Türkiye Reasürans ve Sigorta Şirketleri Birliği’nin yedi aylık verilerine göre tekne ve yat sigortalarının dahil olduğu “Su Araçları” branşında üretilen, yaklaşık 77 milyon 650 bin liralık primin yüzde 42,18’sine karşılık gelen 32 milyon 750 bin lira, Anadolu Sigorta tarafından gerçekleştirildi. Bu rakamlara göre, Anadolu Sigorta’nın geçen yılın aynı dönemine göre prim üretim artışı, enflasyondan arındırılmış reel rakamlarla yüzde 26,63’e ulaştı. 

Anadolu Sigorta portföyünde Temmuz 2012 ayı sonu verilerine göre 2.230 adet gezinti teknesi ve 850 adet ticari tekne bulunurken bu branşlarda aynı dönemde gerçekleştirilen prim üretimi ise sırasıyla 3.7870.000 ve 20.795.000 lira oldu.
 
Anadolu Sigorta sigortalılarına sunduğu hizmetin çıtasını daha da üste taşımak ve yeni rekabetçi ürünler sunabilmek için de ayrıca çalışıyor. Bu amaçla son iki yıldır, gezinti teknesi ürününün teminat içeriğinde; sabitlenmiş mutabakatlı değer, ferdi kaza teminatı, çevre kirliliği teminatı, tekne bedelinden farklı üçüncü şahıs sorumluluk limiti verilebilmesi gibi bir dizi yenilik ve iyileştirmelere de imza atıldı.  
 
Anadolu Sigorta’nın tekne sigortalarına olan katkısı yalnızca teminat verilmesiyle de sınırlı kalmıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla tekne poliçelerinden elde ettiği gelirin bir kısmını, Deniz Temiz Derneği/Turmepa’ya aktaran Anadolu Sigorta, sektördeki öncülüğünün bir işareti olarak, 2010 yılı başından beri Yat Asistans Hizmeti ile de sigortalılarına ayrıca destek sağlamakta.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve hedeflerinin şirketin bu alandaki pazar büyüklüğünü yüzde 50’ye taşımak olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, Anadolu Sigorta’nın 3.000 adedi aşan tekne/yat sigorta poliçesi ile Türk denizciliğinin gelişimine önemli bir katkı sağladığının altını çizdi. 

Levent Sönmez, “Temmuz rakamlarına göre 2.231 civarında yat sigortası, tekne inşaat, liman, gemi tamircileri ve marina işletmecilerine yönelik sorumluluk sigortası kapsamındaki teminatlar ile Anadolu Sigorta, bu sahada da sektöre desteğini sürdürmektedir. Herhangi bir sigortalımızın teknesi ya da gemisi, dünyanın herhangi bir noktasında bir sıkıntı yaşadığında, ilgili teminatlar kapsamında derhal sigortalımızın menfaatleri doğrultusunda aksiyon almaktayız. Bu konudaki başarımızın, sektördeki güçlü pozisyonumuzu sağladığını düşünüyorum” diye konuştu.