Ülkemiz deniz yetki alanları dahilinde gemilerden alınacak demirleme ücretlerinin tespiti ile bu ücretlerin tahsili, denetimi ve takibine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan "Gemilerin Demirleme Ücretleri Hakkında Yönerge” 15.11.2023 tarihli ve E.1056025 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yayımlandı.

KIYEMKABAD şükran mesajı yayınladı KIYEMKABAD şükran mesajı yayınladı

Yönerge 01.01.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Görüntülemek için tıklayınız