banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Hakkı Toros ve Değişim Ekibi İddialı

Hakkı Toros; seçimlerin centilmence geçmesi dileklerini tekrarlayarak 2 dönemdir görevde olan Geza Dologh yönetimine Genel Kurulda başarılar diledi.

GÜNCEL 11.02.2009, 00:29
Hakkı Toros ve Değişim Ekibi İddialı

Hakkı Toros ve Değişim Ekibi İddialı

Hakkı Toros ve Değişim Ekibi, 9 Şubat akşamı Kordon Otelinde düzenledikleri toplantıda 12 Şubat günü yapılacak DTO İzmir Şubesi seçimlerinde başarılı olacakları konusunda güven tazelediler.

Gemi makineleri İşletme Mühendisi olan Hakkı Toros; seçimlerin centilmence geçmesi dileklerini tekrarlayarak 2 dönemdir görevde olan Geza Dologh yönetimine Genel Kurulda başarılar diledi.

Yorumlar (1)
yıldırım DELİDUMAN 12 yıl önce
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN.MHP İzmir Büyükşehir B.B.AdayıMüsavat Dervişoğlu(www.musavatdervisoglu.com ),Ticaret Odası seçimlerini de değerlendirdiği basın toplantısında İzmir'in büyük bir demokratik olgunluk içinde gerçekleştirdiği bu seçimlere siyasi bir gölge düşürülmek istendiğini vurguladı. Dervişoğlu şunları söyledi:"AKP İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişçi Borsa seçimleri, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Taha Aksoy Sanayi Odası seçimleri, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aziz Kocaoğlu da Ticaret Odası seçimlerine gölge düşürecek şekilde manipülasyonlar yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarının siyasallaşması uzun vadede telafisi güç problemleri de beraberinde getirir. İzmir bunu hak etmemektedir. Siyasette nüfuz kullanarak oda seçimlerine müdahalede bulunanlar ellerini bu kuruluşların üzerinden çekmelidirler. Buna benzer bir uygulama da daha önce Sayın Mehmet Ali Susam tarafından Esnaf Odaları'nda uygulamıştır ve bu uygulama İzmir'de derin yaralar açmıştır."MHP'nin 40. yılını kutlayan Dervişoğlu, "Milletimizle paylaşılmış 40 yılın sonunda yeni bir zafer yolculuğuna yelken açmış bulunuyoruz. Milliyetçi Hareket, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesini temsil eden yegâne siyasi organizasyon olma özelliğiyle de başka siyasi partilerin battığı istismar bataklığından uzaktır. MHP, sadece milletin doğrularıyla ve yaşadığımız coğrafyanın önemiyle hareket ederek hem büyük milletimize hem de büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aydınlık ufuklar açma kararlılığını sürdürmektedir" şeklinde konuştu.Müsavat Dervişoğlu, İzmir için projelerinin sorulması üzerine de şunları söyledi:"İzmir vizyonu belirlenmiş bir kenttir. Benim hayalimde dünya kenti olma özelliklerini taşıyan bir İzmir var. İzmir'in bizim tarafımızdan bakıldığında belirlenmemiş bir projesi sunulmamış bir çözüm önerisi yoktur. Önemli olan o projeleri uygulayabilecek bir kararlılığın sergilenmesidir. İzmir'in o projeleri uygulayabilecek eyleme dönüştürecek kararlı yöneticiye ihtiyacı vardır. Bu noktadan baktığınızda İzmir'in aradığı sıradan bir yönetici değil bir mahalli önderdir."***MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki gelişmelerle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Sözlerine MHP'nin 40'ıncı yılını kutlayarak başlayan Dervişoğlu, 40. yılın sonunda yeni bir zafer yolculuğuna yelken açtıklarına vurgu yaptı. Dervişoğlu şunları söyledi:"MHP siyasi geçmişinde kırılmayan bir çizginin ve sapmayan bir siyasi yolculuğun yegâne temsilcisidir. Bu 40 yıl acı tatlı hatıralarla, mağduriyetlerle, zaferlerle doludur. Arkadaşlarımız ve milletimiz ile paylaşılmış 40 yılın sonunda da yeni bir zafer yolculuğuna yelken açmış bulunmaktayız. MHP mağduriyet dönemlerinde milletinden kopmamış devletine de küsmemiştir. Milliyetçi Hareket, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesini temsil eden yegâne siyasi organizasyon olma özelliğiyle de başka siyasi partilerin battığı istismar bataklığından uzaktır. MHP, sadece milletin doğrularıyla ve yaşadığımız coğrafyanın önemiyle hareket ederek hem büyük milletimize hem de büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aydınlık ufuklar açma kararlılığını sürdürmektedir."

STK'LARI RAHAT BIRAKINDervişoğlu basın toplantısında İTO seçimlerini de değerlendirdi. Seçimlere siyasi bir gölge düşürülmek istenildiğini belirten Dervişoğlu herkesi bu konuda sorumlu davranmaya çağırdı. Dervişoğlu şunları söyledi: "Geçtiğimiz günler içerisinde bazı sivil toplum kuruluşlarında seçimler yapıldı. İlerleyen günlerde de Sanayi Odası'nda ve İzmir Borsası'nda seçimler yapılacak. Ticaret Odası seçimlerinin İzmir'e yakışan bir üslup ve olgunluk içerisinde geçmiş olmasından ötürü büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Bu seçimlerde biliyorsunuz komiteler seçilmiş ve yakın bir takvim içinde de Ticaret Odasının yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlenecektir. Görülen ve müşahede edilen odur ki, İzmir'in büyük bir demokratik olgunluk içinde gerçekleştirdiği bu seçimlere siyasi bir gölge düşürülmek istenmektedir. Sivil toplum kuruluşları siyasete danışmanlık hizmeti veren müesseselerdir. Bu müesseselerin siyasallaştırılmasına yönelik çalışmaların uzun vadede telafi edilmesi fevkalade güç sonuçları da beraberinde getireceği hiç kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır.AKP İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişçi Borsa seçimleri, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Taha Aksoy Sanayi Odası seçimleri, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aziz Kocaoğlu da Ticaret Odası seçimlerine gölge düşürecek şekilde manipülasyonlar yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarının siyasallaşması uzun vadede telafisi güç problemleri de beraberinde getirir. İzmir bunu hak etmemektedir. Siyasette nüfuz kullanarak oda seçimlerine müdahalede bulunanlar ellerini bu kuruluşların üzerinden çekmelidirler. Buna benzer bir uygulama da daha önce Sayın Mehmet Ali Susam tarafından Esnaf Odaları'nda uygulamıştır ve bu uygulama İzmir'de derin yaralar açmıştır.İZMİR'İN SİYASİ KÜLTÜRÜNE YAKIŞMAZBiz bu gün bazı makamları elde edebilmek için faydacı bir davranışın mümessili gibi hareket edebiliriz. Küçük makamları elde edebilmek için büyük tavizler verme gibi bir olumsuzluğun tarafı gibi davranabiliriz. Zaman içerisinde küçük makamları elde etmek için yapmış olduğumuz manipülasyonların sosyal bünyede ve kültürel dokumuzda yaratacağı tahribatlar sivil toplum kuruluşlarını sahibi bulundukları misyonun dışına doğru çekmek gibi bir tehlikeyi de beraberinde getirir. Bu alanda yaşanan başkanlık ya da yönetim kuruluna girme yarışının siyasi partilerin ya da birtakım kurumlarda yetkili kişilerin gölgesi altında bırakılmış olması hali kanaatim ve inancım odur ki İzmir'imizin siyasi kültürüne demokratik geleneklerine de gölge düşürecektir. Siyasette nüfus kullanarak birtakım yerlere seçilecek adamları atayacak yetkiyi kendisinde var sayanların her zaman hüsran ile karşı karşıya bulundukları akıldan uzak tutulmamalıdır.HERKESİ UYARIYORUMİzmir'imiz karşı karşıya kaldığı problemleri uygarca aşmaya muktedir bir sosyal kültür birikimine sahip kentimizdir. Bu kentin öncü ve önder olma özelliğinin yanında örnek olabilmesinin de temininin yegâne yolu tartışarak uzlaşmaya varmaktan geçer. Tartışarak kutuplaşmayı İzmir'de bir yaklaşım olarak benimseyenlerin bu kentin hem sosyal gelişmesine hem uygar yapısına hem de kültür dokusuna zarar verebilecekleri akıldan uzak tutulmamalıdır. Hem siyasi partilerin değerli yöneticilerini hem birtakım makam ve mevkileri elinde bulunduranları sivil toplum kuruluşlarının seçimlerine müdahil olmaktan vazgeçmeleri noktasında uyarıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının gerçek görevlerini deruhte etmesine yardımcı olmak bakımından da sivil toplum kuruluşları üzerindeki gölgelerini kaldırmalarını ve bu seçimdeki ellerini geriye çekmelerini İzmir halkı adına ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak da talep ediyorum" dedi.KUTUPLAŞMA İZMİR'E ZARAR VERİYORBuna benzer bir durumun daha önce de Esnaf Odalarında yaşandığını belirten Dervişoğlu görüşlerini şöyle açıkladı: "Ben bu kentte uygar tartışmaların her zaman taraflarından biri oldum ama tartışmanın bir tarafında olmak tartışmayı ortadan kaldırabilmek için oraların seçimlerine müdahil olmaktan geçmiyor. MHP'nin bu konuyla alakalı tavrı bellidir. Tartışma uygar bir biçimde yaşanmalı bir kutuplaşmaya, karşı duruşa değil bir birleşmeye ve kuşaklaşmaya vesile olmalıdır.Ticaret Odası seçimleri üzerindeki gölgenin hangi siyasi teşekküllerden ve kurumlardan kaynaklandığı hepimizin ortak malumudur. Bu gölgenin kaldırılmasını istiyoruz. Ticaret odası seçimini birisi kaybederse sanki başka bir siyasi parti kaybetmiş ya da birisi kazanırsa bir belediye başkanına karşı zafer kazanılmış olumsuz sonucu çıkmasın. Sivil toplum kuruluşlarından siyaset müessesesi olarak danışmalık hizmeti alıyoruz. Ortak akıl, sadece aklı vereni dinleyerek ulaşılabilecek bir kavram değildir. İzmir'in temel ihtiyacı ortak akıldan ortaya çıkmış sonuçların yönetimde kullanılmak üzere değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Ama görülüyor ki sürekli bir zıtlaşma, sürekli bir kutuplaşma, sürekli bir tartışma İzmir'in hem enerjisine zarar veriyor hem de bir sinerji oluşturmasını maalesef engelliyor. Netice itibariyle Ticaret Odasında bir yarış yaşanmaktadır yarışın taraflarına başarılar diliyorum. Ama ‘biz bu yarışın şurasındayız, şu belediye öbür tarafında' türünden bir takım yaklaşımlar orada oy kullanacak olan kişiler üzerinde de baskı oluşturmak anlamı taşıyor. Bunun İzmir açısından kabul edilir bir yanı yoktur onu anlatmaya çalışıyorum. MHP Büyükşehir Başkan Adayı olarak isim vererek taraf olmak yerine yapılması gerekeni tarif etmekle kendimi sorumlu sayıyorum."ÖNCE SOSYAL BARIŞMüsavat Dervişoğlu, İzmir için projelerinin sorulması üzerine de şunları söyledi:"İzmir vizyonu belirlenmiş bir kenttir. Benim hayalimde dünya kenti olma özelliklerini taşıyan bir İzmir var. Bu kentin önceliklerini belirleyerek, bulunduğu yerden varmak istediği hedefe nasıl bir stratejik yolculukla ulaşabileceğini önceden planlayıp tasarlayarak bu yolculuğu sürdürmesi lazım. Bu kent ‘fuarlar ve kongreler merkezi' diye tanımlanmış olmasına rağmen maalesef olamamış. Bu kent ‘liman ve ticaret kenti' diye tanımlanmış olmasına rağmen ‘liman İzmir'de kalsın mı gitsin mi?' tartışmaları yaşanmaktadır. Bu kent ‘üniversiteler bilim ve teknoloji kenti' diye tanımlanmış olmasına rağmen üniversite öğrencilerinin kentle bütünleşmesi temin edilememiş, üniversiteler kampüsler arasına sıkışıp kalmıştır. Bu kent termal zenginlikten hareketle ‘sağlık başkenti' olarak tanımlanmış olmasına rağmen bu konuda alt yapı hazırlığı yapılamamıştır. Türkiye'de İzmir milli birliğin yegâne sembolüdür ama dışarıdan gelenlerin kentle anlamlı köprüler kurabilmeleri temin edilememektedir. Köprülerin kurulamaması yabancılaşmayı beraberinde getirdiği gibi kentte yaşayanların yaşadıkları yere öfke duymasına da neden olmaktadır. O sebeple bu kentin başlangıç itibariyle sosyal barışa ihtiyacı vardır. Bunu temin edilmesi noktasında önemli adımlar atacağımız söylüyoruz. Teknik detaylarla ilgili de İzmir ulaşım problemi ile karşı karşıyadır. Akıbeti belli olmayan bir metro çalışması vardır. 110 km.lik bir metroya ihtiyacı vardır.

İzmir'in bizim tarafımızdan bakıldığında belirlenmemiş bir projesi sunulmamış bir çözüm önerisi yoktur. Önemli olan o projeleri uygulayabilecek bir kararlılığın sergilenmesidir. İzmir'in Türkiye'deki yerinin ne olduğunun belirlenmesi lazım. İzmir iktisat kongresini ilk toplayan kent olduğuna göre Türkiye'nin iktisadi yapısını şekillendiği yer olarak değerlendirilmelidir. Ama dışarıdan baktığınızda Türkiye'nin üçüncü büyük kenti diye tarif ettiğiniz bu kent, görülen odur ki üçüncü sınıf bir yerleşim alanı olarak gözlemlenmektedir. Bunun mutlak suretle değiştirilmesi lazım. Bu kentin önüne konulan stratejik hedeflere ulaştırabilecek bir sosyal psikolojiye sahip kılınması lazım. Sosyal ve teknik projeler arkadaşımız tarafından hazırlanıyor, şahsım tarafından denetleniyor. ‘Projeleriniz nelerdir?' diye soruyorsanız projeler hazırdır. İzmir'in o projeleri uygulayabilecek eyleme dönüştürecek kararlı yöneticiye ihtiyacı vardır. Bu noktadan baktığınızda İzmir'in aradığı sıradan bir yönetici değil bir mahalli önderdir." 12.02.2009İzmirtürkwww.musavatdervisoglu.com

23°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?