banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

Bankaların Kredi Yönetmeliği Değişti..

“Bankaların kredi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik denizcilik sektörüne verilecek kredileri de etkiliyor.

GÜNCEL 26.12.2012, 14:44
1958
Bankaların Kredi Yönetmeliği Değişti..

“Bankalarca  Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin  Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  25 Aralık 2012  tarih ve 28508  sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 “Denizcilik Sektöründe Kullanılmak Üzere Kullandırılan Krediler” başlıklı “Geçici Madde – 6” 1. Fıkrasının birinci cümlesi  “Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:”  şeklinde değiştirildi.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN
BEL
İRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA Y
ÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Libyada yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libyada ve/veya Libyaya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncımaddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008

26779

2-

23/1/2009

27119

3-

6/3/2010

27513

4-

9/4/2011

27900

5-

28/5/2011

27947

6-

18/6/2011

27968

7-

30/12/2011

28158

8-

21/9/2012

28418

 

Yorumlar (0)
14
açık
Günün Karikatürü Tümü