banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

Denizcilik sektörüne KDV istisnası geliyor

Hükümetin denizcilik sektörüne son dönemde yaptığı jestlerin bir yenisine daha af yasa tasarısında yer verildi.

GÜNCEL 01.12.2010, 00:16
2276
Denizcilik sektörüne KDV istisnası geliyor

 Denizcilik sektörüne KDV istisnası geliyor

Hükümetin denizcilik sektörüne son dönemde yaptığı jestlerin bir yenisine daha af yasa tasarısında yer verildi. Buna göre tasarıda, KDV Kanunu’nda bir değişiklik yapılarak, denizcilik sektöründe gemi inşaa ve yapımında KDV istisnası getiriliyor. Buna göre, “faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasıolanlara bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler” KDV istisnasına tabi olacak.

İşsizliğin çözümlerinden biri olarak görülen ancak sendikaların karşı çıktığı tele çalışan dönemi, af yasa tasarısının içine dahil edildi. Tasarı aynen yasalaşırsa Türkiye uzaktan çalışma olarak da ifade edilen tele çalışma, parça başına çalışma gibi yeni çalışma biçimleri ile tanışacak. Sistem aynen taksimetre gibi çalışıyor. Aylık belli bir saati kapsayan işgücünü bir işverenin hizmetine sunan işçi evinde haber bekliyor. Kendisine ihtiyaç duyulması halinde işveren en az 4 gün önceden bildirerek kişiyi işe çağırıyor. Sözkonusu her bir çağrı 4 saatlik çalışma saati anlamına geliyor

Hükümet, tarihi af tasarısının içine çalışanları, memurları ve işverenleri ilgilendiren çok sayıda düzenlemeyi de soktu ve tasarı tam bir torba yasaya dönüştü. Tasarıda Hükümet işsizliği azaltmaya dönük politikalar kapsamında çok radikal bir adım attı. 2023’e kadar işsizlik sorununu çözmek isteyen Hükümet, ilk kez bu yılın ortalarında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) telaffuz edilen ve Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’nin temel başlıkları arasında yeralan esnek çalışma hükümlerini af tasarısıyla getiriyor. İşçi sendikalarının büyük tepki gösterdiği esnek çalışma modellerinin yasal altyapısını oluşturacak yasa hükmü af tasarısına girdi. VATAN’ın bir süre önce gündeme getirdiği “Tele-çalışan” dönemi böylece torba yasayla yürürlüğe sokulacak.

Tasarıda yeralan en kritik maddelerden birini, “çağrı üzerine çalışma, evden çalışma ve uzaktan çalışma” başlığı altında iş kanununda yapılan değişiklik oluşturuyor. Tasarının bu haliyle yasalaşması halinde Türkiye’de çalışma hayatına “uzaktan çalışma” olarak da ifade edilen “tele-çalışma”, “part-time çalışma”, “parça başı çalışma” gibi yeni çalışma biçimleri girmiş olacak.

Tasarıyla bu tür iş ilişkisiyle çalışmanın usul ve esasları düzenleniyor. Buna göre tele-çalışan da denilen çağrı üzerini çalışanlar bir iş akdiyle işverene bağlı olacak. Ancak sadece kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görecek ve iş gördüğü kısmın parasını alacak. İşveren, teleçalışan’dan iş görme borcunu çağrı yoluyla talep edecek. Bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça işin yapılacağı zamandan en az 4 gün önce bildirecek. Çalışana yapılan her çağrı en az 4 saatlik çalışma saati anlamına gelecek. Hükümet evden, uzaktan ve part-time çalışma sistemiyle 2023’e kadar 4 milyon kişiye iş sağlanacağını hesaplıyor. Yasa tasarısı pek çok farklı alanda düzenlemeleri ile de dikkat çekiyor.

Emeklinin 500 TL’lik harcı 750 TL oluyor

Tasarıya göre, memurlara emekliye ayrılırken ödenen tazminat 500 liradan 750 liraya çıkarılıyor. 2003 yılına kadar emekliye ayrılırken beyan ettiği yere göre km üzerinden verilen harcırah yerine 2003’ten itibaren beyan etsin etmesin tüm emekliye ayrılanlara 500 lira resen tazminat adı altında ödeme sistemi getirilmişti. Torba tasarıyla ödeme tutarı 750 liraya çıkarılıyor.

1 yıl içinde tebligat yoksa ceza siliniyor

Af tasarısıyla Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve oy kullanmada uygulanan idari para cezalarında zamanaşımı süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyor. Tasarıda cezai işlem ne zaman olursa olsun, bu idari para cezalarının içinde bulunulan yıl sonuna kadar tebliğ edilmemesi durumunda ortadan kaldırılması öngörülüyor

Her yeni işçi için sigorta desteği

31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için özel sektör iş verenine sigorta primi desteği getiriliyor. Daha önce sigorta kapsamında olan, ancak işini kaybedenlerin işe alınması durumunda bu kişilerin vasıflarını göre belirli sürelerle sigorta primi desteği sağlanacak.

İşçi deneme süresi 2 ayla sınırlı olacak

Tasarıyla ayrıca, işverenlerin yeni aldıkları işçiyle ilgili sözleşmeye bir deneme kaydı konulması halinde bu sürenin 2 ayla sınırlı olduğu belirleniyor. 25 yaşından küçük işçiler için de bu süre en fazla 4 ay olabilecek.

Doğu’da 2 yıl çalışana 1 kademe ilerlemesi

Tasarıda kalkınmada öncelikli illerde çalışan memurlara, çalıştıkları her 2 yıl için 1 kademe ilerlemesi verileceği de hükme bağlanıyor.

Memurun korkusu sicil notu kalkıyor

Tasarı 657 sayılı devlet memurları kanununda yaptığı değişiklikle memurların “sicil notu” kabusunu da ortadan kaldırıyor. Buna göre tasarı, memurların görevde ilerlemesi için aranan şartlar arasından, “o yıl içinde olumlu sicil almış bulunması” şartını kaldırıyor. Böylece memurun kademe ilerlemesi alabilmesi için olumlu sicil notu alıp almadığına bakılmayacak.

Hamile memura nöbet vardiya görevi yok

Tasarıda yine memurlar için getirilen bir başka hükme göre, kadın memurlar, doktor raporuyla belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her şart altında hamileliğin 24. haftasından, doğumdan 1 yıl sonrasına kadar gece nöbeti ve vardiyası görevi almayacak.

Doğum izni 16 haftaya çıkıyor

Kadın memura toplam 16 haftalık doğum izni verilecek. Çoğul gebelikte buna iki hafta daha eklenecek. Süt izni süresi artırılıyor. Memurun yıllık veya mazeret izninde sosyal yardımlara dokunulmayacak. Kadın memur bu izin süresini doğamdan sonraya ekleyerek de kullanabilecek. Ayrıca kadın memura doğumdan sonra ilk 6 ay günde 3 saat, 6 aydan sonra günde 1.5 saat süt izni verilecek.

Babalık izni 3’ten 10 güne çıkarılıyor

Tasarıdaki aynı maddeyle erkek memura da eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 gün babalık izni verilecek. Eşi doğum yapan memura 2 yıl ücretsiz izin verilebilecek.

Evlat edinen memura 24 ay ücretsiz izin

3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinin memurlara 24 ay ücretsiz izin hakkı geliyor. Tasarıda evlat edinen hir iki eşin de memur olması durumunda eşlerin bu 2 yıllık süreyi birbirini takep edecek şekilde birer yıl olarak bölüşerek kullanmasına da olanak tanıyor.

10 yılı bitmeden hasta olana da ücretli izin

Tasarı ayrıca hastalık hallerinde memurun aylık ve sosyal haklarına dokunmadan 6-12-18 aya kadar izin almasına ilişkin hükümde aranan 10 yıllık çalışma şartını da kaldırıyor. Buna göre, memura çalışma şartı aramadan kanser, vb gibi hastalıklarda 18 ay, diğer hastalıklarda 12 ay izin verilebilecek.

Başarılı memurlara 10 bin lira para ödülü

Tasarıda yeralan bir başka hükme göre de başarılı olduğu tespit edilen memurlara ilgili bakan veya valiler tarafından başarı belgesi verilmesi, 3 defa bu belgeyi alanlara üstün başarı belgesi verilmesi öngörülüyor. Bu belgeyi alanlara ise bakan veya valinin uygun görmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 200’üne kadar ödül verilebilecek. Bu ise başarılı memurun alabileceği toplam ödülün 10 bin lirayı bulabileceği anlamına geliyor.

Merkez Bankası’nın taşınması yine kaldı

Tasarıda Kalkınma Bankası, Vakıflar Bankası, SPK ve BDDK ile birlikte yeni kurulacak Risk Merkezi’nin idare merkezinin de İstanbul’da olacağı hüküm altına alındı. Ancak Merkez Bankası’nın idari merkezinin İstanbul’da olacağına ilişkin hüküm, tasarının Meclis’e sevkedilen halinde yeralmadı. Buna göre Hükümet Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması için gereken yasal düzenlemeyi bu kez de yapmamış oldu. Ancak düzenlemenin tasarının alt komisyon görüşmeleri sırasında konulup konulmayacağı belli değil.

Denizcilik sektörüne KDV istisnası geliyor

Hükümetin denizcilik sektörüne son dönemde yaptığı jestlerin bir yenisine daha yer verildi. Buna göre tasarıda, KDV Kanunu’nda bir değişiklik yapılarak, denizcilik sektöründe gemi inşaa ve yapımında KDV istisnası getiriliyor. Buna göre, “faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasıolanlara bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler” KDV istisnasına tabi olacak.

Özelleştirmeye karşı kararlara by-pass

Tasarıya göre, özelleştirme işlemleri tamamlanarak devir işlemleri sonuçlandırılan ve devralan tarafından özelleştirme öncesi duruma dönülmesine imkan vermeyecek şekilde devredilen kuruluşlar için mahkemelerce verilen iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, herhangi bir işlem tesis etmeyecek, bu konuda açmak zorunda olduğu davalardan feragat edecek. 

 

Yorumlar (2)
10 yıl önce
KDV ISTISNASI ZATEN VARDI BEN BILDIM BILELI VAR
YAŞAR YILMAZ 10 yıl önce
TEKNE YAT İMALATÇILARINA KDV. İSTİSNASI ZATEN VARDI, YANLIŞMI BİLİYORUM..??
20
az bulutlu
Günün Karikatürü Tümü