banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

COVİD-19 VE Hukuki Sürelere Etkileri

Esenyel Hukuk Bürosu, hukuki sürelerin Korona Virüs'ten nasıl etkilendiğine açıkladı. 30 Nisan 2020 tarih ve 2480 sayılı Yargı Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar ile birlikte hukukumuzdaki sürelerin durdurulması 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

GÜNCEL 19.05.2020, 20:44 19.05.2020, 23:57 Halit Emre İbrahimoğlu
466
COVİD-19 VE Hukuki Sürelere Etkileri

Covid-19 sebebiyle hukukumuzdaki süreler bir defa durdurulmuştu. 30 Nisan 2020 tarih ve 2480 sayılı Yargı Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar ile birlikte hukukumuzdaki sürelerin durdurulması 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bilgilerimizi tazelemek adına duran işlemlere ilişkin bilgi ve açıklamaları aşağıda dikkatinize sunuyoruz.

COVİD-19 NEDENİYLE DURDURULAN SÜRELER

1. Arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yollarına ilişkin süreler,

2. İcra İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen süreler,

3. CMK, HMK, İYUK VE USUL hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilmiş bütün süreler,

4. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar bildirim ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanılmasına ilişkin bütün süreler.

C0VİD-19’LA BİRLİKTE DURMAYAN SÜRELER

1. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunda düzenlenen zamanaşımı süreleri,

2. CMK’da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler,

3. HMK’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayıcı merasime ilişkin süreler Covid-19 kapsamında durmayan süreler kapsamında ifade edilmektedir.

COVİD-19’UN SÜRELERE ETKİSİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTLARI

1. İcra takibi ile birlikte satış aşamasına gelen menkul veya gayrimenkulün satışı için bir gün öngörülmüş olsa dahi bu süreler durmuş olacaktır. 15 Haziran 2020 tarihinden sonra söz konusu olan menkul veya gayrimenkul eşyanın satışı için tekrardan bir satış günü verilecektir. Ancak bu durumda tekrardan bir ilan ücreti alınmayacak olup ilan elektronik ortamda yapılacaktır.

2. Yayınlanan kararnamelerin, icra dosyasına yapılan ödemelere herhangi bir etkisi mevcut değildir. Eğer Borçlu tarafından icra dosyasına yapılan bir ödeme söz konusu ise bu tutarların alacaklıya ödenmesinde herhangi bir hukuki engel mevcut değildir. Bu doğrultuda 22 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 tarihleri arasındaki süreç içerisinde icra dosyalarına yapılan ödemelerin reddiyatlarının yapılması gerekir.

3. Kararnamelerle getirilen yeni düzenlenmelerin mevcut olan hacizleri kaldırma gibi bir etkisi yoktur. Lakin başlatılan icra takipleri neticesinde haciz işlemi yapılamayacak olup haczedilen eşyalar için de muhafaza ve satış işlemi gerçekleşmeyecektir.

4. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli 86420598-300/2678 sayılı yazıda maaş haczine ilişkin hususlar belirtilmiştir. Mevzubahis yazıda, uygulanan bir maaş haczindeki kesintilerin devam edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan maaş kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları için de maaş̧ haczi kesintisinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile, daha önceden bildirilen maaş haciz yazıların takibi elzemdir.

5. Covid-19 kapsamında getirilen tedbir önlemleri ortadan kaldırılana kadar tarafların aralarında anlaşarak icra dosyalarını kapatmaları da mümkündür. Yani tarafların anlaşması halinde icra dosyası kapsamında mevcut olan hacizlerin kalkması mümkün olacaktır.

6. Covid-19 kapsamında getirilen düzenlemelerin geçici hukuki koruma tedbirlerinden olan ihtiyati haciz kararının alınmasına engel olmamasına rağmen söz konusu olan kararın uygulanması mümkün değildir. Zira ihtiyati haciz kararlarının icrası ve infazı mümkün değildir. Yani ihtiyati haciz kararı alınsa dahi uygulanamamaktadır.

7. Ancak diğer bir geçici hukuki koruma yöntemi olan ihtiyati tedbirde ise durum farklılık göstermektedir. Alacaklı taraf mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunulabilecektir. Bu karara istinaden verilen ihtiyati tedbir kararlarının mahkeme kanalı ile uygulanmasına devam edilebilecektir.

8. 15 Haziran 2020 tarihine kadar çeklerin bankalara ibrazı mümkün değildir. İbraz edilse bile banka tarafından ödeme yapılmayacaktır. Keza, bankalar karşılıksızdır işlemi yapamayacaklardır ve ödenmesi zorunlu asgari tutarın (2.225.-TL) ödemesini de gerçekleştirmeyeceklerdir.  İbraz süresinin bitimine 15 gün veya daha az kalmış̧  olan çeklerin ibraz süreleri 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren 15 gün uzamış̧ sayılacaktır.

9. Bölge Adliye ve Bölge İdare mahkemelerinde yapılacak olan duruşmalar 15 Haziran 2020’den sonraki bir tarihe ertelenecektir. Ancak Yargıtay ve Danıştay’daki sürelere ilişkin olarak duruşmaların ertelenmesi hususunda mahkemelerin başkanlar kuruluna bir takdir yetkisi tanınmıştır. Başkan kurulları isterlerse duruşmaları erteleme yetkisine sahiptirler.

Kaynak: KAPTAN HABER AJANSI

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Günün Karikatürü Tümü