banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

01.08.2011, 22:19 22495

Gemi Mühendisliği Konseptinde Değişiklik Önerisi-2

Deniz Teknolojisi Mühendisliği'nin, İnşaat  Mühendisliği, Petrol Mühendisliği ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği İle Olan Yetkinlik Çakışması:

Deniz Teknolojisi Mühendisliği'nin tanımı: “Öğrencilere her türlü deniz araçları, kıyı ve açık deniz yapıları dizayn etme becerisi kazandırmak” olarak verilmektedir.

Ancak;

1) 30.10.2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’ninKıyı liman uzmanlık alanı” başlıklı 5 (b) maddesi ile 15.02.2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeliğinin “Kıyı-liman” ile ilgili 2. ve 5 (d) maddeleri, özellikle kıyı yapıları projelerine yönelik yetkinliğin İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)'nın elinde bulunduğunu göstermektedir.

2) Öte yandan, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği (Taslak)’nin 6.maddesi kapsamında; petrol, doğal gaz, jeotermal, CNG, LNG, LPG, yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer yeraltı kaynakları ile ilgili denizden yapılan üretimlerde en uygun platformun ve üretim ekipmanlarının seçilmesi, projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi, petrol ve doğal gaz mühendisliği çalışma alanları ve uzmanlık konuları arasında sayılmakta ve dolayısıyla açık deniz yapıları projelerine yönelik yetkinliğin Petrol Mühendisleri Odası (PMO) elinde toplanacağı anlaşılmaktadır.

3) Deniz teknolojisi mühendisliği tanımında geçen "her türlü deniz araçları" ibaresi, esasen gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliğinin temel yetkinlik alanını ifade etmektedir. Öyle ki, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’un 1. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatta, “GEMİ”: “Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç” olarak tanımlanmakta olup, bu tanım çerçevesinde gemilerin ve dahi gemi niteliğindeki her türlü deniz araçları projelerine yönelik mesleki yetkinlik, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliğinin ihtisas ve iştigal mevzularının tam anlamıyla taalluk ettiği Gemi Mühendisleri Odası (GMO)'nın uhdesindedir.

Sonuç itibariyle, deniz teknolojisi mühendisliği tanımının, inşaat ve petrol mühendisliği kapsamındaki yetkinliklerin bir kısmını, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği kapsamındaki yetkinliklerin ise tamamını kapsayacak şekilde, Türkiye şartları ve ulusal mevzuat hükümleri yeterince dikkate alınmadan tasarlandığı anlaşılmaktadır.

Bir insanın, hem gemi, hem liman/tersane/marina, hem de açık deniz petrol platformu dizaynında topyekûn yetkin olması ne kadar mümkün olabilir?

Dahası, gemi dizaynı ile liman/marina dizaynı arasında veya tersane dizaynı ile petrol sondaj platformu dizaynı arasında mühendislik tekniği açısından nasıl bir benzerlik var ki, hepsi birden tek bir mühendislik dalının iştigal mevzusu olsun?

İşte, belki de, aralarında yeterli benzerlik olmadığı için her türlü deniz araçları, kıyı ve açık deniz yapıları projelerine yönelik olarak topyekûn bir yetkinlik elde edilemiyor olabilir. Yani belki de asıl hata, çevresel faktörler, insan fıtratı ve mühendislik mentalitesi bakımından rasyonel olmayan tasarımın kendisindedir.  

Genel Değerlendirme ve Sonuç (Öneriler):

Eğitim müfredatı ve yetkinlik alanları (Kanuni deyişle ihtisas ve iştigal mevzuları) bakımından farklı iki meslek olan "gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği" ile "deniz teknolojisi mühendisliği" mezunlarının birbirini ikame edebilmesi şeklindeki defakto durum devam etmektedir. Ancak, gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve gerekse Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri incelendiğinde, söz konusu defakto uygulamanın yasal zemininin o kadarda sağlam olmadığı anlaşılmaktadır. Öyle ki, 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 13. maddesinde: "..Bir fakültede veya yüksekokulda aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz." hükmü bulunmakta ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 14.maddesinde ise: Her ihtisas şubesi yalnız bir oda açar. İhtisas ve iştigal mevzuları ayrı olan mühendis ve mimarlar; ancak ihtisas veya iştigal mevzularının taallûk ettiği odaya kaydolunurlar.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye kamuoyu, özellikle de üniversiteye hazırlık sürecinde meslek tercihi yapacak olan genç kardeşlerimiz, adı geçen meslekler arasındaki farklılığı kavramakta güçlük çekmektedirler. İnsanlar bir yana, kurum ve kuruluşlar tarafından bile bunların aynı meslek olduğu zannedilmektedir. Açık deniz ve kıyı yapıları projelerinde yetkinlik imkanı bulun(a)mayan deniz teknolojisi mühendisliği mezunları, mezuniyetleri sonrasında tıpkı gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri gibi GMO'ya üye olmak suretiyle sadece gemi projelerinde yetkinlik kazanabilmekte; hangisinden mezun olunursa olunsun fiili yetkinlikler eşit olmakta; bu durum ise "Aynı fakültede, aynı bölümden 2 tane mi var?" sorusunu akıllara getirmektedir. Deniz teknolojisi mühendisliği tanımının, özellikle yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince, inşaat mühendisliği, petrol mühendisliği ve gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği ile olan yetkinlik çakışması giderilecek şekilde yeniden ele alınması kaçınılmazdır.     

Son yıllarda ülkemizde inşa edilen kıyı yapısı sayısındaki artış ve denizlerimizdeki petrol ve doğal gaz arama, çevresel ve sismik araştırma faaliyetlerinde yaşanan hareketlilik ile birlikte söz konusu mevzuat hükümleri dikkate alındığında, deniz teknolojisi mühendisliği mezunlarının "İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)" ve/veya "Petrol Mühendisleri Odası (PMO)"na üye olabilmelerini bir şekilde sağlamak yada deniz teknolojisi mühendisliği mezunlarınca TMMOB'a başvurularak "Deniz Teknolojisi/Deniz Mühendisleri Odası" kurmak suretiyle söz konusu yetkinlik sorunlarına çözüm aramak, sorunun gemi mühendisliği konsepti içerisinde idare edilmesi şeklindeki mevcut uygulamadan çok daha akılcı ve sürdürülebilir gözükmektedir. İstiklal Projelendirme ve Uygulama Topluluğu vb. oluşumların son yıllardaki başarılı çalışmaları, böylesine esaslı ve stratejik bir konsept değişikliği için gerekli potansiyelin varlığına işaret etmektedir.

Yorumlar (2)
İlter GÖKCAN 11 yıl önce
Mesleklerle ilgili hususlara gelince,dünyanın tersine bizde herkes her şeyi bilir babında bir hava estiriliyor. uygulamalar buna göre çok da bilimsel olmayabilecek şekilde şekilleniveriyor.Herkes herkesin işini yapmaya yelteniyor. Daha düne kadar Müsteşarlığımızda denizci kökenli insanların sayısının ne kadar da az olduğu göz önüne alındığında fazla ifadeye gerek yok sanırım. Ayrıca bir dönem de kaptan olan arkadaşlarımızın şöförlerle bir anılması/tutulması söylentilerine de tanık olmuşuzdur. Bence bütün meslekler kutsaldır. Herbirimiz birbirimize farklı bilgilerle/uğraşlarala/emeklerle hizmet ederiz. Varlığın yapısı da zaten bunu gerektiriyor. Bu çeşitlilik olmasa bu dengeden bahsedebilirmiyiz ? O yüzden çobanından mühendisine bu ülkede birbirimize sunduğumuz katkıdan/faydadan dolayı herkese minnettarlıklarımı bildiririm.Konuyla belki bir yönüyle bağlantısı olacak ama örneğin ben aşağıdaki dilekçemi defalarca YÖK e/ilgili kurumuna iletmeme rağmen bana bu güne kadar cevap verilmemiştir. Sorun bence bu bölüm isimlerini hiçbir kriter gözetmeden açanların kendileridir. Kriter gözetmeden diyorum haklıyım çünkü sordum kriterlerini cevap veremiyorlar/vermiyorlar. Nihayet bende konuyu her defasında Başbakanlığa taşıdığım için bu tür sorunlar oralarda kayıt altına alınmıştır sanırım.Hakikaten iyi bir araştırma olmuş teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ve gerçekten bu aynı işlevi yapan ve bölüm isimleri farklı olan meslekler sıkıntı yaratıyorlar. Madem aynı işi yapıyor ise neden ismi farklı yok yapmıyor ise neden faaliyet alanları netleştirilmemiş. O nedenle bence de Deniz Teknolojisi Mühendisliğinin gemi mühendisliği konsepti içinde çözülmeye çalışılması yanlış olmuştur. Ayrıca Makine Mühendisliği Odası içerisinde değişik mesleklerin olması da bence uygun değildir. Dolayısıyla bu oda kurma prosedürünü hafifletsinler ki herkes odasını kurabilsin ve işini yapsın. Aşağıda İlgili kurumuna gönderdiğim dilekçemi de yayınlıyorum ve selamlar sunuyor araştırmalarının devamını diliyorum.Üniversite ismi : Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Fakülte İsmi : Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Bölüm İsmi : Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Üniversite ismi : İstanbul Teknik Üniversitesi

Fakülte İsmi : Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Bölüm İsmi : Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği BölümüÜniversite ismi : Piri Reis Üniversitesi

Fakülte İsmi : Mühendislik Fakültesi

Bölüm İsmi : Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği BölümüÜniversite ismi : Yıldız Teknik Üniversitesi

Fakülte İsmi : Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Bölüm İsmi : Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği BölümüYukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere aynı işlevi olan bölümler farklı isimlerdeki fakülteler altındaki bölümler olarak isimlendirilmiştir. Mesela Piri Reis ve Yıldız Üniversitelerinde bölümün ismi “gemi inşa” ile başlıyor diğerlerinde “gemi inşaatı” ile başlıyor soruyorum şimdi fark nedir? Örneğin devlet bir kurumuna bu bölümlerle ilgili mühendis alacak ilanı hangi isimde verecek. O nedenle bu tür isimlendirmelerde bunların önemi dikkate alınmalıdır. Gereksiz yere farklı isimlerle iş ve işlemleri zorlaştırıcı teferruatlara girilmemelidir. Yine aynı şekilde fakülte isimleri de öyle birinde Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi denmiştir. Diğerinde sonda kullanılan Deniz Bilimleri, Denizcilik Fakültesi olarak farklılaşmıştır.Sorum: Yüksek Öğretim Kurumu Üniversite-Fakülte-Bölüm isimlerini onaylarken neden iş ve işlemleri zorlaştırıcı-kafa karışıklığı yaratıcı- uygulamaları zorlaştırıcı hatta aynı işin mühendisliği oldukları halde neden isimlerin farklı olmasını onaylıyor görmezlikten geliyor? Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ile Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği arasındaki fark nedir ki ülkede bir bölüm ismi konuyor bu ayrıntı bile düşünülemiyor mu?Aşağıdaki bir kamu kurumunca personel alımı ilanında ne kadar bölüm yazılmak zorunda kalınmaktadır.“(2.7) Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı için;

a) Fakültelerin Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında en az 2 yıl çalışmak; gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az 2 yıl çalışmış olanlardan yukarıda sayılan ehliyete sahip olma şartı aranmaz. “burada örneğin merak ediyorum Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri Mühendisliği arasında ne fark varki bunlarda ayrıştırılmıştır.

Kısacası bölüm isimleri onaylanırken hangi kriterler doğrultusunda işlem yapılıyor? (Daha önce de bu konuyla ilgili talepte bulundum ilgili kurumunca cevap verilmemiştir.)

Ensar Emin KAYMAZ 11 yıl önce
Her nasıl ki hepsi suda yüzüyor diye 65 metrelik bir megayatın inşası ile 300 metrelik bir ticaret gemisinin inşaasına yetkinlik tek bir gemi inşaa mühendisliği formasyonu ile yapılabiliyorsa, gemi ve deniz teknolojisi mühendislerinin de bu konularda uzmanlaşabilmesi için altyapı sahibi olması saçma değildir. Unutmayalım ki bundan çok uzak olmayan yıllar önce bile makina mühendisleri hem gemi hem uçak hem makina mühendislerinin yaptığı toplam işi yapıyorlardı. Mesele piyasada çalışan Deniz Teknolojisi Mühendislerinin, platform veya kıyı liman yapıları işinden tek başına geçmini sağlayıp sağlayamayacağı ile ilgilidir.
30
parçalı az bulutlu
banner102
banner85
Namaz Vakti 07 Ağustos 2022
İmsak 04:17
Güneş 05:59
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:21
Yatsı 21:56
Günün Karikatürü Tümü