banner191

banner148

banner179

banner176

AK Parti Seçim Beyannamesinde Denizcilik

Türkiye'nin dış ticaretinde Türk sahipli filoyu kullanarak navlun açığını azaltmak için gemi işletmeciliğini destekleyen yeni modeller oluşturulacak.

GÜNCEL 05.10.2015, 14:54
AK Parti Seçim Beyannamesinde Denizcilik

AK Parti Seçim Beyannamesinde Denizcilik

-"3 katlı Büyük İstanbul Tüneli, günde 6,5 milyon vatandaşın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanacak"
ANKARA (AA) - AK Parti'nin 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'ne ilişkin beyannamesine göre, tarım sektöründe, yemde ve gübrede KDV kaldırılacak, genç çiftçilere projelerine yönelik 30 bin lira karşılıksız destek verilecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresium'da partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Beyannameye göre, tarım alanında 8 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak. Tarımsal destekler, 190 tarım alt havzasında, iklim, toprak ve topografyanın yanı sıra mevcut su potansiyeli ve bitkilerin su tüketimini dikkate alarak, alt havzalar düzeyinde, bölgesel ve ürün bazında düzenlenecek. 

2015 yılında nakit olarak verilen hibe desteklerinin tutarı 10 milyar liraya ulaşacak. Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak. 

Genç çiftçilere projelerine yönelik 30 bin lira karşılıksız destek verilecek. İşletme büyüklüğü 5 dekar altındaki meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri-tıbbiaromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Çiftçilere, seraların modernizasyonu için faizsiz kredi verilecek. Maliyetleri düşürmek amacıyla seralara, ticarethane elektrik fiyatı yerine, sulama suyu elektrik fiyatı uygulanacak. 

Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara kredi imkanları sağlanacak. Çiftçilerden arazilerini birleştirmek suretiyle büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturanlara özel destekler verilecek. 

Tarım Sektör Entegre Yönetim Bilgi Sistemi (TARSEY) tamamlanacak. Tarımsal planlamada kullanılan bütün verilerin üretildiği noktada derlenerek sürekli veri akışını sağlayacak Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemleri (ÜTES) yaygın ve etkin bir şekilde uygulamaya konacak. 

Türkiye'nin ilk Milli Botanik Bahçesi Ankara’da hizmete açılacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sulamalarında yüzde 62 olan oranın yüzde 68'e, yüzde 42 olan sulama randımanının ise yüzde 50'ye çıkarılması hedefleniyor. Bunun için sulanan arazi varlığının nihai hedef olan 8,5 milyon hektara ulaştırılmasını sağlayacak basınçlı modern sulama yatırımlarına devam edilecek. 

2019 yılına kadar 10 milyon dekar ilave arazinin sulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun için GAP'ta büyük oranda tamamlanan ana kanalların ardından şebeke inşaatlarına daha da hız verilecek.

Konya Ovası Projesi ile 2019 yılı sonuna kadar hedeflenen 11 milyon dekar arazinin tamamının sulamaya açılması hedefleniyor. Bu doğrultuda gerekli yatırımlar gerçekleştirilecek.

Doğu Anadolu Projesiyle 2019 yılı sonuna kadar 2,3 milyon dekar arazi daha sulamaya açılacak. Silvan I. Merhale Projesi ile Silvan Barajı ve bağlı ara depolamaları tamamlanacak ve 200 bin hektar alanın sulanması sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla 2 milyon 454 bin dekar arazi sulanacak. Ayrıca, Ilısu Hidro-Elektrik Santrali Projesi ile Yusufeli Barajı ve HidroElektrik Santrali Projeleri tamamlanacak. 

"Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejisi" oluşturulacak. Başta aspir, kanola, soya olmak üzere bitkisel üretimde sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak. Sertifikalı tohumluk üretimi 880 bin tona çıkarılacak. 

Tarım alanları içerisinde organik tarımın oranı, yüzde 1,95'den yüzde 4'e çıkarılacak. İlk yerli patates çeşitleri üretime kazandırılacak. 

Ambalajlı ürünlerin etiketlerinde besleyici değerlere ait bilgiler zorunlu hale getirilecek, gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına teknolojinin imkan verdiği ölçüde devam edilecek. Ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilere kira desteği sağlanacak. 2018 yılına kadar 580 bin ton kapasiteli hububat deposu yapılacak.

Kafeinsiz siyah çay ve yeşil çay üretimine geçilecek. Koyun ve keçi yetiştiriciliğine yönelik teşvikler artırılacak. Süt ve et üretiminde sözleşmeli model geliştirilecek. "Balıkçı Gemileri İzleme ve Veri Toplama Sistemi" kurulacak. Muhtelif illerde yürütülen toplam 12 balıkçı barınağı balıkçıların hizmetine sunulacak. 

- Elektrik üretim varlıklarının özelleştirilmesine devam edilecek

Beyannameye göre, 2017 yılı sonuna kadar tüm illerde konut sektörüne doğalgaz iletiminin tamamlanması planlanıyor. Doğalgaz depolama kapasitesi artırılacak. Bu kapsamda, yapımı devam eden Tuz Gölü Yeraltı Depolama Projesi'nin ilk aşaması 2017 yılında, ikinci aşaması ise 2019 yılında tamamlanacak.

Trans Adriatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'yle (TAP) doğalgazın Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya'ya ulaşması ve Irak Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'yle Türkiye ve Avrupa için gaz alışı gerçekleşmesi planlanıyor.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde 2016 yılında yatırımcılara yer tahsisi yapılacak. Ilısu Santrali ile yıllık ortalama 3,8 milyar kilovat/saat enerji üretilecek. Artvin Yusufeli Barajı tamamlanacak. 2010 yılında başlatılan elektrik üretim varlıklarının özelleştirilmesine devam edilecek.

Yurtiçi ve yurtdışı petrol ve doğalgaz aramaları ve üretimi artırılacak, Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan ham maddelerin güvenli teminine yönelik strateji oluşturulacak.

Madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılmasına yönelik, maden kanunu ve diğer ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler etkili bir şekilde uygulanacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yeniden yapılandırılacak. 

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Öncelikli Dönüşüm Programı ile birincil enerji üretiminde yerli kaynakların payının 2013'teki yüzde 28 seviyesinden yüzde 35 seviyesine yükseltmesi, yerli kömürden üretilen elektriğin 57 milyar kilovat saate çıkarılması ve hidroelektrik kapasitesine de 10 bin megavatlık kapasite eklenmesi hedefleniyor.

Taşıtlar dahil olmak üzere vergilendirme sisteminde enerji verimliliği lehine farklılaştırmalar yapılacak. 

-"Marmara Ringi" oluşturulacak

Demiryollarında yüksek hızlı ve hızlı tren hatları önemli ölçüde tamamlanacak. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yeni otoyollar inşa edilecek. Bu ağın önemli parçaları olan İstanbul-Bursa-İzmir (Körfez Geçiş Köprüsü dahil) ve Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanacak. Bu kuşağın önemli bir bölümü olan ve üzerinde demiryolu da bulunan Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yer aldığı güzergahın  yapımına başlanacak. Böylece otoyollar ve köprülerle çevrilmiş "Marmara Ringi" oluşturulacak. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli tamamlanacak. Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara-Kırıkkale-Delice, Mersin-Silifke (Taşucu), Çiğli-Aliağa-Çandarlı ve Antalya-Alanya otoyollarının yapımına başlanacak. 

Doğu Anadolu’yu Karadeniz Bölgesine bağlayan Ovit, Cankurtaran ve Salmankaş Tünelleri, Orta Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Ilgaz Tüneli, Cizre ile Şırnak’ı birbirine bağlayan Cudi Tüneli, Akdeniz sahilini geçilebilir kılan Mersin-Antalya arasında 6 tünel başta olmak üzere 128 kilometre uzunluğunda 62 tünel tamamlanacak. Kömürhan ve Ağın köprüleri ile çok sayıda viyadük hizmete açılacak. 

- 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli tasarlandı

Mega ulaşım projeleri hayata geçirilecek. İstanbul Boğazı'nın altından iki defa tünel yapmak yerine dünyada bir ilk olmak üzere tek geçişte tek tünel halindeki karayolu ve metro geçişlerini kapsayacak şekilde tasarlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli, günde 6,5 milyon vatandaşın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanacak. 

- Kanal İstanbul Projesi ile Avrupa yakasında, Karadeniz ve Marmara Denizi'nin arasına bir kanal inşa edilecek ve İstanbul, içinden iki boğaz geçen bir şehir haline gelecek.

Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesinin YİD modeliyle, etaplar halinde gerçekleştirilmek üzere proje çalışmaları başlatıldı.  

Gelecek dönemde Ankara merkezli hızlı tren çekirdek ağı 3 bin 623 kilometreye çıkacak. Bunların en önemlilerinden biri olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi tamamlanacak.

Kars-Tiflis-Bakü, Ankara-Sivas ve Sivas-Erzincan demiryolu projeleri tamamlanacak. Demiryolu ağının yüzde 80'i elektrikli ve sinyalli hale getirilecek. 

Başta İstanbul olmak üzere raylı sistem yatırımlarına hızla devam edilecek. Ankara’da Tandoğan-Keçiören, AKM-Gar-Kızılay, İstanbul’da Levent-Hisarüstü, Üsküdar-Ümraniye-Dudullu, Kartal-Kaynarca, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı, Kaynarca-Sabiha Gökçen, Marmaray Raylı Sistem Projeleri, Antalya havalimanı-expo, projeleri tamamlanacak. 

Milli demiryolu sanayisi geliştirilecek, hızlı tren dahil demiryolu araçları yerli olarak imal edilecek. İhale hazırlıklarını sürdüren projeyle ilk milli yüksek hızlı tren faaliyete geçecek. 

İstanbul Yeni Havalimanı hayata geçirilecek. Her 100 kilometrede bir havalimanına ulaşacak şekilde "Hava Ulaşım Ağı" oluşturulacak. 

Milli Bölgesel Uçak yapımına başlanacak. Yerli uydu Türksat 6A'nın üretimi tamamlanacak, Türksat 4B fırlatılacak, Türksat 5A uydusunun yapımına başlanacak. 

Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.

-Türkiye'nin dış ticaretinde Türk sahipli filoyu kullanarak navlun açığını azaltmak için gemi işletmeciliğini destekleyen yeni modeller oluşturulacak.

- Marmara Denizi'nde kuzey-güney aksında en az 2 Ro-Ro terminali inşa edilecek. 

-Türkiye’de ilk defa bir lojistik master planı hazırlanacak, lojistik veri tabanı oluşturulacak. Filyos limanı yapımı tamamlanacak, Çandarlı ve Mersin konteyner liman
yapım projeleri yürütülecek. 

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?