banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

Gürcüler Buket'in Yükünü Boşaltıyor

Gürcistan; Sinop açıklarından kaçırıp önce Poti sonra Batum limanına götürdüğü Türk firmasına ait M/T Buket adlı tankerin yükünü boşaltıyor. Fotoğraflar sadece DenizHaber'de.

GÜNCEL 28.08.2009, 12:22
2031
Gürcüler Buket'in Yükünü Boşaltıyor

Gürcüler Buket'in Yükünü Boşaltıyor

Gürcistan; Sinop açıklarından kaçırıp önce Poti sonra Batum limanına götürdüğü Türk firmasına ait M/T Buket adlı tankerin yükünü boşaltıyor. Fotoğraflar sadeceDenizHaber'de....

Gürcistan; Sinop açıklarından kaçırıp önce Poti sonra Batum limanına götürdüğü Türk firmasına ait M/T Buket adlı tankerin yükünü boşaltıyor.

DenizHaber'in Batum'dan elde ettiği istihbarata göre Gürcüler, Mahkeme kararı olmaksızın Batum limanına çektikleri M/T Buket adlı tankerin 12 Ağustos 2009 tarihinde İzmit limanından yüklemiş olduğu 2088,306 mt benzin ve 700,075 mt motorin yükünü boşaltmak için gemiyi dün romorkör eşliğinde Batumda oil terminal 2 nolu iskeleye yanaştırdılar.

Gürcistan'ın gemiyi daha sonra tekrar Poti'ye götürerek burada askeri rıhtıma yanaştırmayı planladığı yine gelen bilgiler arasında.

Gürcistan'ın yaptığı işin hukuksal temeli yok

Gürcistan'ın uluslararası sularda seyir halindeki bir gemiyi kendi iç hukukuna göre yasa dışı ilan ettiği bir limana gidiyor gerekçesiyle kaçırıp kendi limanına götürmesi hukuk çevreleri tarafından uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak niteleniyor.

İlgililer, Sukhumi limanında pek çok devlete ait ticaret gemisinin sürekli giriş çıkış yaptığını, Gürcistanın tek taraflı olarak ilan ettiği "Abhazya'ya gidiş yasağı" nın uluslararası bir nitelik taşımadığını ve uluslararası sularda seyreden gemileri bağlayıcı bir niteliği olmadığını belirtiyorlar.

Gürcistan'ın uluslararası sularda yaptığı bu hukuksuzluğa Türkiye'den Kafkas dernekleri başta olmak üzere tepki çığ gibi büyürken, Türk resmi makamlarının bu konudaki sessizliği sürüyor.

Abhazya ile yapılan ticaretin %80'ini Türk işadamlarının yaptığını belirten denizcilik çevreleri ise, her devletin kendi kuruluşlarının yurt dışındaki çıkarlarını korumasının doğal olduğunu, bunun ABD başta olmak üzere pek çok ülke tarafından örneğinin gösterildiğini belirtiyorlar.

CHP iki soru önergesi birden verdi

Sinop açıklarından kaçırılıp götürülen M/T Buket gemisinin esir personeline CHP sahip çıktı. CHP iki soru önergesi birden verdi.

CHP'li Onur Öymen'in ve CHP'li Atilla Kart'ın Meclis Başkanlığına "hükümetin cevap vermesi istemiyle" verdikleri soru önergeleri şöyle:


TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                        Onur ÖYMEN

                                                                                                       Bursa Milletvekili

  Bir Türk iş adamının sahip olduğu DENSA Tanker İşletmeciliğine ait bulunan ve Gürcistan Sahil Muhafaza botları tarafından bu ülkenin kara suları dışında el konularak Poti Limanı’na götürülen Buket isimli geminin satılmak üzere Batum Limanı’na götürüldüğü ve mürettebatının da gözaltına alındığı öğrenilmiştir.

 1. Bu gemiye uluslararası sularda el konulması, milletlerarası hukuk kurallarına uygun mudur?

 2. Şimdiye kadar Abhazya’ya mal götüren veya oraya mal götüren sahibi veya bandırası Türk olan kaç gemiye bu şekilde el konulmuştur?

 3. Bu gemilerin mürettebatından kaç kişi gözaltına alınmıştır?

 4. Buket gemisini ve diğer gemileri kurtarmak ve mürettebatının serbest bırakılmasını sağlamak için Türkiye’nin yaptığı girişimler ne sonuç vermiştir?

 5. Türkiye deniz yoluyla Abhazya ile doğrudan ticaret yapılmasına engel olunmasını nasıl karşılamaktadır?

 6. Evvelce üzerinde çalışıldığı bildirilen Türk Hava Yollarının İstanbul ve Trabzon’dan Abhazya’ya doğrudan uçak seferi başlatma girişimlerinden ne sonuç alınmıştır?TBMM Başkanlığına                                                                            21.08.2009

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.


             Atilla Kart
    CHP Konya Milletvekili

İlgi: Başbakan'a yöneltilen 07.05.2009 tarih-7/7877 sayılı yazılı soru önergemiz.

İlgi önergemiz ile; Kafkasya'da meydana gelen çatışmalar sonucunda, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT), Gürcistan'ın talebiyle Abhazya'ya ambargo uygulamaya başladığı; Türkiye'nin de bu karara İştirak ederek Trabzon ile Abhazya'nın başkenti Sohum arasındaki gemi seferlerini iptal ettiği, bu ambargo sonucunda Türkiye'de yaşayan ve sayıları 500 binin üzerinde olan Abhaz ile sayılan 4 milyonu aşan Kuzey Kafkasyalı'nın akrabalarıyla olan ilişkilerinin büyük ölçüde kesildiği ve engellendiği; Abhazya'ya gitmek isteyenlerin ancak Rusya Federasyonu'ndan vize almak suretiyle gidebildikleri, bu durumun ise hem zaman kaybı ve hem de maddi-manevi anlamda mağduriyetler yarattığı;

Rusya Federasyonunun ve ambargonun tarafı olan birçok BDT ülkesinin ambargoyu kaldırdığı, hal böyle olmasına rağmen, Türkiye'nin taraf olmadığı bir ihtilaftan dolayı Abhazya'ya fiilen uygulamakta olduğu ambargoyu neden uygulamaya devam ettiği;

Türkiye'nin Abhazya'nın bağımsızlığını tanımayarak, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya devam edebileceği, bu takdirin siyasi sorumluluğunun Hükümet'e ait olduğu, Hükümet politikası ve sorumluluğu altında verilen bu kararın ayrıca irdelenmesi gerektiği; ancak, bu durumun, Abhazların ve Kuzey Kafkasyalıların, temel insan haklarının başında gelen yerleşme ve seyahat hürriyeti özgürlüğü ile aile bütünlüklerinin korunması sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağı;

Hükümet'in bu haksız ve dayanaksız ambargoyu sürdürmesi halinde sayıları milyonları bulan bu kişilerin, AİHM dahil olmak üzere tüm yargı yollarına başvuracakları, böyle bir tablonun ise Türkiye Cumhuriyeti’nin saygınlığını, etkinliğini zedeleyeceği dile getirilmiş;

Milyonlarca Abhaz ve Kuzey Kafkasyalının, seyahat özgürlüğü ve aile bütünlüğünü ihlal eden politika ve uygulamalara son verilmesi gereği ve bu yolda alınması gereken önlemler dile getirilmiştir.

Hükümet bu önergeye süresi içinde cevap vermediğinden, önerge gelen kağıtlar listesinde yayımlanmıştır.

Hükümet önergeye cevap vermeyerek bir anlamda konuya olan ilgisizliğini ve duyarsızlığını göstermiş ve bir anlamda da verebileceği bir cevabın bulunmadığını kabul etmiştir. Ancak, tüm bu gelişmeler Hükümet'in siyasi ve hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Bu konu tarafımızdan takip edilecek ve gündemde tutulacaktır.

Yukarıda sözü edilen süreç yaşanırken, bu kez 17.08.2009 günü öğlen saatlerinde, Gürcistan'ın, Sinop'un 96 mil açığında, Türk Münhasır Ekonomik Bölgesinin hemen sınırında seyretmekte olan M/T Buket adlı tankeri kaçırarak, Poti Limanına çektiği ortaya çıkmıştır. Tüpraş'tan aldığı 2800 ton hafif yakıtı Abhazya'nm Sohum limanına götürmekte olan gemiye Gürcistan el koymuştur.

Gemi işletmecisi tarafından yapılan açıklamaya göre; Panama Bayraklı olan, 15 personelinin tamamı Türk olan gemide ayrıca 2 stajyer bulunmakta olup, geminin yükü değerli yük olarak kabul edilmektedir.

Gürcü makamlarının, gemi Abhazya'ya gittiği için el koydukları öğrenilmiştir. Geminin kaçırıldığı andan itibaren A1S cihazının kapatıldığı, bunun denizcilik kurallarına göre suç teşkil ettiği ifade edilmektedir. Gemi ve yükün açık artırma suretiyle satışının planlandığı öğrenilmiştir. Türk personel tutuklanmış ya da gözaltına alınmıştır.

Tekrar ve önemle ifade ediyoruz; Türkiye, Abhazya'nın bağımsızlığını tanımayabilir. Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya devam edebilir. Hükümet etme politikası ve sorumluluğu içinde verilen bu kararın, Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ne ölçüde bağdaştığının tartışması ve eleştirisi ayrıca yapılacaktır.

Ancak, Hükümetin bu tercihi ve kararı, Gürcistan'ın her anlamda yaptığı ihlâllere göz yumulmasını ya da iştirak edilmesini gerektirmez. Evrensel insan haklarının başında gelen yerleşme ve seyahat özgürlüğüyle, aile bütünlüğünü ihlâl eden bu tür eylemlere Türkiye seyirci kalamaz. Bu tür bir ihlalin yapılmasına fırsat verilmeden, saygın bir devlet olma sorumluluğuyla Türkiye Cumhuriyeti, yurttaşlarının bu insani ve temci haklarını mutlaka güvenceye almalıdır. Öte yandan, yine Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ticaret özgürlüğünü engellemeye yönelik olan ve fiili durum yaratan ihlallere de, Türkiye'nin seyirci ve sessiz kalması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Gürcistan'ın; fiilen Türkiye'nin kontrolünde ve Sinop yakınlarında bulunan, Türk Arama Kurtarma Bölgesinin hemen dışında, Rus Arama Kurtarma Bölgesinde bu gemiye el koymuş olmasının, uluslararası hukuktaki adı gemi korsanlığıdır. Uluslararası sularda seyretmekte olan bir gemiye el koymanın başka bir açıklaması olamaz. Gürcistan'ın karasuları ve ayrıcalıklı ekonomik bölge sınırları dışında kalan, uluslararası sularda bulunan bir gemiye bu suretle el konulması; diğer tüm ihlaller bir tarafa Türkiye'nin Egemenlik hakkının ihlali niteliğindedir.

Tüm bu süreçler yaşanırken 20 Ağustos tarihinde de, Sohum'dan İstanbul'a hurda demir getiren bir yük gemisine de uluslararası sularda el konulduğu ve geminin Poti limanına çekildiği haberi ajanslara ulaşmıştır.

Görüldüğü gibi; Türkiye Cumhuriyeti yönetimi adına talihsiz ve maalesef acz anlamına gelen bir tablo söz konusudur. Yurttaşlarının temel anayasal haklarını koruyamayan, ticaret serbestisine yapılan saldırıları önleyemeyen, yurttaşlarının tutuklanmasına seyirci kalan ve girişimde bulunmayan bir yönetimin görevini yaptığından söz edilemez.

Olay ve süreç, Türkiye'nin egemenlik haklarının İhlâli boyutlarına ulaşmış olmakla, iş bu önergenin doğrudan Başbakanlık Makamına sunulması zorunluluğu doğmuştur.

Buna göre;

1-     Sayıları 4 milyonu aşan Abhaz ve Kuzey Kafkasyalı'nın seyahat özgürlüğünün ve aile bütünlüğünün ihlâli pahasına sürdürülen ve fiili hale gelen ambargo neden kaldı olmamaktadır?

Bu konuyu irdeleyen ilgi önergemize neden cevap verilmemiştir?

Önergeye cevap verilmemesi bir anlamda duyarsızlık ve bir anlamda da önergede ileri sürülen eleştiri ve değerlendirmelerin kabul edildiği anlamına gelmez mi? Böyle bir durum Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığı ve sorumluluğuyla bağdaşır mı?

2- Uluslararası sularda, seyretmekte olan, Gürcistan'ın karasuları ve ayrıcalıklı ekonomik bölge sınırları dışında kalan gemiler ve Türk personele Gürcistan'ın el koyması, personeli tutuklaması, el konulan gemi ve yükler ile ilgili olarak kendi mevzuatı çerçevesinde satış sürecini başlatmış olması;

Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı anlamına gelmez mi?

Türkiye bu ihlâl ve saldırılara neden seyirci kalmaktadır?

Gemi ve yükün iadesi, personelin derhal serbest bırakılması ve Gürcistan'ın uyarılması dahil olmak üzere, gerekli yasal ve diplomatik girişimler neden yapılmamaktadır?

M/T Buket, römorkör eşliğinde Batum'da akaryakıt terminaline yanaştırılıyor (Bu fotoğraf dün çekildi)

Yorumlar (4)
uğur canbaz 13 yıl önce
GÜRCİSTAN O GEMİLERİ ESİR ALIRKEN ELLERİNDE BİZİM VATANIMIZIN VERDİĞİ SİLAHLAR VARDI. TÜRKİYE GÜRCÜ ASKERLERİNE EĞİTİM VERİYOR SİLAH VERİYOR KARŞILIĞINDA TEROR VE KORSANLIK GÖRÜYOR.BİZİ EN ZAYIF ANIMIZDA VURACAK İLK ÜLKE GÜRCİSTANDIR. BİZDE BUNA HALEN SEYİRCİ KALIYORUZ. MEDYADA ADAM GİBİ ARAŞTIRMIYOR. YAZIKLAR OLSUN VERDİĞİMİZ VERGİLERLE KENDİ KENDİMİZE EZİYET EDİYORUZ...
füsun KEÇELİ 13 yıl önce
YÜREGİMİZİN YANGININA BIR BAKIMA DA OLSA SU SERPEN CHP KONYA MILLETVEKILI SYN.ATİLLA KART'a saygı ve tesekkurlerimi iletirim tum BUKET GEMİ PERSONELİ YAKINI OLARAK.20 gundur bızı rahatlatıcak bir haber, bır telefon alamıyoruz. Devlet buyuklerımızden artık sesımızı duymalarını.acımızı ,endişemizi anlamalarını ve bıze yardımcı olmalarını beklıyoruz ...
NİHAL ERGÜN 13 yıl önce
CANLARIMIZIN ORADA 15. GÜNÜ BU GÜNE KADAR KİM NE YAPTI 15. GÜNDÜR NE ÇEKİYORLAR ORADA .. HER HABERİN ALTINDA ERZAK TAKVİYESİ YAPILDI YAZIYOR YAA GÖNÜLLERİNİN AÇLIĞINI KİM DOYURCAK?YA YAŞADIKLARININ İZLERİNİ KİMSİLECEK ? KORKULU ENDİŞELİ BEKLEYİŞE KİM SON VERECEK ? GÖZÜ YAŞLI EŞ VE AİLELERİN BU ÇARESİZ BEKLEYİŞİNE KİM SON VERECEK ?
Samet Tomak 13 yıl önce
Bu nasıl işdir anlamış degılım hala saskınlıkla takıp edıyoruz.Gurcistan bır delet mı , terorist mi yoksa korsan mı ?Ne akla hizmet bunlar yapılıyor.Bir devlet olarak bunları gürcistanın yapması cok sacma degılmı ? Bizdemi aynı seyı yapalım.Bu nasıl bi mantıktır...Gurcistana bu kadar imkan vermememiz lazımdı..Gözümüz ne gemıde ne baska bıseyde bizim için onemlı olan yakınlarımız yakınlarımızı istiyoruz..

Aşçi Adem TOMAK'ın yeğeni Samet TOMAK...
22
açık
banner102
banner85
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Günün Karikatürü Tümü