Global Liman'nın EBRD'ye hisse devri başladı

Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yüzde 10,84'üne tekabül edecek hisselerinin EBRD'ye devir işlemi başladı

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yüzde 10,84 hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na devir işlemi başladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre hisse devir işlemi, yaklaşık iki gün sürmesi bekleniyor. Global Yatırım Holding A.Ş'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman") halihazırda 66.253.100,-TL olan sermayesinin 74.307.399,-TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek ve Global Liman'ın artırılmış sermayesinin %10,84'üne tekabül edecek hisselerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("European Bank of Reconstruction and Development", "EBRD") devri işlemine ilişkin resmi izinlerin tamamlandığını ve bugün itibariyle hisse devir işlemlerine başlandığını bildiririz. Hisse devir işlemlerinin, Global Liman'ın sermaye artırımına yönelik Genel Kurul, ticaret siciline tescil vb. bir dizi işlemi kapsaması nedeniyle yaklaşık iki gün sürmesi beklenmektedir.

Hisse devir işlemleri tamamlandığında iştirak bedeli dahil detaylı bir özel durum açıklaması yapılacaktır.