıdır. "

Yerel kılavuz kaptanları kullanma geleneğinin yüzyıllardan bu yana süren bir gelenek olduğuna ancak günümüzde bunun daha da gerekli olduğuna değinen Kitack Lim,  şöyle devam etti:  

"Modern çağda kılavuz kaptanlar, uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini sağlayan yapının güçlü bir bağlantısını oluşturuyor ve yerel koşullar ve prosedürler hakkında bilgi edindikleri gibi, çoğu zaman yerel dilde, rıhtım hizmetleri ve kıyı ile etkili bir iletişim kuruyorlar. Kılavuz kaptanlar gemi güvenliğine ve denizcilik dünyasındaki diğer profesyoneller kadar gemiadamlarının hayatına da aşinadırlar. "

Kılavuzluk bugün kurumsallaşmış ve düzenlenmiştir

Kılavuzluğun organize ve düzenlenmiş statüsünü vurgulayan Kitack Lim, şunları söyledi:

"Bugün kılavuzluk hem organize edilmiş hem de kurallarla düzenlenmiştir.. Aslında, limanlara yaklaşımlarda ve nitelikli kılavuz kaptanların, uzmanlaşmış yerel bilginin gerekli olduğu diğer alanlarda istihdam edilmesinin önemi, 1968'de IMO tarafından resmi olarak tanınmıştı. Kuruluş, Hükümetlere diğer önlemlerden daha etkili olduklarını ispatlayacakları kılavuzluk hizmetlerini organize etmelerini ve bir kılavuz kaptanın çalıştırılmasının zorunlu olacağı gemi ve gemi sınıflarını tanımlamalarını tavsiye etmiştir.

Uluslararası ticaretin büyük çoğunluğunu taşımanın maliyet-etkin tek yolu olarak deniz taşımacılığı, gelecekte sürdürülebilir küresel kalkınma ve büyümenin merkezinde yer alacaktır. Güvenli, emniyetli, temiz ve etkili uluslararası denizcilik endüstrisi, modern dünyada vazgeçilmez bir unsurdur.

IMO, Birleşmiş Milletlerin, hükümetler tarafından bunun gerçekleşmesine izin veren, deniz taşımacılığı için küresel bir düzenleyici rejimin geliştirilmesi ve benimsenmesi için yarattığı uzman kuruluştur. "

"Kılavuz kaptanlar, IMO'nun zorunlu kurallarının işlerine yansıtmada amortisör görevi yapacak"

Gemilerin yakıtındaki kükürt miktarının küresel ölçekte azaltılmasına ilişkin IMO önlemlerinin etkilerini absorbe etme konusunda kılavuz kaptanların önemini vurgulayan; IMO Genel Sekreteri Kitack Lim şunları söyledi:

"2016, IMO'nun çalışmalarının kilit alanlarında önemli bir ilerleme kaydedilen başka bir yıl oldu: Önemli noktalar arasında: gemi yakıtlarının kükürt içeriğinde küresel bir azalma yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanması, gemilerin verilerini toplamak ve rapor etmek için zorunlu şartları kabul etmek oldu. Kullandıkları yakıt ve gemilerden gelen sera gazı emisyonlarının azaltılması için kapsamlı bir strateji geliştirmek için bir yol haritasının onaylanmasının yanında, 2016 yılında, yeni petrol tankerleri ve dökme yük gemileri için hedefe dayalı inşaat standartlarının doğrulanması konusunda önemli ilerleme kaydedildi ve aynı zamanda Balast Suyu Yönetim Sözleşmesi bu önemli aracın bu yıl yürürlüğe girmesini tetikledi. Eğer düzgün bir şekilde uygulanırsa ve inşa edildiyse, tüm bu tedbirlerin çevre, denizlerimiz ve insan sağlığı üzerinde önemli bir pozitif etkisi olur. Ve, kılavuz kaptanlar olarak, elbette yaptıklarınızı işinize de yansıtmanız gerekecek - bilginizi ve anlayışınızı bu şekilde genişleterek yapmalısınız bunu. Gelecekte ileriye dönük olarak, görevlerimizin geri kalanıyla birlikte bu hedefleri sürdürmeye devam edeceğiz. İnsan unsuru, eğitim ve öğretim gibi geleneksel konular gelişmiş dijital bağlantı, siber güvenlik ve giderek daha önemli hale gelen yeşil teknolojiler arayışı gibi yeni bağlamlarda gelişmeye devam edecektir. Yine, bunlar gibi gelişmeler kaçınılmaz olarak kılavuz kaptanların günlük işlerinde bir etkisi olacaktır.

Bu yıl, özellikle bütün sektörlerde "birleşmiş" deniz stratejilerinin önemini vurgulamak istiyorum ve bu, özellikle küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında kalkınma açısından büyük yararlar getirebilir.

Bunu göz önünde bulundurarak, IMO'nun bu yılki teması "Gemileri, limanları ve insanları birbirine bağlamak" dır ve bunu hem politik hem de pratik perspektiften denizcilik ve lojistik sektörlerinde entegrasyonun değerini vurgulamak için bir fırsat olarak kullanacağız. "

"Kılavuz kaptanlar çok önemli bir unsur"

Genel Sekreter Kitack Lim konuşmasının son bölümünde şunları ifade etti:

"Kılavuz kaptanlar, tabii ki, gemi ve limanlar arasındaki arayüzde önemli bir unsur ve umarım siz değerli çalışmalarınızı bu geniş bağlamda yapacaksınız.

Kılavuz kaptanların deniz güvenliği için yaptıkları katkılar, IMO ve üye devletleri tarafından iyi anlaşılmış ve net bir şekilde tanınmıştır. Ancak kılavuz kaptanların kendilerinin güvenliğinin hayati önem taşıdığını da kabul ediyoruz.

Kılavuz kaptandan başka kimler mesleğini ifa etmek için zor ve çetin bir yolculuk yapıyor? Çok iyi bildiğiniz gibi, kılavuz kaptanlar görev yapacakları gemiye giderken önce bir motorda denizde birkaç saat harcamak zorunda kalırlar ve bu küçük gemiden halat ve tahta basamaklardan yapılmış bir merdivende büyük bir geminin güvertesine tırmanırlar.

Kılavuz kaptanlar için transfer düzenekleri SOLAS'ta açıkça öngörülmüş ancak gerçekte, gerekli standartların her zaman yerine getirilmediğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği (IMPA) tarafından üstlenilen Kılavuz Kaptan Güvenlik Anketi, yüzde 10 ila 15 arasında eksiklik ve uygunsuzluk seviyelerinin uzun bir listesini ortaya koydu.

Bu açıkça kabul edilemez ve IMPA'nın bunu hükümetlerin ve endüstrinin dikkatine sunmaya yönelik kampanyasının başarılı olduğunu umuyoruz. Kılavuz kaptanlar gemilere göz kulak oluyorsa, gemiler de kılavuz kaptanlara özen göstermeli. Bu kadar çok kazanın liman çevresinde gerçekleşmesi göz önüne alındığında, bu çok önemlidir.

Bayanlar baylar ve baylar, kılavuz kaptanların navigasyon uzmanları olarak basamakların en üstünde olduğu söylenir, çünkü sadece her zaman liman yaklaşımları, sığ veya tehlikeli sular ve kalabalık deniz taşımacılık yolları gibi yüksek riskli alanlarda faaliyet göstermekle kalmazlar aynı zamanda önemli yükleri, hassas yükleri olan en büyük ve en fazla su çekimi olan tankerlerden, konteyner gemilerine ve yolcu gemilerine kadar olan tüm gemi türleri ve boyutları  üstünde becerilerini uygulamak zorundalar.

Bu nedenle, kılavuz kaptanlar deniz güvenliği zincirinde vazgeçilmez bir unsur ve gelecekte de uzun müddet bu böyle devam edecek” 

Yorumlar (1)
Burro benton 5 yıl önce
Klavuz kaptanların emniyeti sağlanıyor zaten daha ne istiyorsunuz ki?
24
açık
banner102
banner85
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
İmsak 03:38
Güneş 05:31
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:32
Yatsı 22:16
Günün Karikatürü Tümü