banner244

banner242

banner176

banner246

banner191

banner184

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

Gemi Rotalama için Uygulama Talimatı

Gemi Rotalama ve Raporlama Sistemleri Uygulama Talimatı” 01.04.2013 tarih ve 3423 sayılı 2013/7 no’lu Makam Olur’u ile yürürlüğe girdi.

GÜNCEL 18.04.2013, 01:09
Gemi Rotalama için Uygulama Talimatı

Gemi Rotalama ve Raporlama Sistemleri Uygulama Talimatı”  01.04.2013 tarih ve 3423 sayılı 2013/7 no’lu Makam Olur’u ile yürürlüğe girdi.

Talimat, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın www.didgm.gov.tr adresinin “Mevzuat” bölümü “IMO Genelgeleri” alt sekmesinde (https://atlantis.denizcilik.gov.tr/mevzuat/dosyam/Dokumanlar/20134814431GemiRotalamaveRaporlamaSistemleriUygulamaTalimati.pdf) ilgililerin erişimine sunuldu.

Bu itibarla; gemi donatanları, işleticileri ve ilgilileri, gemi kaptanları ve diğer ilgililer ile gemi rotalama ve raporlama sistemleri ile ilgili hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından anılan Uygulama Talimatı ve IMO kararlarının göz önünde bulundurulması ve uygulanması hususu istenmekte.

 

Bakan Adına Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka imzasıyla yayınlanan talimat şöyle:


UYGULAMA TALİMATI
2013/7


Trafik ayırım düzenleri, şemaları, tavsiye edilen rotalar, seyre veya demirlemeye yasak
sahalar, kıyıya yakın trafik bölgeleri, tedbir alınacak alanlar ve derin su rotalarını içeren gemi
rotalama ve raporlama sistemleri, özellikle yoğun deniz trafiği ve tehlikeleri olan bölgelerde
denizde kaza riskini azaltmak ve gemi seyirlerinin düzenlenmesi amacı ile oluşturulmuştur.
Bu itibarla tüm Türk bayraklı gemilerin, dünyanın neresinde olurlarsa olsun Denizde Can
Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm-5, Kural 10 ve 11’e dikkatle uyum
sağlamaları gerekmektedir. Benzer şekilde, Türk sularını kullanarak uğraksız geçiş yapan
yabancı bayraklı gemilerin de Türk gemi raporlama sistemlerine uyumları ile trafik
hizmetlerini ve belirlenmiş rotaları kullanmaları hususu tüm ilgili makamlar tarafından
dikkatle takip edilmektedir.

İdare, Türkiye’nin içsuları, karasuları veya körfezlerinde seyir, can, mal ve çevre
emniyetini arttırmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla, deniz trafiğinin yönlendirilmesine
yönelik olarak gemi rotalama sistemleri oluşturabilir. Türk karasularında bulunan ve Türk
limanlarına gelen gemi ve deniz araçları 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Limanlar Yönetmeliği’nin “Gemi rotalama sistemlerine göre seyir” başlıklı 12 nci
maddesi ile “Liman sahasına gelen gemilerin bildirim yükümlülüğü” başlıklı 9 uncu
maddesine uyacaklardır.

18/02/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Trafik
Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin “Gemi
Raporlama, Rotalama ve Haberleşme Sistemleri” başlıklı 7 nci Bölümüne istinaden; kurulması
planlanan her bir gemi trafik hizmeti sistemi için, gemi trafik hizmetleri otoritesi tarafından
gemi raporlama sistemi belirlenecek ve İdareye sunulacaktır. Bu raporlama sistemi içerisinde
gemilerin gemi trafik hizmetleri alanına girmeden ve gemi trafik hizmetleri alanı veya alt alanı
veya sektörü içerisinde iken verecekleri raporlar ile her bir raporlamanın hangi şekilde ve
hangi mevkilerde yapılacağı belirtilecektir.

Gemi rotalama sistemleri ve gemi raporlama sistemleri planlanırken MSC.165(78) ve
MSC.280(85) kararları ile revize edilen A.572(14) kararı ve MSC.111(73) ve MSC.189(79)
kararları ile revize edilen MSC.43(64) kararı esas alınacaktır.
Türk Bayraklı gemiler, Gemi Rotalama ile Zorunlu Raporlama Sistemlerinin
bulunduğu “Ship’s Routeing” Notik yayınına Baltık Denizi için A.977(24) kararı ile yapılan
ilave ve düzeltmelere uyacaklardır.

Uygulanacak Uygulama Talimatı, Bakanlığımızın www.didgm.gov.tr internet sitesinde
“mevzuat” bölümü altında ilgililerin erişimine sunulacaktır.

Yorumlar (0)
10
açık
banner102