Küba hükümeti, elektrik üretim kapasitesindeki kronik kıtlığı ele alma konusunda zorlanıyor. 

Havana, elektrik kesintisinin etkisini azaltmak için teknik bir yol buldu: Türk operatör Karpowership'in izniyle yüzer mobil üretim istasyonları.

Küba'nın Karadeniz'e ait Karpowership ile ilişkisi, hükümetinin üç küçük yüzer enerji santrali için dört yıllık bir sözleşme imzalamasıyla 2018'de başladı. 

Birlikte ele alındığında, bu birimler yaklaşık 110 MW kapasite sağlıyor.

Küba elektrik sektörünün Soğuk Savaş dönemi kalıcı enerji santralleri kötüleştikçe, Karpowership'in ülkenin şebeke kapasitesindeki payı giderek arttı. 

Küba'daki sekizinci birim şubat başında Havana'ya ulaştı ve toplam kapasiteyi kabaca 770 MW'a, yani Küba'nın asgari elektrik ihtiyacı olan 3.000 MW'ın dörtte birine getirdi. 

Editör: Nermin İstikbal