banner246

banner176

banner242

banner191

banner249

banner148

banner244

banner179

banner248

banner145

Akaryakıt Kaçakçılığı Online İzlenecek

Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları içeren Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNCEL 23.08.2012, 11:38
2060
Akaryakıt Kaçakçılığı Online İzlenecek

Genelge, akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Buna göre serbest dolaşıma giren akaryakıt, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar izlenecek. Bunun için kurulacak online bir sistem, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu’nda yer alan kurumların ortak kullanımına sunulacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili kamu kurumları tarafından alınacak tedbirler; bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonu, bakanlıkların yeniden yapılandırılması ve sürdürülmekte olan çalışmalar ile ilgili Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanı öncülüğünde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan oluşan ’Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu’ oluşturacak

Gümrük ve Ticaret, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarında müsteşarların; Gelir İdaresi Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’nda başkanların koordinasyonunda yeniden oluşturulacak ’Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları’ çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonlarınca yürütülecek çalışmaların çerçevesi, toplantılar ve raporlamaya ilişkin esaslar başta olmak üzere her türlü husus; koordinasyondan sorumlu Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından serbest dolaşıma giren akaryakıtın giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreci izleyebilecek online bir sistem kurma çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, sistem Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu’nda yer alan kurumların ortak kullanımına sunulacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kapasite raporlarında belirtilen miktarlardan fazla akaryakıt harici petrol ürünü temin edilmesinin engellenmesi amacıyla uygunluk yazısı uygulaması başlatılacak ve bu amaçla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve veri paylaşımı elektronik ortamda sağlanacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin ve caydırıcılığın artırılması amacıyla ilgili mevzuat ve düzenlemelerde yapılması gereken değişiklik çalışmaları, ilgili kurumlarca en kısa sürede sonuçlandırılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda verilecek idari para cezaları; ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra en geç üç ay içerisinde karara bağlanacak.

Sanayi üretiminde kullanılmak amacıyla tecil-terkin sisteminden faydalanarak akaryakıt harici petrol ürünü ithal veya temin eden firmaların bu ürünleri doğrudan akaryakıt olarak veya akaryakıta karıştırarak piyasaya sürmelerinin engellenmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca periyodik olarak denetimler gerçekleştirilecek.

Liman Başkanlıklarınca özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiş akaryakıt alımlarına ilişkin denetimler ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından akaryakıt ve LPG istasyonlarında lisans, ulusal marker ve sayaç denetimlerinin sağlıklı, etkili ve sürekli şekilde yapılması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

El konulan kaçak akaryakıtın konulacağı depolarla, ele geçirilen materyallerin konulmasına yönelik tesisler yapılacak; bu amaçla İl Özel İdarelerine gerekli kaynak aktarılacaktır.

Müşterek kontrol ve denetim yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile gerekli durumlarda bünyesinde Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonu bulunan diğer kurum personelinin de katılımıyla oluşacak özel bir ekip kurulacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli veya görevlendirilecek kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen araç, gereç ve ödenek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gecikmeksizin karşılanacak.

Yabancı ülkelerden ithal edilen akaryakıtın çift fatura, çift konşimento ve benzeri evraklarla düşük beyan edilerek fazla akaryakıt sokulmasını önlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akaryakıtın boşaltılması sırasında koordineli olarak etkin ölçüm ve denetim yapılacak ve bilgiler ilgili kurumlarca ortak kullanıma açılacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda mevcut mevzuata göre yürürlüğe konulması gereken yönetmelikler ve diğer düzenlemelerden eksik olanlar; ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından süratle hazırlanarak yürürlüğe konulacak.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları tarafından; denetim yapılan istasyon ve tesisler, ele geçirilen akaryakıt türleri, miktarı, zanlılar ve taşıtlara ait bilgiler, piyasaya sunulan ve tüketilen petrol ürünleri miktarının tespitine yönelik dönemsel üretim ve tüketim rakamları üçer aylık dönemler halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilecek, Bakanlıkça bu bilgilerle gerek görülecek diğer bilgilerin de yer aldığı bir veri tabanı kurularak Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulunda yer alan kurumların kullanımına açılacak.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları; diğer kurumlar ile kendi kurumlarındaki akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda hazırlanan üçer aylık raporları inceleyerek alınması gereken önlem veya yapılması gereken bir işlem olup olmadığını tespit edecek ve gereğini zamanında yerine getirecek.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları tarafından hazırlanan üçer aylık raporlar çerçevesinde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele genel raporu düzenlenerek, gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
banner102
Günün Karikatürü Tümü