Ekim Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye'de Ekim 2008 dönemi itibariyle işsizlik oranı yüzde 10,9 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 9,7 düzeyinde bulunuyordu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, ''Eylül-Ekim-Kasım 2008'' dönemini kapsayan, ''Ekim'' sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 49,1 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 12,8, kırsal kesimde yüzde 7,8 olarak belirlendi.

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.

Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.