banner246

banner176

banner242

banner191

banner249

banner148

banner244

banner179

banner248

banner145

Türk Loydu, sektörel bilgilendirme seminerlerine hız kesmeden devam ediyor

Türk Loydu, sektörel bilgilendirme seminerlerine hız kesmeden devam ediyor. 16 Haziran 2016 Perşembe günü gerçekleştirilen ‘‘Avrupa Birliği Sera Gazı Emisyonu (MRV) Kuralları, Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm ve Zararlı Madde Envanteri Kuralları’’ konulu seminer, İMEAK Deniz Ticaret Odası koordinasyonunda DTO Meclis Salonu’nda düzenlendi.

EĞİTİM 27.06.2016, 11:11 Nermin İstikbal
138
Türk Loydu, sektörel bilgilendirme seminerlerine hız kesmeden devam ediyor
Türk Loydu AB Çevre Mevzuatlarına İlişkin Seminer Düzenledi

Türk Loydu, sektörel bilgilendirme seminerlerine hız kesmeden devam ediyor. 16 Haziran 2016 Perşembe günü gerçekleştirilen ‘‘Avrupa Birliği Sera Gazı Emisyonu (MRV) Kuralları, Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm ve Zararlı Madde Envanteri Kuralları’’ konulu seminer, İMEAK Deniz Ticaret Odası koordinasyonunda DTO Meclis Salonu’nda düzenlendi.  Seminerde Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi İş Geliştirme Müdürü Sn. Mehtap Karahallı Özdemir tarafından Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına ilişkin son gelişmeler aktarıldı.

Avrupa Birliği’nin, uluslararası taşımacılık faaliyeti gösteren gemilere yönelik emisyon azaltımına dair geliştirdiği politikalar kapsamında ilk aşama olarak, deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2’in izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması hakkında “Avrupa Birliği Sera Gazı İzleme, Raporlama Ve Doğrulama (MRV) Mevzuatı” yayınladı. Bu mevzuata  göre 31 Ağustos 2017’ye kadar AB limanlarına uğrayan 5000 GT ve üzerindeki tüm gemiler için CO2 ve ilgili bilgileri içeren izleme raporlarının sera gazları konusunda yetki alan Akredite Doğrulayıcı Kuruluşların onayına sunulması gerekmektedir. Emisyon verilerinin yıllık olarak doğrulanması gerekmekte olup;  AB limanlarından kalkacak veya AB limanlarına girecek tüm gemiler için  (5000 GT ve üzeri) her bir seyirde ayrı ayrı; yakıt tüketimi, mesafe, seyir süresi, gemi hızı vb. bilgilerin kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Gemi Geri Dönüşüm mevzuatı kapsamında ise, AB kurallarına göre AB limanlarına uğrayacak gemiler için tehlikeli maddeler envanteri hazırlanması gereklidir. AB bayraklı gemilerin ise; yetkilendirilmiş tesislerde  uygun şekilde geri dönüştürülmesi gerekli olacaktır. Türk Loydu AB kuralları kapsamında yetkilendirme talep edecek olan tesislerin sertifikasyonu için hizmet verecek olup, denetim sürecinde AB kılavuzları dikkate alınacaktır. Türk Loydu ayrıca gemiler için oluşturulan envanterlerin uygunluğuna yönelik sertifikasyon hizmeti de vermektedir.

IMO ve AB sadece kirlilik için değil tehlikeli maddelerin kontrolü ve insan sağlığına yönelik zararların azaltılması için de çalışmalar yürütmektedir. Hong Kong Gemi Geri Dönüşüm Sözleşmesi bu çalışmalara en iyi örneklerden biridir. Hem gemileri hem de gemi söküm tesislerini ilgilendiren bu sözleşme henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte; AB, “Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Mevzuatı” ile kendi bayrağındaki gemilerle sınırlı kalmayıp; kendi limanlarına gelecek gemileri ve bayrağındaki gemileri geri dönüştürecek olan tesisleri içerecek kurallar oluşturarak dünyadaki uygulamayı hızlandıracak bir inisiyatif başlatmıştır.

İlgili AB kurallarının sadece AB bayraklı gemileri değil, AB limanlarını ziyaret eden tüm diğer bayraklı gemileri de etkileyecek olması, kuralların armatörler için de kritik önem taşımasına sebep olmaktadır.

Tüm bu önemli gelişmeler çerçevesinde sektörü bilgilendirmek adına Türk Loydu tarafından verilen eğitime, sektörün çeşitli alanlarından temsilciler katıldı. Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına ilişkin son gelişmelerin aktarıldığı seminere gelen tüm katılımcılar, seminerin ve içerdiği konuların sektör için büyük önem taşıdığını belirterek, eğitimden son derece memnun kaldıklarını belirttiler.

Türk Loydu Hakkında
Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası,  Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur.

Türkiye’nin önemli sektörel kuruluşlarının bir araya gelerek, ülkemizin öz kaynaklarıyla oluşturduğu Türk Loydu; o günden bu yana sürekli hizmet alanlarını genişleterek, deniz ve kara endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmiş ve sektörü sürekli bilgilendirerek gelişimini sürdürmüştür. Bugün gelinen noktada hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri vermektedir.
Yorumlar (0)
17
açık
banner102
Günün Karikatürü Tümü