Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, büyük güçlerin paylaşım savaşlarının sonucu olarak imparatorlukların yerlerini ulus devletlere bırakmaya başladığı bir dönemde dünyaya gelir. Gençlik yılları, bir imparatorluk olan Osmanlı ülkesinin sürekli toprak kaybetmesiyle yaşanan hayal kırıklıklarıyla geçer. Birinci Dünya Savaşı sonrası, Osmanlı’nın başkenti İstanbul işgal edilince, Anadolu’da yeni bir milli hareketin doğuş sancıları başlar. Atatürk, müfettiş olarak gönderildiği Samsun’dan başlayarak Anadolu’daki milli direnişin örgütlenmesine ve Ankara’da bağımsızlık mücadelesi verecek bir meclisin kurulmasına önderlik eder. Meclisin oylarıyla Başkomutanlık ünvanı alır. İstiklal Harbi’nin kazanılmasıyla Gazi Mustafa Kemal unvanıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Reis-i Cumhur’u olur.

10 Kasım 1938’de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da hayata gözlerini yumar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da yer alan Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarıdır. 10 Kasım 1953 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi kendisi için yaptırılan Anıtkabir'e taşınmıştır ve ebedi olarak toprağa verilmiştir.

Anıtkabir'in yapımına 9 Ekim 1944 tarihinde başlanmış, 1 Eylül 1953 yılında yapımı tamamlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, tüm mal varlığını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bağışlamıştır.

Dünya Basınında Atatürk'ün ölümü

Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk bu gelişmenin temel öğelerinden biridir. Charles De GAULLE - Fransa

O Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sagladı. BaşarılarıTürkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı yakın doğunun tarihini değiştirdi. Times Gazetesi - Birleşik Krallık

Bu günün Türkleri yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye güçlü ve dipdiri Türkiye'dir. Pierre Dominique (Fransiz Gazeteci)

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır. Albert LEBRUN - Fransız Cumhurbaskanı

İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor. Noelle Gazetesi - Fransa

Çok büyük bir adamdı... bir siyasi dahiydi. Fransiz Excelsior Gazetesi

Dünyanın çağdaş en büyük kişilerinden biri. Le Jour-Echo de Paris

Atatürk'un yurt kurtarıcı olduğunu milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. Noell Roger Gazetesi - Fransa

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu dağ başındaki haydutlarlaMustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:
"Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardıteker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. Fransız Basbakanı BRIAND (1921)

Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: "Görüyorsunuz ya" dedi. "Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum." Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef'in yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?... George BENNES - Vu Gazetesi- Fransa (1938)

O büyük insan yalnız Türkiye için değil bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. Emanullah HAN - Afgan Kralı

Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski yıpranmış bir toplumdan yep yeni güçlü bir millet yaratmış essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır. Ma Shao-Cheng (Çinli Yazar)

Kaynak: igf