banner191

banner148

banner179

banner176

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik

31/12/2018 tarihli ve 30642 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Acentelerin kılavuzluk ve römorkörcülük şirketlerinde ortak olmasını yasaklayan 17. madde 10. fıkra yürürlükten kaldırıldı.

GÜNCEL 14.03.2019, 08:35 14.03.2019, 15:57 Nermin İstikbal
Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik

31/12/2018 tarihli ve 30642 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Türk Boğazlarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Verilen Hizmetler kapsam dışına bırakıldı.

Resmi Gazetede bugün KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı. YönetmeliğeTürk Boğazlarını kullanan gemilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”maddesi eklendi. Böylece; Boğazlarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nünb hizmete devam etmesi, halinde yönetmeliğe tabi olmayacak. Ancak bu hizmetler kamu eliyle bir özel kuruluşa yaptırılır ise Yönetmelik kapsamında olacak. 

Acentelerin kılavuzluk ve römorkörcülük şirketlerinde ortak olmasını yasaklayan 17. madde 10.  fıkra yürürlükten kaldırıldı. Böylece acentelerin önünde bir kılavuzluk römorkörcülük kuruluşuna ortak olabilmeleri için tek engel olarak Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 12. Maddesinin şu fıkrası kaldı:

"Temsil ettikleri gemilere yönelik doğrudan veya dolaylı olarak; her ne surette olursa olsun kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerini ve ayrıca acentelik sözleşmesinde belirtilmedikçe yükleme ve boşaltma hizmetlerini, kendi nam ve hesaplarına veremezler."

14 Mart 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30714

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Türk Boğazlarını kullanan gemilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Esas işi liman işletmeciliği olmayan ve endüstriyel faaliyetlerini 1/1000 ölçekli aynı uygulama imar planı onama sınırlarının bütünlüğü içinde yürüten veya kümelenmiş bitişik bir sahada yer alan tersane veya gemi geri dönüşüm tesislerine yönelik kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri, bu işletmecilerin sahip olduğu bir kuruluş tarafından yapılabilir. Bahse konu kuruluşun ortaklarının en az %80’i tesis işletmecileri, tesis işletmecilerinin ortakları veya birinci derece yakınlarından oluşmalıdır. Bu koşulları ve İdare tarafından belirlenecek kriterleri sağlayan kuruluşlar, talep etmeleri halinde, işin kendine has teknik özellikleri göz önünde bulundurularak İdare tarafından yetkilendirilebilir. Bu şekilde yetkilendirilmiş teşkilatlar farklı bir hizmet sahasına yönelik hizmet izin başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu fıkrada belirtilen teşkilatlar, aynı liman başkanlığı idari sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve tesis bütünlüğüne bitişik veya çok yakın bir kıyı tesisine yönelik olarak İdare tarafından gerekli görülmesi halinde yetkilendirilebilir. Bu fıkra hükmüne uygun olarak kurulmuş teşkilatlar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?