Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi unvanına sahip oda üyemiz, Kılavuz Kaptanlık hizmeti verdiği sırada kendisi dışındaki ve kontrol etmesi mümkün olmayan hususlar nedeniyle bir gemi çatma kazası yaşamıştır. Meydana gelen kazadan sonra gemi sahibi olduğunu iddia edilen şahısların saldırısına uğrayarak darp edilmiştir. Alınan sağlık raporunda kılavuz kaptanın burun kemiği kırıldığı ve darp izleri bulunduğu anlaşılmaktadır. Olay adli makamlara intikal etmiş olup, durum ilgili liman başkanlığına rapor edilmiştir.

Kamu adına hizmet vermekte olan kılavuz kaptana görevi başında iken yapılan bu canavarca saldırının kesinlikle kabul edilmez olduğunu belirtmek istiyoruz.

Bu saldırganlığın yüce Türk adaleti tarafından gerekli şekilde cezalandırılacağı inancını taşıyoruz.

Odamız, olay karşısında mağdur durumda kalan kılavuz kaptan ve meslektaşlarının yanında olduğunu bildirir, gerekli tüm mücadeleyi vermek için hazır olduğumuzu beyan ederiz.

 Kamuoyuna ve denizcilik camiasına saygı ile duyurulur.

Editör: Nermin İstikbal