banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

İTÜ DF İle DTOD Ortaklaşa Kongre Düzenliyor

İTÜ Denizcilik Fakültesi ile Deniz Trafik Operatörleri Derneği ortaklaşa “Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi” düzenliyor.

GÜNCEL 16.06.2014, 09:07
2534
İTÜ DF İle DTOD Ortaklaşa Kongre Düzenliyor

İTÜ DF İle DTOD Ortaklaşa Kongre Düzenliyor

İTÜ Denizcilik Fakültesi ile Deniz Trafik Operatörleri Derneği ortaklaşa “Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi” düzenliyor. Konu ile ilgili yapılan bilgilendirme şöyle:

Değerli Deniz Sevenler,

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi ve Deniz Trafik Operatörleri Derneği’nin (DTOD) ortaklaşa düzenledikleri “Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi”nin ilki 08 Aralık 2014 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezinde (İTÜ Maslak Kampüsü) yapılacaktır.

Bu kongreye ilişkin kongre duyurusu ekteki gibidir. Sizleri sektörümüzün güzide temsilcileri ve akademisyenleri ile buluşmaya ve keyifli bir bilimsel ortamı paylaşmaya içtenlikle davet ediyoruz.

Prof. Dr. Nil Güler İTÜ Denizcilik Fakültesi    Dr. Hasan TERZİ DTOD Yönetim Kurulu Başkanı

** Kongre katılımı ücretsizdir. Özet bildiri ile katılım (sunum yapılmak kaydıyla) mümkündür.

 

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK

HİZMETLERİ KONGRESİ

DENİZ TRAFİK OPERATÖRLERİ DERNEĞİ (DTOD)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

08-09 Aralık 2014

İTÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi

Maslak/İstanbul www.gthkongre.org

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

Değerli Deniz Sevenler,

Dünyadaki ilk örnekleri 20. yüzyılın ikinci yarısında oluşmaya başlayan ve kısıtlı bölgelerde kurulan Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemleri 21. yüzyılda teknolojide yaşanan büyük gelişimle son derece modern bir yapıyla dünya geneline yayılmaya başlamıştır. Bu gelişim ülkemizde de aynı paralellikte yaşanmış ve ilki Türk Boğazlarında kurulan GTH Sistemi 2013 yılı itibarıyla Türkiye kıyılarına yayılmaya başlamıştır. Henüz yarım asırlık bir geçmişi olmasına rağmen dünya genelinde teknolojik ve operasyonel açıdan hızla gelişmekte olan GTH Sistemleriyle ilgili ülkemizin de bu gelişime ayak uydurması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu hızlı gelişim sürecinde, GTH Sistemleriyle ilgili konularda teori ve pratiği bir araya getirilebilen taraflar kendilerine artı değerler katacaktır. Bu açıdan bakıldığında, sektör çalışanlarımızın tecrübelerinin akademik çalışmalarla pekiştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetlerinin devreye girişinin 10. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Deniz Trafik Operatörleri Derneği (DTOD) işbirliği ile “Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi”nin ilkinin 08-09 Aralık 2014 tarihlerinde, İTÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde düzenlenmesine karar verilmiştir. Kongrenin temel hedefi; araştırma konuları çerçevesinde, genç ve tecrübeli bilim insanları ile özel sektörümüzde ve kamu kuruluşlarında çeşitli araştırma konularında faaliyetlerde bulunan uzmanlarımızın çalışmalarını bir araya getirmek ve teori-uygulama bütünlüğüne katkıda bulunmaktır.

Kongreye tam bildiri ya da özet bildiri ile katılım imkânı sunulmuştur. Bu kapsamda endüstriyel ve kamu kuruluşu çalışanlarının da katılımı özellikle beklenmektedir. Ancak, özet bildirili katılımlarda sunum yapılması şartı aranmaktadır. Kabul edilen tam bildiriler ve özet bildiriler “Bildiriler Kitabı” olarak basılacaktır. Ayrıca seçilecek bazı bildiriler ise hazırlanmakta olan “Dünyada ve Türkiye’de GTH” isimli kitapta yer alacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Terzi                                      Prof. Dr. Nil Güler

DTOD Yönetim Kurulu Başkanı      Dekan, İTÜ Denizcilik Fakültesi

08 Aralık 2014

08:30 – 09:00 Kayıt

09:00 – 10:30 Açılış Konuşmaları

10:30 – 11:00 Kahve Arası

11:00 – 12:30 Panel Oturum

12:30 – 13:30 Öğle Arası

13:30 – 15:30 Panel Oturum

15:30 – 16:00 Kahve Arası

16:00 – 17:30 Panel Oturum

17:30 – 18:30 Kokteyl

09 Aralık 2014

09:00 – 10:30 Teknik Oturumlar

10:30 – 11:00 Kahve Arası

11:00 – 12:30 Teknik Oturumlar

12:30 – 13:30 Öğle Arası

13:30 – 15:00 Teknik Oturumlar

15:00 – 15:30 Kahve Arası

15:30 – 17:00 Teknik Oturumlar

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

Ana Başlıklar

• Deniz Çevresi ve Emniyeti

• GTH ve Emniyet Kültürü

• Dünyada ve Türkiye’de GTH Gelişimi

• GTH Teknolojisindeki Gelişme ve Yenilikler

• GTH Çalışma Koşulları ve İnsan Faktörü Yönetimi

• GTH’nin e-Nav’daki rolü

• Deniz Trafiği ve Risk Yönetimi

• GTH Alanında Kriz ve Acil Durum Yönetimi

• Politik ve Stratejik açıdan GTH

• GTH ile ilgili Hukuksal Düzenlemeler ve Hukuki Sorumluluklar

• GTH ve Güvenlik (Security)

• GTH Alanında Etkinlik ve Verimlilik

• GTH Alanında Liman İşletmeciliği

• GTH, İletişim, Haberleşme ve Etkileşim

• Hava Trafik Kontrolündeki uygulamalar ve GTH

• GTH Alanında Gemi Kaynaklı Hava ve Deniz Kirliliği

• GTH ile ilgili Eğitimler

Bildiri özetleri

• 11 punto ile Times New Roman karakterinde, tam metin bildiri hazırlama kuralları çerçevesinde belirtildiği gibi hazırlanmalıdır.

• Başlık büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

• Özet uzunluğu en fazla 300 kelime olabilir.

• Başlıktan sonra yazar isimleri sırayla yazılmalı, bildiriyi sunacak yazar belirtilmelidir.

Bildirilmediği takdirde birinci yazar sorumlu yazar olarak kabul edilecektir. Yazarların kurumları ve e-posta adresleri de belirtilmelidir.

• En fazla 3 anahtar sözcük belirtilmelidir.

• Bildiri özetleri 04.07.2014 tarihine kadar bilgi@gthkongre.org adresine gönderilmelidir.

Önemli Tarihler

04.07.2014 “Bildiri özetlerinin” son gönderilme tarihi

18.07.2014 “Bildiri özetlerinin kabullerinin” açıklanması

17.10.2014 “Tam bildiri metinleri” son gönderilme tarihi

31.10.2014 “Tam bildiri metinleri” kabul ilanı

14.11.2014 Kongre sunumlarının gönderilme tarihi

08.12.2014 KONGRE

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

KURULLAR

Düzenleme Kurulu

Nil GÜLER (Prof. Dr. - İTÜ)

Hasan TERZİ (Dr. - DTOD)

Salih ORAKCI (Genel Müdür - KEGM)

Cemalettin ŞEVLİ (Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Md. - UDHB)

Levent KALFA (Daire Başkanı - KEGM)

Tuncay ÇEHRELİ (Denizcilik Federasyonu)

Mert ÇAKMAKÇI (DTOD)

Özgür TOKA (DTOD)

Gökhan GÜRKAN (DTOD)

Tamer AZGIN (DTOD)

Cem GAZİOĞLU (Prof. Dr. - İÜ)

Serdar KUM (Doç. Dr. - İTÜ)

Cemil YURTÖREN (Y.Doç. Dr. - İTÜ)

Yusuf Volkan AYDOĞDU (Y.Doç. Dr. - İTÜ)

Bekir ŞAHİN (Arş. Gör. - İTÜ)

Yunus Emre ŞENOL (Arş. Gör. - İTÜ)

Bilim Kurulu

A. Edip MÜFTÜOĞLU (Doç. Dr. - İÜ)

Abdullah AKSU (Yrd. Doç. Dr. - İÜ)

Adnan PARLAK (Prof. Dr. - YTÜ)

Bahri ŞAHİN (Prof. Dr. - YTÜ)

Cem GAZİOĞLU (Prof. Dr. - İÜ)

Cemil YURTÖREN (Y.Doç. Dr. - İTÜ)

Cengiz DENİZ (Doç. Dr. - İTÜ)

Ender ASYALI (Doç Dr. - DEÜ)

Erdal ARLI (Doç. Dr. - KÜ)

Ersan BAŞAR (Doç. Dr. - KTÜ)

Gökçe Çiçek CEYHUN (Y.Doç. Dr. - KÜ)

Gönül ÖZBAĞ (Y.Doç. Dr. - KÜ)

Güldem CERİT (Prof. Dr. - DEÜ)

Güler ALKAN (Prof. Dr. - İÜ)

Hasan TERZİ (Dr. - DTOD)

Murat YİĞİT (Prof. Dr. - ÇOMU)

Mustafa ALTUNÇ (Prof. Dr. - YDÜ)

Münip BAŞ (Y.Doç. Dr. - İTÜ)

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

Kadir SEYHAN (Prof. Dr. - KTÜ)

Nil GÜLER (Prof. Dr. - İTÜ)

Nilüfer ORAL (Dr. - BÜ)

Nuray BALKIS (Doç. Dr. - İÜ)

Olcay HİSAL (Prof. Dr. - ÇOMU)

Özcan ARSLAN (Doç. Dr. - İTÜ)

Özkan POYRAZ (Dr. - UDHB)

Özkan UĞURLU (Y.Doç. Dr. - KTÜ)

Selçuk NAS (Doç. Dr. - DEÜ)

Serdar KUM (Doç. Dr. - İTÜ)

Sezer ILGIN (Prof. Dr. - İTÜ)

Sıtkı USTAOĞLU (Dr. - IMO)

Tanzer SATIR (Y.Doç. Dr. - İTÜ)

Tayfun ACARER (Dr. - BTK)

Tuncay ÇEHRELİ (IALA VTS Komite Başkanı)

Volkan DEMİR (Yrd. Doç. Dr. - İÜ)

Yusuf Volkan AYDOĞDU (Y.Doç. Dr. - İTÜ)

Yusuf ZORBA (Y.Doç.Dr. - DEÜ)

Danışma Kurulu

Mehmet KARACA (Prof. Dr. - İTÜ Rektörü)

Suat Hayri AKA (UDHB- Müsteşar Yrd.)

B. Olcay ÖZGÜRCE (KEGM - GMY)

Mehmet POROY (DİB - GMY)

Ülker ACARER (KEGM- GMY)

Bayram ÖZTÜRK (Prof. Dr. – TÜDAV)

Feramuz AŞKIN (GEMİMO)

Bülend TEMUR (Denizcilik Federasyonu)

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL

TEKNİK OTURUMLAR

Teknik oturumlar, kongre ilanında belirlenen “Ana Başlıklarla” ilgili gelecek olan akademik, teknik ve operasyonel çalışmalara göre 17.10.2014 tarihinden sonra belirlenecektir. Kongrede ayrıca kurum ve kuruluşlar tarafından sunumların yapılacağı aşağıdaki panel oturumlar da yer alacaktır.

Oturum 1: Türkiye’de GTH

• Türkiye’de GTH Süreci (KEGM)

• GTYS Projesi (UDHB)

• Politik ve Stratejik Açıdan GTH / Uluslararası İlişkilerde GTH (DİB)

• Deniz Yetki Alanları Açısından GTH (Belirlenecek Kurum)

• IMO ve GTH (IMO Temsilcisi)

• IALA ve GTH (IALA Temsilcisi)

• Uluslararası Hukuk açısından Türk GTH (Belirlenecek Üniversite)

• Adli/İdari/Operasyonel İşlemler Açısından Türk GTH (KEGM)

• GTH Alanında Güvenlik (Belirlenecek Kurum)

• GTH Alanında SAR (Sahil Güvenlik Komutanlığı)

• Uluslararası Tanıtım Açısından Türk GTH (KEGM)

Oturum 2: TBGTH

• Türk Boğazlarında Durumsal Farkındalık (DTOD)

• Gemi İşletmeciliği açısından Türk Boğazları (Belirlenecek Firma/STK)

• Liman İşletmeciliği açısından Türk Boğazları (Belirlenecek Firma/STK)

• Türk Boğazlarında Acentelik Hizmetleri (Belirlenecek Firma/STK)

• Türk Boğazlarında İkmal Hizmetleri (Belirlenecek Firma/STK)

• Türk Boğazlarında Yakıt İkmali Hizmeti (Belirlenecek Firma/STK)

• Türk Boğazlarında Yerel Deniz Trafiği (Belirlenecek Firma/STK)

• Türk Boğazlarında İnsan Taşımacılığı (Belirlenecek Firma/STK)

• Akademik Çalışmalar Açısından Türk Boğazları (Belirlenecek Kurum)

• Türk Boğazlarında Sağlık Hizmetleri (Belirlenecek Kurum)

• Türk Boğazlarında Deniz Kazaları (Belirlenecek Kurum)

• Türk Boğazlarında STK Faaliyetleri (Denizcilik Federasyonu)

İletişim

Telefon : 0216 446 91 38 Faks : 0216 446 91 39

e-posta : bilgi@gthkongre.org web : www.gthkongre.org

Yorumlar (0)
25
az bulutlu
banner260
banner102
banner93
Namaz Vakti 10 Ağustos 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:02
Öğle 13:15
İkindi 17:06
Akşam 20:18
Yatsı 21:50
Günün Karikatürü Tümü