04 Kasım 2010 perşembe Günü saat 13:30'da gerçekleşecek olan DTO toplantısında birçok gündem maddesine değinilecek.

GÜNDEM

1. DTO MECLİSİ’NİN 04.11.2010 TARİH VE 22 SAYILI TOPLANTI TUTANAKLARININ ONAYLANMASI HK.
2. PROF.DR.ORAL ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK ”EKONOMİDE VE DENİZCİLİKTEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER” (SUNUM)
3. ODA’NIN 2010 EKİM AY’I MİZANI VE HESAPLARARASI AKTARIM TALEBİ HK.
4. DTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN KASIM AY’I FAALİYETLERİNİ SUNUMU
5. ŞUBE BAŞKANLARI, MESLEK KOMİTE BAŞKANLARI VE MECLİS ÜYELERİNİN SEKTÖREL VE BÖLGESEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ HK.
6. DİLEK VE TEMENNİLER