Yara Marine Technologies'den Aleksander Askeland, emisyon tartışmalarının deniz taşımacılığına temiz bir şekilde güç sağlayacak gelecekteki yakıtlara odaklanmasına rağmen, enerji verimliliğinin karbonsuzlaştırmanın gerçek ve acil sağlayıcısı olmaya devam ettiğini yazıyor.

Karbonsuzlaştırmaya giden yol, değişen çevresel hedefler, ekonomik durgunluklar ve yakıtların mevcudiyetini etkileyen artan jeopolitik belirsizlik dahil olmak üzere çok sayıda engele sahiptir. Bununla birlikte, çevresel, maliyet ve lojistik perspektifinden bakıldığında, enerji verimliliği karbonsuzlaştırmayı ilerletmenin en açık yolu olmaya devam ediyor. Yakıt tüketimini azaltmaya odaklanmanın geçici bir geçici önlem değil, karbonsuzlaştırmayı ekonomik ve pratik hale getirmenin temel bir unsuru olduğuna inanıyorum.

Birçok operatör, karbondan arındırma çabalarını düzenleyici sınırlarla uyumlu hale getirmeye çabalıyor. Ancak son gelişmeler, bunun gezinmesi zor olan karmaşık bir manzara olduğunun ispatı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Deniz Çevre Koruma Komitesi (MEPC), 2030 ve 2050 için revize edilmiş GHG emisyon hedeflerini Haziran 2023'te benimsemeyi planlıyor. Bu hedefler belirli paydaşlar tarafından yeterince iddialı kabul edilmiyor.

Avrupa Birliği'nin Emisyon Ticareti Planı, gemilerin ticari operatörlerinin 2027'ye kadar Avrupa içindeki GHG ve NOx emisyonları için - ve Avrupa dışındaki yolculuğun yarısı için - ödeme yapmasını gerektirecek ve bundan sonra tam seferler dahil edilecek. Benzer planlar Japonya ve Çin'de de düşünülüyor ve ABD'de de erken tartışmalar yapılıyor.

Daha agresif bir yeşil gündem peşinde koşan endüstri ve bölgesel düzenleyicilerle, düşük emisyonlu operasyonlar sergileyebilenlere ticari avantajlar sunulacağından şüphe yoktur. Buna eşlik eden, buna ayak uyduramayanlar için itibar riski olacaktır.

Beklemenin bedeli

Ancak, operasyonlarını değiştirme konusunda hala kararsız olanlar tarafından dikkate alınması gereken somut maliyetler de var. Çeşitli bölgelerdeki jeopolitik istikrarsızlık, gemi operatörlerinin bunker fiyatları üzerindeki etkisini hissetmesiyle birlikte ham petrol fiyatlarını daha da yükseltti. Bu artışlar, sadece şimdi ile 2050 arasında, geleneksel yakıtların kullanımını daha pahalı hale getirecek olan emisyon ticareti planları ile daha da kötüleşecektir.

COVID-19 pandemisinin hemen ardından küresel bir durgunluğa girerken, artan işletme maliyetleri, filolarını geleceğe hazırlaması gereken operatörlerin yatırım bütçelerini aşındıracak. Bu nedenle, yakıt ve operasyon verimliliğini bir an önce iyileştirmek için bir gemiyi yükseltmenin iş gerekçesi açıktır. Deniz taşımacılığı, kısa vadede mevcut olmayabilecek veya özellikle gelecekteki yakıtlar için gerekli altyapı tarafından tam olarak desteklenemeyecek beklentiler içine girerken, giderek daha büyük maliyetlere katlanmak yerine, istikrarlı ve kaçınılmaz kazançlar sağlamalıdır.

Pragmatik yaklaşım

Konvansiyonel yakıtlı makinelerin maliyeti olarak, gemi operatörleri net sıfır emisyona ulaşmak için ihtiyaç duyacakları düşük veya sıfır karbonlu yakıtlara bakmak üzere, artan motivasyona sahip olacaklar ve ayrıca yenilenebilir yakıtları keşfedebilecekler. Ancak bu arena aynı zamanda yatırım gecikmeleri, lojistik zorluklar ve hızla artan maliyetlerle de karşı karşıya...

Jeopolitik çatışmalar, bunların emtia arzı üzerindeki etkisi ve yükselen fiyatlar dünya genelinde ekonomileri zayıflatıyor. Böyle bir ortamda, yenilenebilir yakıt üretimine yapılan uzun vadeli yatırımlar kolaylıkla sekteye uğrayabilir. Durgunluk ve enflasyon uzun süreli gerçekler haline gelirse, ülkeler ve şirketler, kısa vadede ekonomik gerilemenin etkisini hafifletebilecek yatırımlar yapmak pahasına, gelecekteki temiz enerjiye yatırım yapma hızını yeniden düşünmek zorunda kalacaklar.

Örnek olarak, Avrupa Parlamentosu yakın zamanda yenilenebilir yatırımları artırırken yakıtların kullanımını uzatmak için LNG yatırımlarını 'yeşil yatırımlar' olarak sınıflandırdı. Bu pragmatik hareket, büyük ölçekte temiz yakıt mevcudiyeti için Avrupalı ​​yasa koyucuların başlangıçta tahmin ettiğinden daha uzun bir teslim süresine işaret ediyor. Aslında, birçok temiz yakıtın yalnızca IMO'nun 2050 hedefine giden birkaç yıl içinde uygun ölçekte bulunabileceği giderek daha açık hale geliyor. Bu, gemi operatörlerinin ya kıt temiz yakıtlar için çok pahalıya ödeme yapmaları gerekeceği ya da karbon vergileri ve diğer piyasa temelli önlemlerle daha da pahalı hale gelen, giderek daha pahalı hale gelen akaryakıta maruz kalmaları gerektiği anlamına gelir.

Bu arada, IMO'nun Karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) gelecek yıl yürürlüğe girecek ve gemi operatörlerine operasyonel verimlilikte kademeli iyileştirmeler göstermeleri için bir sıkılaştırma zorunluluğu getirecek. CII, doğrudan temiz yakıtlara geçmenin denizcilik işletmecileri için pahalı ve çoğu durumda erişilemez bir seçenek olacağının farkındadır. Sürekli iyileştirmeyi teşvik eden yaklaşım, gemilerin şimdi daha az konvansiyonel yakıt yakmalarını sağlayacak verimlilik önlemlerini teşvik etmek ve daha sonra 2050 azaltma hedefini karşılamak için ihtiyaç duyacakları temiz yakıt hacimlerini en aza indirmek için tasarlandı.

Sürekli bir süreç

CII'nin hareketli hedeflerine uyum zor gibi görünse de, yakıt maliyetlerini azaltmak için enerji verimliliğini artırma mantığı sağlamdır. Gemide enerji kullanımını düzene sokmak, statükoyu sürdürmekten ve artan yakıt maliyetlerini karşılamak ve yüksek güçlendirme maliyetlerini finanse etmek zorunda kalmaktan çok daha makul bir yatırım olan sürekli bir süreçtir.

İlk adım, gemide enerji kullanımının hem görünürlüğünü hem de kontrolünü iyileştirmek olmalıdır. Çoğu durumda, bu basit operasyonel önlem, daha fazla önlem almadan aşırı tüketimi önemli ölçüde azaltabilir. Enerji tasarruflu cihazlar, gövde direnci iyileştirmeleri ve rüzgar destekli tahrik gibi diğer önlemlerle akıllı enerji kontrolünü adım adım geliştirmek, operatörlerin yakıt maliyetlerine maruz kalmalarını kademeli olarak azaltmalarını sağlayabilir.

Acil eylem için teşvikler

Akaryakıt fiyatları arttıkça, piyasaya dayalı önlemler devreye girer ve temiz yakıtlar kıt ve pahalı olmaya devam eder, 'bekle ve gör' maliyet açısından tarafsız bir seçim değildir. Mükemmel yakıtın ortaya çıkmasını bekleyen operatörler, mevcut olduklarında gemilerini bu yakıtlara benzer şekilde değiştirirlerse, önemli ölçüde artan maliyetlerle karşı karşıya kalacaklardır. Ayrıca, emisyon hedeflerini tamamen kaçırma riskini de taşırlar. Bu arada, ekonomik baskılar ve piyasa temelli önlemler nedeniyle konvansiyonel yakıt maliyetlerindeki herhangi bir artışın üstesinden gelmek zorunda kalacaklar.

Bugün halihazırda mevcut olan enerji verimliliği seçenekleri yelpazesi, operatörlerin karbondan arındırma yolunda pasif olmalarına gerek olmadığı anlamına geliyor. Enerji verimliliğine yönelik proaktif bir yaklaşım, gelecekteki yakıt maliyetlerine ve giderek katılaşan çevresel uyum taleplerine karşı en iyi korumadır.

Editör: Nermin İstikbal