Fethiye koyları altın yumurtluyor

Fethiye-Göcek bölgesinin ekonomiye yılda 210 milyon dolar katkı sağladığı belirlendi. Bölgenin ürettiği değerin 200 milyon doları turizm hizmetlerinden geldi

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi için hazırlanan Ekonomik Analiz Raporu açıklandı. Raporda, bölgenin yıllık ekonomik değeri 210 milyon dolar olarak belirlenirken, bunun yaklaşık 200 milyon dolarının turizm ve rekreasyon hizmetlTabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye tarafından yürütülen Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi için hazırlanan Ekonomik Analiz Raporu sonuçlandı.

Atık su arıtımı

Raporda, Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi’nin bir yılda ürettiği ekonomik değer yaklaşık 210 milyon ABD doları olarak belirtildi. Bu değerin yaklaşık 200 milyon dolarının turizm ve rekreasyon hizmetlerinden, yaklaşık 8,3 milyon dolarının da atıksu arıtımından sağlandığı belirtildi. Raporda ayrıca karbon tutmanın yaklaşık 945 bin dolar, erozyon kontrolünün yaklaşık 460 bin dolar, balıkçılığın yaklaşık 380 bin dolarlık katkı yaptığı belirlendi.