Türkiye’nin küresel pazara ulaşmasında önemli rol üstlenen Türk denizcilik sektörüne nitelikli denizciler kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerinin kariyer planları için örnek bir çalışmaya daha imza attı. Denizcilik fakültesi öncülüğünde; kariyer planlama koordinatörlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) iş birliğinde başlatılan ‘Mezun Mentörlüğü’ projesi ile öğrencilerin sektör bilgilerini artırması hedefleniyor. 
Mensup ve mezunları ile Türkiye ekonomisine ve Türk denizcilik sektörünün gelişmesine katkı sağlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Türkiye’nin küresel pazara ulaşmasında önemli rol üstlenen ve sağladığı istihdamla iş gücü piyasasına katkı sunan Türk denizcilik sektöründe çalışacak mensupları için ‘Mezun Mentörlüğü’ projesini hayata geçiren DEÜ, öğrencilerinin mesleki gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Denizcilik fakültesi öncülüğünde; kariyer planlama koordinatörlüğü ve DEFMED iş birliğinde başlatılan proje hakkında bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Denizci üniversite olarak fakültemizin denizcilik işletmeleri yönetimi ve lojistik yönetimi bölümündeki öğrencilerini kapsayan girişimini önemsiyoruz. Mezun mentör projesinde öncelik olarak öğrencilerimizin akademik bilgi ve becerilerini özel sektör dinamikleri ile bir araya getirmeyi planlıyoruz. Bunu sağlamak için de bireysel ve kurumsal farkındalık oluşturacak, sektör temsilcileri ile eski mezunlarımızın bulunduğu işbirliklerine odaklanıyoruz” diye konuştu. 

AW718685_02-1"Kritik bir konumda" 
Denizcilik sektörünün küresel ölçekte uzmanlık gerektiren birçok konuyu barındırdığına dikkat çeken Rektör Hotar, “Sektör, ülkelerin hem ticari stratejileri açısından hem de insan kaynakları noktasında kritik bir konumda bulunuyor. Dolayısıyla bu proje de öğrencilerimizin sektörü yakından tanımasını, fırsatları görmesini, kendilerine güvenmelerini ve gelecekte ihtiyaç duyacakları profesyonel ağlarını genişletmesini hedefliyor. Sonuçta yükseköğretimdeki kariyer yolculuğu, akademik bilgi ile başlasa da mesleki başarıya ulaşmak için gayretlerin desteklenmesi gerekiyor. Bunun yolu da çalışılacak alanda staj yapmaktan, bilgi toplamaktan, sektör tecrübesini içselleştirmekten geçiyor” dedi. 

BAP destekliyor AW718685_01
“Yükseköğretimde Uygulanan Mentörlük Programlarının Mezunlar ve Öğrenciler Üzerindeki Etkisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Örneği” başlıklı projenin DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından da desteklendiğini aktaran Rektör Hotar, “BAP tarafından desteklenen ve karma yöntem yaklaşımının kullanıldığı çalışma, hem mentilerin (öğrencilerin) hem de mentörlerin (mezunların) programa ilişkin algı ve beklentilerini de dikkate alıyor. Böylece program katılımcılarının üniversite algılarının nasıl etkilendiği de inceleniyor. Rektörlük olarak biz de buradaki bulgu ve tespitlerin, uzun vadeli eğitim stratejilerimize referans teşkil edeceğini düşünüyoruz” ifadesinde bulundu. 

DEFMED üyeleri katılıyor 
Projenin 2022'nin nisan ayında başladığını hatırlatan Rektör Hotar, şöyle devam etti: “DEFMED üyelerinden oluşan mentörler ve ilgili bölümlerdeki 2’nci ve 3’cü sınıf öğrencilerinden oluşan mentiler arasındaki ilk görüşmeler, ağustos ayında tamamlandı. Belirli bir takvim ve plan dâhilinde yürütülen görüşmeler, bu proje için temini yapılan özel bir yazılım üzerinden dijital ortamda gerçekleştirildi. Proje boyunca da benzer bir sürecin yürütülmesi amaçlanıyor. Elbette burada DEFMED üyelerinin paylaşımları da öğrencilerimiz için anlam, değer ve kazanım arz ediyor." 

İlham verecek 
Araştırma üniversitelerinin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alma hedefi olduğunun altını çizen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Denizcilik alanındaki akademik faaliyetlerimiz ile mensuplarımızın bilimsel çalışmalarının uluslararasılaşma misyonumuza katkı sağlayacağına, projenin de mezun mentörlüğü alanındaki başka fikirlere ilham olacağına inanıyoruz. Başta denizcilik fakültemiz ve kariyer planlama koordinatörlüğümüz olmak üzere proje yürütücülerine ve araştırmacılara, DEFMED yönetimi ve üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi. 

Editör: Fulya Tekin