banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Bakanlık, Sektörün Sorunlarını Dinledi

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı hem yurt içinde, hem de yurt dışında başarıyı hedefliyor.

GÜNCEL 15.08.2014, 14:44
Bakanlık, Sektörün Sorunlarını Dinledi

HEM İÇERDE HEM DIŞARDA 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI  ÇALIŞMALARINDA BAŞARIYI HEDEFLİYOR

Sektörün Sorunları Dinlendi

16 Temmuz 2014 tarihinde yapılan İMEAK DTO Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı öncesi, İlgili Daire Başkanları ve DTO temsilcileri bir araya gelmiş ve denizcilikte işbirliği konuları, gemi denetimleri, gemiadamları ve Türk Bayrağından kaçışın önlenmesine yönelik birçok konuda sektörün sorunları dinlenmiş, görüş alışverişinde bulunulmuştur. Üç saat süren toplantıda Denizcilik İşletmelerine gemilerin eksiklikleri sebebiyle kesilen cezalar, Gemiadamlarının mesleki yetersizliği nedeniyle gemilerin limanlarda sıkıntı yaşaması, tutulması konuları ele alınmış, gemiadamlarına yaptırım uygulanması değerlendirilmiş, Gemiadamları Disiplin Komisyonunun kurulmasının faydalı olacağı ele alınmıştır. Buna ilişkin Bakanlık tarafından yapılan yönetmelik ve yönerge çalışmalarında DTO temsilcilerinin de görüşlerinin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

İMEAK DTO Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı

İMEAK DTO Müşterek Meslek Komitesi Toplantısına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin ŞEVLİ beraberinde İşletmeler ve Gemi Sicil Dairesi Başkanı Nihat ASAN, Gemi Denetim Dairesi Başkanı Giray YÜKSEL, Eğitim ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Okay KILIÇ ve İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Ambarlı Liman Başkanlarından oluşan heyetle katılım sağladı.

Genel Müdür ŞEVLİ aşağıdaki konularda açıklamalarda bulundu.

 Gemiadamları;

  1. Gemiadamlarının mesleki yetersizliği nedeniyle gemilerin limanlarda sıkıntı yaşaması, tutulması konuları ele alınmış, gemiadamlarına yaptırım uygulanması değerlendirilmiş, Gemiadamları Disiplin Komisyonunun kurulmasının faydalı olacağı ele alınmıştır. Buna ilişkin Bakanlık tarafından yapılan yönetmelik ve yönerge çalışmalarında DTO temsilcilerinin de görüşlerinin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
  2. MLC Sözleşmesine taraf olmaya yönelik olarak Çalışma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışıldığı, Dışişleri Komisyonundan geçtiği belirtilmiştir.  Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sonucunda “Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” 18 Haziran 2014 tarihinde TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmiş olup, Ülkemizin de  MLC 2006’ya taraf olmasıyla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilmiştir.
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Mecliste görüşmeleri Genel Kurula gelen torba kanun içerisine eklenen bir madde ile uluslararası denizyolu taşımacılığının iş sağlığı ve güvenliği kanunundan muaf olduğu belirtilmiştir. Tamamen uluslararası kurallara göre yürütülen denizcilik sektöründe gerek güvenlik gerekse sağlık yönünden uluslararası sözleşmeler uygulanmakta olup, Gemi adamlarının iş Sağlığı ve güvenliği kapsamının dışında tutulması gemi işletmecileri adına önemli bir gelişme olmuştur.
  4. Türk bayraklı gemilerde ödenen SGK Primlerinin çok fazla olduğu, bunun sektörümüzü olumsuz etkilediği belirtilmiş, bu konuda Bakanlık olarak Çalışma Bakanlığı ile görüşüleceğini ve Bakanlık ile sektörün bir araya getirileceği belirtilmiştir.

Deniz çevresinin korunmasına ve çevre kirliğinin önlenmesi;

  1. Ülkemiz MARPOL EK-6 ya taraf olmuş ve uygulamaya başlamıştır. Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi olan 4 Şubat 2014 tarihinden önce inşa edilmiş ulusal seferde bulunan gemilerde kurulu dizel makinelerin NOx standartlarını sağlama hususunda sektörün zarar görmemesi için bu gemilerin MARPOL Ek-6 Kural 13’ ten muaf tutulduğu belirtilmiştir. Aksi takdirde bu gemilerin dizel makinelerinin MARPOL Ek-6’da belirtilen NOx emisyon değerlerine uygun yeni dizel makineler ile değiştirilmesi gerekecekti. Yine gemi kaynaklı emisyonun kontrolü amacıyla İspanya ile yapılan AB twinning projesi başarıyla tamamlanmıştır. Yine ülkemizin deniz çevresinin korunması yönünde büyük adımlar attığı, bu kapsamda Balast Sözleşmesine taraf olduğu, uygulamak için dünya tonajının belirli yüzdesinin bu sözleşmeye taraf olma süreci beklenmektedir.
  2. Deniz turizminin ülkemiz ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı ortaya konularak,  özellikle Ege Bölgesinde olmak üzere doğal koyların korunması, buraların yapılaşmaya  açılmaması ve yoğunlukla kara kökenli deniz kirliliğine karşı tedbir  alınmasının önemine vurgu yapılmıştır.
  1. Ülkemize önemli döviz girdisi sağlam potansiyeli bulunan gemilere yakıt ikmalciliğinin önündeki sorunlar görüşülmüştür.

Liman inşaatı ve işletmeleri;

  1. Limanların inşaatının sektör  için önem bir iş alanı oluşturduğu, bu konuda  mevzuat ve prosedürlere ihtiyaç bulunduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, liman işletmeciliğinde karşılaşılan özellikle Bakanlığımızca verilen işletme izin belgelerinin düzenlenmesinde aranan  ve bunlardan başlıca  Maliye Bakanlığından kiralama belgesi  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından imar planı onayı olmak üzere üzere ilgili  diğer kurumlardan temin edilen belgelerin alınmasında yaşanan  zorluklar dolayısıyla limanların işetme izni almakta zorlandıkları ve faaliyetlerinin  aksadığı sektör tarafından dile getirilerek, buna çözüm amacıyla işletme izni prosedürünün gözden geçirilmesi talep edilmiştir.

  Ayrıca; Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi (AAKKM) hakkında bilgi verilmiş, bu merkezin haftada 7 gün 24 saat görev yaptığını ve acil durumlarda tüm olayların bu merkez tarafından koordine edildiği söylenmiştir.

Türk Bayraklı gemilerin Türk Boğazlarında demirleme yerlerinde en fazla 48 saat transit olarak kalma konusunun Bakanlığımız tarafından ele alındığı, bu konunun bakanlığımız koordinesinde çok yakın bir zamanda ilgili kurumlarla bir araya gelerek çözüme kavuşturulacağı belirtilmiştir.

Gemi Denetim faaliyetleri;

  1. Paris MoU’nun MLC 2006 kapsamındaki PSC denetimleri ile ilgili öngördüğü 1 yıllık geçiş (esneklik) süreci Ağustos 2014 itibariyle sona ermiştir, dünya denizcilik camiasında özellikle Ağustos ayı itibarıyle Avrupa limanlarındaki PSC denetimlerinde MLC 2006 ile ilgili denetim ve tutulma sayılarında küresel bazda ciddi artışlar olabileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle Türk armatör ve gemi işletmecilerinin de, kendi gemileri ile ilgili MLC 2006 şartlarını yerine getirmede gereken özeni göstererek herhangi bir tutulmaya neden olunmaması önem arz ettiği ifade edilmiştir.

BAKANLIĞIMIZIN YURTDIŞINDA YAPTIĞI BAŞARILI ÇALIŞMALAR

Toplantıdan sonraki gün Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin ŞEVLİ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi ELVAN’ın talimatı doğrultusunda İtalyan limanlarında son dönemlerde Türk Bayraklı gemilerin yaşadığı sorunları görüşmek amacıyla İtalya’ya üst düzey bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı, gemilerimizin PSC denetimlerinde yaşadıkları sorunları değerlendirmek ve İtalyan limanlarında gemilerimize yönelik olarak uygulanan detaylı denetimlerin sebep ve dayanaklarını görüşmek, ülkemiz denizcilik sektörü ve bu sektörde ulaşılan yüksek standart ile ilgili olarak İtalyan Makamlarını bilgilendirmek ve karşılıklı anlayış ve güvene dayalı bir işbirliğini tesis etmek amacıyla, 18 Temmuz 2014 tarihinde İtalyan Denizcilik İdaresi nezdinde bir girişimde bulunmuştur.

Türk tarafını, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin ŞEVLİ ve Gemi Denetim Daire Başkanı Y.Giray YÜKSEL; İtalyan Denizcilik İdaresini Koramiral Nicola CARLONE başkanlığında, Gemi Denetim Departmanı Sorumluları Giuseppe FAMA, ve Attilio MONTALTO ile Giovanni GRECO, Roberto AGOSTINIS ve Caterina PICCIRILLI temsil etmiştir.

Toplantıda, Türk Bayraklı gemilerin İtalyan limanlarında tabii oldukları PSC denetimlerindeki yaşanan tutulmalarda 2014 yılında 2013 yılına oranla  % 310 oranında artış yaşandığına dikkat çekilerek, İdaremizce bu durumun yakından takip edildiği ifade edilmiştir. İtalyan heyetince, Türk Bayrak İdaresinin, filosunda bulunan gemilerin performanslarına önem vermesi ve bu konuda toplantı gerçekleştirilmesi deniz emniyeti açısında çok olumlu ve önemli olduğu ifade edilerek bu durum, takdirle karşılanmıştır.

Toplantıda, Türk Bayraklı gemilerin yalnızca Paris MoU kapsamındaki liman devleti denetimlerinde değil, genel olarak Mediterranean MoU, Black Sea MoU, Tokyo MoU ve diğer bölgesel mutabakat zabıtları kapsamındaki denetimlerde de önemli bir yüksek standardı ve kaliteyi sürdürme istikrarı içinde olduğu,

Türk Bayraklı gemilerin emniyet seviyesinin yıllar içinde çok iyi bir seviyeye geldiği ve bunun için çok ciddi bir performans ortaya koyulduğu ve bu olumlu durumun Türk Bayraklı gemilerin yıllardır Paris MoU Beyaz Liste’de yer almasının ayrıca IMO VIMSAS denetiminde İdaremizin başarısı ile de kanıtlandığı,

Buna ilaveten, VIMSAS denetine girilmesi sayesinde artık Türk Bayraklı gemiler, Paris MoU PSC bölgesinde “düşük riskli” olarak kabul edilmekte olduğu ve standart 12 ay olan liman devleti kontrol aralıkları 36 aya kadar çıktığı,

Bakanlığımızın, Türk Bayraklı gemilerin emniyetinin artırılmasına yönelik çok ciddi tedbirler aldığı, ön sörvey, program dışı sörvey, Elektronik Hedefleme Sistemi uygulamalarının başarı ile sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Karadeniz Liman Devleti Kontrolü (Karadeniz MoU) Memorandumunun Kurucu ve etkin bir üyesi olduğu, denetlenen Türk bayraklı gemilerin tutulma oranının 2003 yılında %8 iken 2013 yılında %2-3'ler civarında düşük bir oranın sağlandığı belirtilmiştir.

Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında; Türk bayraklı gemilerin Tokyo Memorandumu kapsamında 2009 yılında %16,7 olan tutulma oranı son 3 yılda % 4-5’ler seviyesine düşerken, özellikle Uzakdoğu ve Asya-Pasifik Bölgesi’nde faaliyet gösteren büyük tonajlı Türk bayraklı dökme yük gemilerimizin emniyet seviyelerinin yükseltildiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, Türkiye ve İtalya arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, aktif bilgi paylaşımı, uzmanların bilgilendirilmesi, teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, Türk Bayraklı gemilere yönelik bir önyargının oluşmasının engellenmesi ve Türk Bayraklı gemilerin İtalyadaki PSC denetimlerine her zaman hazır tutulması, gereken özenin işletmeciler tarafından gösterilmesi konuları da görüşülmüştür. Türkiye’nin deniz emniyeti açısından son yıllarda göstermiş olduğu ilerleme İtalyan makamlarınca takdirle karşılanmış olup, bu gelişmelerin sürekliliğinin sağlanmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Bir sorunla karşılaşıldığında, Türkiye ve İtalya arasında işbirliği içerisinde bilgi alış-verişi sağlanması ve sürekli iletişim içerisinde olunması konuları da görüşülmüştür.

Bu ziyaret sırasında, Roma Büyükelçiliğimiz ile de üst düzey bir toplantı gerçekleştirilmiş olup,  bu toplantıda denizcilik ile ilgili sorunlar görüşülmüş ve Türk bayraklı gemilerin İtalya’da yaşadığı problemlere değinilmiştir. Ayrıca, toplantı sırasında Roma Büyükelçiliğimiz ile deniz emniyetinin artırılmasına yönelik istişareler gerçekleştirilmiştir.

İtalya’da gerçekleştirilen bu toplantı sonrasında, Türk Bayraklı bir geminin İtalya’nın limanlarından birinde PSC denetimi sonrasında tutulmuştur. Bu tutulma sonrasında Bakanlığımız tutulmanın kaldırılması için İtalyan makamları nezdinde üst düzeyde girişimde bulunmuş ve bahse konu gemi için hazırlanan itiraz dosyası haklı bulunarak tutulma kaydı Paris Memorandumu bilgi sisteminden kaldırılmıştır.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE UYARILAR

Ayrıca, Türk Bayraklı gemi işletmelerinin, gemilerini özellikle İtalyan limanlarına uğrak yapmadan önce eksiklikleri bulunup bulunmadığı konusunda çok ciddi bir şekilde kontrol etmeleri ve aşağıda belirtilen hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

•             Tüm belge ve teçhizatın bitiş tarihlerine sürekli dikkat edilmesi,

•             Her türlü makine operasyonu,

•             Yağ/yakıt/sintine/pis su sistemleri,

•             Kritik ekipmanlar, dümen donanımları, izolasyonlar, her türlü ikmal/tahliye donanımları,

•             Tank, devre, valf, filtre, alarm, pompa ve benzeri donanımların bakım-tutumu

•             Gerçekleştirilen operasyonların jurnallere usulüne uygun bir şekilde kaydedilmesi,

•             Gemi personelinin gemiye aşina olması ve denetimler sırasındaki görevlerini soğukkanlı bir şekilde yerine getirebilmesi için psikolojik olarak tam ve ciddi bir hazırlık yapılması,

•             Seyir haritalarının ve seyir neşriyatının güncel tutulması

•             Her türlü acil durum ekipmanlarının kontrol edilmesi,

•             Talimlerin tüm personel tarafından düzgün şekilde yapıldığının kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması,

•             Avrupa Limanlarına sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin uluslararası emniyet standartlarına uyumları, gemi kondisyonunun iyi tutulması, ISM Kodun tam anlamıyla işlerliğinin sağlanması ve bu kapsamda planlı bakım-tutum işlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gemi personeli ile birlikte gemi donatanı/işleteni sorumluluğundadır. Bu görevleri eksiksiz olarak yürütemeyen gemi ve işletmeler Liman Devleti kontrollerinde sıkıntılarla karşılaşmakta ve bu gemilerin işletenleri ciddi maddi yaptırımlara maruz kalmakta, gemilerin limanlarda bekleme süreleri uzamakta ve neticesinde büyük çapta ticari kayıplarla karşılaşılmaktadır. PSC denetimlerine yönelik olarak işletmeler ve gemi personeli bu bilinç ile Türk Bayraklı gemilerin denetimlere tam ve eksiksiz şekilde hazırlıklı olmasını sağlamalıdır.

Yorumlar (4)
Ali Yücel 6 yıl önce
Bu konudaki başarı ancak gemi sürvey uzm( dış ülkelerdeki adı psc müfettişleri) olmadan başarıyı yakalamanız zor. Asker olmadan hiçbir savaş kazanılamaz. Dto daki sektör sorunlarında bu konunun gündeme alınmaması ilginç. Halbuki bu sektör herşeyi ile bir bütündür. Bu toplantıların sonucu tam bir topal ördektir.laf olsun torba dolsun.
kemal öz 6 yıl önce
Gemiadamları;


< br>Türk bayraklı gemilerde ödenen SGK Primlerinin çok fazla olduğu, bunun sektörümüzü olumsuz etkilediği belirtilmiş, bu konuda Bakanlık olarak Çalışma Bakanlığı ile görüşüleceğini ve Bakanlık ile sektörün bir araya getirileceği belirtilmiştir.hangi firma gemi adamına veya ofis çalışanına sgk primlerini tam ödüyor acaba bir elin parmaklarını geçmez.

Türk bayraklı gemilerde çalışanların sgk primleri ile aldıgı maaşları karşılaştırın bakalım yuz fırmadan doksan besı asgarı ucretten yatırıyor gemılerde böyle kara çalışanlarıda böyle verdikleri 3 kurusuda yasal dolandırıcılıkla geri almak bu heralde.
taşra personel 6 yıl önce
bakanlık bir de taşradaki denizci personelinin sorunlarını dinlese artıkkkkkk
T.C.Müh.Kaptan Refik Akdoğan 6 yıl önce
Bekleyelim bakalım sivil toplum deniz kuruluşları yukarıdaki konularda ne gibi yorumlarda bulunacak. MLC nin kabul edilmesi bekleniyor. Bir türlü hızlanamıyoruz. Deniz ticareti huzlar olayıdır. Yavaş olanlar dümen suyunda gider. PSC konusunda acaba bakanlık bu konunun sivil denizciliik okullarında ders olarak okutulmasını sağlayabilir mi? Meslek dersleri İngilizce okutulmadıkça bence PSC konusunda tam başiarı sağlamak mümkün olmayacaktır. Acaba bakanlık bu konuda bir kitap yayınladı mı?

Başarılı olmak için bilmek ve çalışmak lazımdır. Allah selamet versin. www.refikakdogan.com
28°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?