Televizyon programına katılan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Lozan Antlaşmasınin imzalanmasından sonra Boğazlar Komisyonu üyesi 9 devletin Boğazlar çevresindeki 20 km. ilk alana asker gönderdiklerini ileri sürdü. 

Oysa, 24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiş olan, Lozan Barış Antlaşmasının ekinde bulunan ve sözleşme imzalanmadan önce 14 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan, Boğazlar Rejimine İlişkin Sözleşme uyarınca kurulan Boğazlar Komisyonu'nun başkanlığını Türkiye yapmaktaydı ve boğazlar çevresinde oluşturulmuş askerden arındırılmış bölgede hiç bir devletin asker bulundurması söz konusu olmamıştı. 

Programda konuşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, şunları söyledi:

"Boğazlar komisyonu Lozanı imzalayan devletlerin boğazların güvenliğini sağlayacağını öngörüyordu. 20 km. lik bir zonda Türk askeri değil bu devletlerin askerleri bulunuyordu. Japonlar asker göndermediler ama diğer devletler asker göndererek 1936'ya kadar boğazların korunması için askeri birlikler bulundurdular"

Cihat Yaycı'nın verdiği bu bilgiler ne Lozan Antlaşması'nın eki olan "BOĞAZLARIN TABÎ OLACAĞI USULE DAÎR MUKAVELENAME" ile, ne de o dönemin gerçekleri ile örtüşmüyor. 

Lozan Antlaşması'nın Boğazlar Eki ile Boğazlar Bölgesinde Türkiye dahil hiç bir devletin askeri güç bulundurma yetkisi tanınmadı. Sadece Türkiye'ye hafif silahları bulunan polis ve jandarma gücü bulındurma yetkisi tanındı. 

Ayrıca, Mukavelename ile oluşturulan Komisyon'un Başkanlığını da Türkiye yapmıştı. 

Komisyon devletleri, bırakın Boğazlar Bölgesi'ne asker göndermeyi, o kadar aciz durumda idiler ki Sovyetler Birliği'nin Karadeniz'deki donanmasına ilişkin 1926 ve 1927 yıllarında bilgi vermemesi üzerine Türkiye'ye başvurarak yardım  istemişler, Türkiye devreye girerek Rusya ile iyi ilişkileri sayesinde donanma hakkında Komisyon'a bilgi verilmesini sağlamıştı. 

Ayrıca, Boğazlar Komisyonu'nun bilgileri toplama ve Milletler Cemiyeti'ne sunma dışında bir güvenliği sağlama yetkisi de bulunmuyordu. Askeri bir tehdit olduğunda bunun men edilmesi yetkisi, Milletler Cemiyeti'nin kararına bırakılıyordu. Komisyonun her hangi bir askeri güç bulundurma ve kullanma yetkisi bulunmamaktaydı. 

Editör: Fulya Tekin