‘Turizmin Önemi Kimin Umurunda’

Sektörleri tanımada öğrencilerine önemli fırsatlar sunan Nişantaşı Üniversitesi, TÜRSAB ile önemli bir protokole imza attı.

‘Turizmin Önemi Kimin Umurunda’

Sektörleri tanımada öğrencilerine önemli fırsatlar sunan Nişantaşı Üniversitesi, TÜRSAB ile önemli bir protokole imza attı.

Türkiye Seyahat Acenteler Birliği ve Nişantaşı Üniversitesi arasında imzalanan protokol, TÜRSAB’a akademik çalışmalar ile katkı sağlarken, her alanda sektör uygulamalarına büyük hassasiyet gösteren üniversitenin öğrencilerine de turizm sektörünü yakından tanıma fırsatı sunacak.

Nişantaşı üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Asım Saldamlı, TÜRSAB başkanı Başaran Ulusoy’un katıldığı protokol, Nişantaşı Üniversitesinde gerçekleşen ‘Turizmin önemi kimin umurunda’ başlıklı panelle taçlandırıldı.

Prof. Dr. Asım Saldamlı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panele Başaran Ulusoy (TÜRSAB başkanı), Timur Bayındır(TÜROB başkanı) konuşmacı olarak katıldı.

“Türkiye’de nitelikli insana olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor”

Turizm işletmelerinde çalışacak nitelikli kadroyu yetiştirmek için bu anlaşmanın karşılıklı fayda sağlayacağına inandığını ifade eden Asım Saldamlı; “Nişantaşı Üniversitesi günümüzde en önemli sektörlerden biri olan turizmin temel taşı olan insan kalitesi, nitelikli insan, deneyimli insan yetiştirilmesi için önemli bir okuldur. Şuanda Türkiye’de nitelikli insana olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. TÜRSAB da Türkiye’nin Seyahat Acenteleri Birliği olarak bu alanda en yoğun iş yapan kurumlarından birisidir. Bu nedenle Nişantaşı Üniversitesi hem TÜRSAB’a üye işletmelerde hem de genel olarak Türkiye’deki turizm işletmelerinde çalışacak kadroyu yetiştirecek bir birim. Bu önemli konuda sektör temsilcileri ile üniversite olarak bir araya gelip nitelikli insan yetiştirmek için bir protokol imzaladık. Umarım bu protokol uzun yıllar sürer ve nitelikli insan yetiştirme azmimiz artarak devam eder.” dedi.

“Biz sadece teorik eğitim imkanı değil, öğrencilerimizi sahada eğitim imkanı sunuyoruz”

Nişantaşı Üniversitesi olarak sektör deneyimi kazandırma konusunda diğer üniversitelerden farklı olduklarını vurgulayan Asım Saldamlı; “Öğrencilerimiz öğrenim programlarının 8. yarıyıllarını sahada çalışarak geçirmekte ve iş başında uygulama yaparak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmektedir. Böylece öğrencilerimiz sadece teorik bilgi ile değil sahada pratik yaparak deneyim kazanmakta ve adeta daha mezun olmadan çalışma hayatına hazır hale gelme şansına sahip olmaktadırlar. Okulda ders performanslarını hocaları değerlendirirken sahadaki iş performanslarını çalıştıkları birimin amiri değerlendirmektedir. Bu protokolle, TÜRSAB ve Nişantaşı Üniversitesi eğitim ve uygulamayı bir araya getiren bir anlaşma yapmış oldu şu anda. Dolayısıyla, iş başı eğitimlerini TÜRSAB üyeleri bünyesinde başarı ile tamamlayan öğrencilerin daha mezun olmadan iş teklifi alma imkanı ve avantajları artacağını söyleyebilirim. Ayrıca, biz Nişantaşı Üniversitesi olarak sadece turizmde değil, diğer bölüm öğrencilerimiz için de reel sektörle işbirliği kurarak sektör temsilcileriyle bu tür ortaklıkları sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin uluslararası pazarda rekabet avantajına sahip olduğu tek sektör hala turizm sektörüdür”

‘Turizmin önemi kimin umurunda’ başlıklı panelin açılış konuşmasında, turizm sektörünün ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını dile getiren Asım Saldamlı; “Dünyada hızla gelişmekte olan turizm sektörü, son 30 yılda, gösterdiği hamlelerle Türkiye’de de önemli sektörlerin başında gelmektedir. Turizm amaçlı faaliyetler, dolaylı ve doğrudan olmak üzere yaklaşık 40 sektörü etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle turizm Türkiye ekonomisinin ve dolayısıyla kalkınmasının omurgası, daha açık bir ifadeyle lokomotifi olma özelliğini kazanmıştır.

Fakat özellikle 2016 yılında Rus uçağının düşürülmesi, terör olayları, canlı bomba eylemleri gibi Türkiye’de ve dünyada yaşanan olumsuzluklar genel olarak turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Buna bağlı olarak turizm gelirlerinin Türkiye’nin ödemeler dengesindeki payı, dolayısıyla kalkınmasındaki payı da düşmüştür. Ancak, bu durum turizmin önemini azaltmamıştır. Zira Türkiye’nin uluslararası pazarda rekabet avantajına sahip olduğu tek sektör hala turizm sektörüdür. Özellikle sahip olduğu genç nüfusu, zengin doğal ve kültürel kaynakları, turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu birikim ve deneyimlerinin doğru ve yerinde kullanılması halinde yukarıdaki olumsuzluklar çok kısa sürede giderilebilecek ve Türkiye turizmi eski güzel günlerine tekrar kavuşabilecektir.

Ancak, tüm bunlar kendiliğinden olmayacağı gibi yaşanan tabloyu doğru değerlendirmeden alınacak önlem ve eylemler de durumu düzeltmeye yeterli olmayacaktır. Tüm yaşananlar bireysel, kurumsal ve toplumsal bakış açısıyla psikolojik, ekonomik, sosyolojik ve siyasal değerlendirmelere ihtiyaç göstermektedir. Dolayısıyla turizm sektöründeki tüm aktörlerin ve uzmanların görüş, öneri ve eylemleri önem arz etmektedir.

Böylesi önemli bir sektöre gereken hassasiyetle yaklaşılması kuşkusuz sayısız yarar sağlayacaktır. Öncelikle toplumda turizm bilincinin geliştirilmesi ve binlerce işletmede milyonlarca insanın istihdam edildiği, nitelikli ve verimli iş gücünün yetiştirilmesi çok önemli ve acil bir şekilde el atılması gereken bir konudur. Zira hizmetin temel kıstasları olan profesyonellik, beceri, verimlilik ve nezaket özellikleri tesadüfen kazanılmaz. Bütün bu özellikler, insanlara yapılan eğitim yatırımlarının bir sonucudur.

İşte bu bilinç ve düşünceden hareketle Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu panel TÜRSAB başkanı Başaran Ulusoy ve TÜROB başkanı Timur Bayındır gibi önemli sektör temsilcilerinin de katılımlarıyla Türkiye turizminin geleceğine yönelik önemli mesajlar içereceğini düşünüyorum.” Şeklinde konuştu.

“Eğitim çalışmaları Türk Turizmi’ne katkı sağlayacak”

Bu iş birliğinin turizm sektörü için önemli olduğunu dile getiren Başaran Ulusoy, sektörde bilimsel çalışmalara ve yenilikçi anlayışa vurgu yaparak; “Türkiye’de turizm sektörü ihracatımızın %21’ini oluşturuyor. Bütçe açığının da %40’ını kapatan başarılı bir sektörüz. Dokunma dediğimiz sosyal ilişkilerin geliştiği, karşılıklı yüz yüze görüşmelerin olduğu, ülkeler arasındaki dayanışmaya, ülkeler arasındaki dayanışmaya ve barışa hizmet eden bir sektörüz. Bilimsel çalışmaların yapıldığı, güzel bir üniversiteyle bir iş birliği protokolü yaptık. Stajdan eğitime varıncaya kadar çalışmaları beraber yürüteceğiz. Üniversitelerin çoğunda turizm kolları var ama bir şehir üniversitesi olan Nişantaşı üniversitesinde şehirle bütünleşen bir eğitim çalışması var. Bu bakımdan biz Nişantaşı Üniversitesi ile hem bu çalışmaları takip edeceğiz hem de bu gelişmesini sağlayacağız. İnanıyorum ki bu eğitim çalışmaları Türk Turizmine katkı sağlayacak.Eğitilmiş eleman açığını kapatan bir sektör olarak mutlu olmamıza rağmen gelişen teknolojiler her gün bir yenilik getiriyor, hem gün bir adaptasyon gerektiriyor biz de bunlara ayak uydurmaya çalışıyoruz ve gençlerimize, çalışanlarımıza bu eğitim çalışmalarında hem faydalı olmak istiyoruz hem de sürdürmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi için teknolojiyi takip etmek lazım. Alın teri gitmiş, akıl teri denen bilgisayar teknolojileri gelmiş bunlara ayak uydurmaya çalışıyoruz.” Şeklinde konuştu.
YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176