GFCM, BALIKÇILIK ALANINDAKİ ARAŞTIRMACILAR İÇİN KARADENİZ BİLİMSEL VERİTABANI OLUŞTURDU 

Roma, 17 Temmuz 2023. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) bugün Karadeniz balıkçılığına ilişkin önemli bir bilimsel veri tabanını kullanıma sunuyor. BlackSea4Fish projesi kapsamında ortaklaşa oluşturulan , bir araştırma merkezi görevi görecek ve balıkçılıkla ilgili konulara ilgi duyan bilim insanları, öğrenciler, yöneticiler ve halkı bir araya getirecek. 

Altı Karadeniz ülkesinden 100'den fazla araştırmacının katkılarıyla oluşturulan platform, bölgenin çeşitliliğini yansıtıyor. Sahip olduğu üç ana veri kümesi şöyle: balıkçılık uzmanlarından oluşan bir veritabanı, kapsamlı bir yayın veritabanı ve stokları hesaplanan türlere ait biyolojik göstergeleri yansıtan bir tür referans veritabanı. Platform, daha geniş veri ve bilgi sağlama amaçlarına hizmet etmek için kademeli olarak genişleyecek. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde Profesör ve Karadeniz Stok Değerlendirme Grubu Başkanı Ali Cemal Gücü, “Amaç, Karadeniz’de çalışmaları olan uzmanlar tarafından oluşturulacak ve genişletilecek bir platform sağlamaktı” dedi. “Böylece bu nadide denizin canlı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmak isteyen herkes katılabilecek ve Karadeniz ekosisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bilgiler paylaşılmış olacak.” 

GFCM BlackSea4Fish Proje Koordinatörü Hüseyin Özbilgin, "Platform önemli bir araç ve farklı ülkelerin balıkçılık konusunda çalışan paydaşları arasındaki işbirliğinin güzel bir örneği" dedi. "Veri tabanı, sürdürülebilir Karadeniz balıkçılığına yönelik ortak çabalarımızı daha da artıracak gerçek bir araştırma merkezi olma konusunda büyük bir potansiyele sahip." 

Karadeniz derin bir çöküntü üzerinde konumlanmakta ve hacminin yüzde 90'ı oksijensiz kaldığı için balık stokları ve balıkçılık dar bir kıta sahanlığında yoğunlaşmaktadır. Karadeniz ayrıca önemli çevresel farklılıklar gösterdiğinden balık stoklarının çoğu uzun mesafeli, sınır ötesi beslenme, yumurtlama ve kışlama göçü yapmaktadır. Doğal kaynaklar farklı siyasi bölgelerde dağılım gösterdiğinde, entegre ve uluslararası düzeyde koordine edilmiş kaynak yönetimi stratejilerine sahip olmak daha da önemli hale gelir. GFCM son yıllarda bu çabalara öncülük etmekte ve Karadeniz veri tabanı bu çalışmanın bir sonucu niteliğindedir. 

Bölgede benzeri olmayan bu platform, Karadeniz ülkelerindeki bilim insanları, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında ağ oluşturma ve işbirliği fırsatlarının yanı sıra alanla ilgili referanslara erişim sağlıyor. BlackSea4Fish proje çalışanları, eklenen referansları kontrol edip etkileşimli bir pano aracılığıyla paydaşların kullanımına sunuyor. 

GFCM, balıkçı gemileri, av miktarları, sörvey verileri ve stok değerlendirme sonuçları bilgilerini de içerecek şekilde platformu kademeli olarak genişletmek için kıyıdaş ülkelerdeki paydaşlarla çalışmaya devam edecektir. 

BlackSea4Fish projesi hakkında 

BlackSea4Fish projesi, GFCM'nin bölgedeki çalışmalarına bilimsel ve teknik destek sağlayarak Karadeniz balıkçılığının sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmak amacıyla 2016 yılında başlatılmıştır. GFCM Karadeniz Stok Değerlendirme Bölge Grubu'nun (SGSABS) ve Karadeniz Çalışma Grubu'nun (WGBS) öncelikli faaliyetlerini koordine eder. BlackSea4Fish projesi, kıyıdaş ülkelere bölgesel öncelikler ve altyapı ihtiyaçları konusunda yardımcı olarak ve çalışma planının verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için WGBS'ye gerekli kaynakları sağlayarak, bölgesel düzeyde eksiklerin giderilmesine katkıda bulunur. 

Veri tabanına şu linkten ulaşılabilir:

Editör: Nermin İstikbal