Gemi İnşamızın Dünü Bugünü Konferansı

Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü Yaşar Duran Aytaş; bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda "Türk Gemi İnşa Sanayinin Dünü Bugünü" konulu konferans verdi.

Gemi İnşamızın Dünü ve Bugünü Konferansı; 20 Şubat 2009 Tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda gerçekleştirildi.

Konferans Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü Yaşar Duran Aytaş tarafından verildi.

Yaşar Duran Aytaş; Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğundan başlayarak bugüne kadar gemi inşa sanayimizin gelişim tarihçesini anlattı.

Kamu tersanelerinin belli bir tarihe kadar Türkiye’de önde gittiğini söyleyen Yaşar Duran Aytaş, kamu tersaneleri olarak Deniz Nakliyat, Denizyolları ve şehir Hatlarının gemilerinin inşa edildiğini, askeri tersaneler olarak da Gölcük Tersanesi ve Haliç’te bulunan Taşkızak Tersanesi nin ve daha sonra İzmir’de Alaybey Tersanesinin devreye girdiğini söyledi.

Aytaş, Yavuz ve Hamidiye Fırkateynlerinin 1. Dünya Harbinden sonra Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber  bakım tutum ve havuzlamasının yapılması amacıyla 1928 yılında İzmit Gölcükte tersane kurulmasının kararlaştırıldığını ancak 2. Dünya savaşının araya girmesiyle 1948 yılında Gölcük Tersanesinin kurulabildiğini anlattı.

Aytaş, sivil gemilerin inşa edilmesi için Atatürk döneminde Pendik’te bir tersane kurulmasına karar verildiğini ancak tersanenin 1980 yılında açılabildiğini belirtti. Bu tersanede 60 bin DWT gemilerin yapılabileceği bir kızak ve 150 bin DWT gemilerin inşa edilebileceğine, tersanenin 300 metre boyunda ve üzerinde 450 ton kaldırma kapasiteli köprü kreyni kızağın üzerinde 300 ton kaldırma kapasiteli kreyni, 80 tonluk kapalı tip kreynleri  ve uzun bir teçhiz rıhtımının bulunduğu bir tersane olduğuna dikkat çeken Aytaş;  tersanenein 1999 depreminden sonra Deniz Kuvvetlerine devredildiğini hatırlattı.

Burası için yetiştirilmek üzere pek çok kişinin İngiltere ve Polonya’ya gönderildiğini belirten Genel Müdür Aytaş, bunun sonucunda da bugün Tuzla’da görev yapan mühendislerin altyapısının oluştuğunu söyledi.

Pendik Tersanesinin Ortadoğu’nun en büyük tersanesi olacak şekilde inşa edildiğine dikkat çeken Aytaş, bu amacın yerine getirilemediğini söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının özel sektör tarafından yapılabilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Yaşar Duran Aytaş, yurt dışında da askeri gemilerin özel tersanelerce yapıldığını söyledi.

Gemi  İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü Yaşar Duran Aytaş; Alaybey tersanesine değinirken de aynı şekilde İzmir’de bugün gemi inşa edilebilecek bir tersanenin mevcut olmadığını hatırlattı.

İstinye Tersanesine dünyada görülmemiş şekilde “Törenle kapatma” yapıldığını söyleyen Aytaş, burada 3 tane havusun bulunduğunu, 29,4 metre eninde olan havuzların toplam uzunluğunun 191 metreyi bulduğunu anlattı.

Özel sektör tersanelerinin 1980’lerde Tuzla’ya geldikten sonra düşük kapasiteyle daha çok koster yapımıyla işe başladığına değinen Yaşar Duran Aytaş, bugün bu tersanelerin 1999 sonu 2000 tarihlerinde krize rağmen modernleşme yolunda dünyaya açılma yolunda önemli, adımlar attıklarını kaydetti.

Bu tersanelerin 2001 yılına kadar olan devrede 45 civarında olduğunu bugün ise 2008 yılı sonu itibariyle sayılarının 104’e çıktığını söyleyen Aytaş, ortalama gemi inşa kapasitesinin 35 bin DWT olduğunu söyleyen Aytaş; Sedef tersanesinde eğer kriz olmasaydı 180 bin tonluk gemi inşa edilebilecek olduğunu vurguladı.

Aytaş, Gelibolu’da planlanan Gelibolu endüstri tersanesi devreye girerse 300 bin DWT gemileri inşa eder bir ülke durumuna gelebileceğimizi belirtti.

Yaşar Duran Aytaş; krizin her şeyi değiştirdiğine dikkat çekerken; kriz öncesi tersanelerimizde yaklaşık 34 bin civarında, yan sanayide de 75 bin civarında kişinin çalışmakta olduğunu;  ancak krizden sonra sayının 34’lerde 26 binlere kadar düştüğünü ve sektörde işçi çıkarmaların hızla devam ettiğini söyledi. Aytaş; tersanelerin ellerinde bulunan siparişleri bitirmek durumunda olduklarından ellerinde bulunan işçi sayısının yan sanayi ile birlikte  65-70 binin altına düşmeyeceğini umduklarını belirtti.

Yaşar Duran Aytaş; yat sanayin de ABD ve Kanada’dan sonra dünya üçüncüsü olduğumuzu ve hedefimizin dünya birinciliği olduğunu söylerken; yat sanayinde krizin çok fazla gözükmediğine dikkat çekti.

Aytaş, gemi sökümcülüğüne değinirken de Aliağa bölgesinde Bakanlar Kurulu kararı ile arsa ofisinden kiralanan bu yerin 20 müteşebbisin 25 parsel üzerinde dünya standartlarında bir gemi sökümü yapılmakta olduğunu anlattı.

TDİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan:  Tersaneler akreditasyondan geçmeli

Gemi İnşa ve Tersaneler Müdürü Yaşar Duran Aytaş’tan sonra söz alan İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı ve TDİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan;  şimdiye kadar Türkiyede yapılan askeri gemilerin çoğunun yurt dışından getirildiğini söyledi.  Üniversite olarak akreditasyon aldıklarını ve laboratuarların da yavaş yavaş akredite edildiğini söyleyen Prof. Aldoğan;  tersanelerin de akreditasyondan geçmesi ve kalite belgesi almaları gerektiğini vurguladı.

Milgem projesinin ön plana çıktığını ve denizaltılarda da aynı durumun sözkonusu olduğunu söyleyen Aldoğan, üniversite-sektör ve müsteşarlık işbirliğiyle bunun yapılabileceğini belirtti.

İstikbal "Gemi inşada kriz dönemi 4-5 yıla uzayabilir"

Soru-cevap bölümünde söz alan Uluslar arası Kılavuz Kaptanlar Birliği Başkan Yardımcısı Kaptan Cahit İstikbal; “Tersanelerde kriz dönemlerinde tank bile yapılabileceğini söylediniz, ağır sanayi inşasında hazırlıklı mıyız? Gemi inşanın yeniden canlanması 4-5 yılı bulabilecek, bu uzun süreçte tersanelerimizin hepsi dayanamayabilir mali olarak. Bu anlamda yapmakta olduğunuz çalışmalar var mı?" Sorusunu yöneltti.

Aytaş; soruya cevaben; özle tersanelerin rakibinin olmadığını devletin bu sektörde bulunmadığını, herkesin kendi ticari dünyasını kendisinin hazırlamak durumunda olduğunu, gezip dolaşıp sipariş alınması gerektiğinin altını çizdi. Aytaş; krizin finansal bir kriz olduğunu ve gemi inşa sektörünün bir çelik konstrüksiyon yapısı olduğunu hatırlattı. Diğer makine elektrik elektronik her şey var ama atölyesinde gerekirse bir köprünün çelik konstrüksiyonunun da yapılabileceğini ve kendilerinin bu konu üzerinde durduklarını ve çalıştıklarını söyledi. Konunun kurumlar tarafı, tersane tarafı olduğunu söyleyen Aytaş,” Bayındırlık ve Maliye Bakanlığı tersaneyi tarif etmiştir, bunun dışına çıkar mı çıkmaz mı, izleyelim onlar kararlarını verecekler biz bu kararları takip edeceğiz. Kanaatim budur, bunu da sesli olarak dile getirmişimdir”  dedi.

Konferansa Öğrenciler ve Protokol ilgi gösterirken, krizdeki sektörden fazla katılımcı yoktu.

Yıldız Üniversitesi Gemi Makineleri ve Gemi İnşaatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahri Şahin ve Öğretim Üyeleri de katılımcılar arasındaydı.

Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü Yaşar Duran Aytaş yaklaşık 1 saat süren konferansta gemi inşanın Osmanlı'dan günümüze gelişimini aktardı.

Halkla İlişkiler bölümünde görevli Mine Ulutaş yine başarılı bir organizasyon gerçekleştirdi.

Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa İnsel de katılımcılar arasındaydı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Konferansı Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli ile birlikte izledi.

TDİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan da ülkemizde gemi inşa konusunda kısa bir konuşma yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada gemi inşa ile ilgili bir anekdot anlattı.

 

Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği Başkan Yardımcısı Kaptan  Cahit İstikbal; gemi inşada sıkıntılı dönemin 4-5 yıl sürebileceğine dikkat çekerek Yaşar Duran Aytaş'a; tersanelerin alternatif imalat yöntemine ne kadar hazır olduklarını ve bu konuda çalışmaları olup olmadığını sordu.

DTO Adına Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Asesoğlu da katılımcılar arasındaydı.