Gümrük Müsteşarlığını zora sokan unutkanlık şöyle gerçekleşti:
- Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü 2007-2008 arasında boğazları geçerek Türk limanlarına gelen gemilerin 'geliş, gün ve saatlerinin' acenteleri tarafından Çanakkale ve Karaköy'deki başmüdürlüklere zamanında bildirilmediğini belirledi.
- Konuyu soruşturmak için 13 Ağustos 2007'de Gümrük Muhafaza Başkontrolörü Bülent Özkan'ı görevlendirildi.
- Özkan, 3 Mart 2008'de detaylı bir rapor hazırladı.30 binden fazla geminin zamanında bildirim yapmadan boğazları kullanarak gümrüklü limalara yanaştıklarını belirtti. Durumun başmüdürlüklerce de araştırılıp gemi acentelerine para cezası uygulanmasını talep etti.

CEZALAR KESİLDİ AMA...
- Rapor sonrası Gümrük başmüdürlükleri işe koyuldu, cezalar başladı. Türk bayraklı 'Cumhuriyet' gemisine, 158 TL ceza uygulandı. Geminin bağlı bulunduğu acente Kocaeli Vergi Mahkemesi'ne yazdığı dilekçeyle itiraz etti.
-Acente, cezanın dayanağı olan ve Gümrük Kanunu'nun 34/3-a maddesi ve Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği'nin 29. maddesinin 8/10/1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla değiştiğini belirtti. Artık Türk Boğazları Gemi Hizmetleri Merkezi'ne yapılan bildirimin gümrük idaresine de yapılmış sayıldığını vurguladı. Acente Resmi Gazete'yi de sundu.
- Mahkeme itirazı haklı buldu. Yönetmelikteki değişiklikle davanın konusuz kaldığını belirtti. 34.30 TL yargılama gideri ve 350 TL avukat masrafını Gümrük Müsteşarlığı'nın ödemesine karar verdi. Diğer acenteler de dava açıp kazanmaya başladı. Müsteşarlık ise milyonluk masrafları nasıl ödeyeceğini düşünüyor.