Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına düzenlenen "Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Açılarından Değerlendirilmesi başlıklı bilimsel etkinlik gerçekleştirildi.

09 Mart Perşembe günü saat 13:30’da, Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, 6 Şubat 2022 depreminde ülkemizde meydana gelen depremde vefat eden Pîrî Reis Üniversitesi öğrencilerinin anısına “Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Açılarından Değerlendirilmesi” konulu bilimsel bir etkinlik düzenlenmiştir. Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü’nde düzenlenen etkinlik aynı zamanda çevrimiçi olarak da yayınlanmış ve ilgiyle takip edilmiştir.

Düzenlenen etkinlik, vefat eden öğrencilerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlamış olup, akabinde Pîrî Reis Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Nafiz ARICA’nın açılış konuşması ile devam etmiştir. Prof. Dr. ARICA konuşmasında, depremden etkilenen öğrencilerimizin durumları konusunda açıklamalarda bulunmuş ve beklenen büyük İstanbul depremi için Pîrî Reis Üniversitesi’nce alınmaya devam eden önlemler hakkında bilgi vermiştir.

Daha sonra Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezer ILGIN’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen birinci oturumda "Özel Hukuk Açısından Değerlendirmeler" yapılmıştır. Bu kapsamda Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. A. Samim ÜNAN ve Dr. Öğr. Üyesi Melisa KONFİDAN tarafından sigorta hukuku açısından değerlendirmeler yapılmış, özellikle zorunlu ve ihtiyari deprem sigortaları konusunda uygulamadaki durumdan bahsedilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Müteakiben Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU KAPANCI tarafından deprem nedeniyle meydana gelen özel hukuk sorumluluğu ve zarar görenler tarafından açılabilecek özel hukuk davaları konusunda bilgilendirme yapılmış, Dr. Öğr. Üyesi M. Okan YAĞCI tarafından deprem nedeniyle açılan özel hukuk davalarında geçmiş dönemlerde yaşanan usul hukuku sorunları tespit edilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN tarafından ise kat malikleri tarafından riskli yapı tespiti başvurusunda bulunulması konusunda uygulamadaki sorunlar ve doktrindeki tartışmalar incelenmiştir. 

Devamla Prof. h.c. Dr. iur. Bülent SÖZER’in başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise, "Kamu Hukuku Açısından Değerlendirmeler" yapılmıştır. İlk olarak Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN ve Dr. Öğr. Üyesi Onur GÜRER tarafından imar hukuku kapsamında sorumluluk değerlendirmesi yapılmış ve idari yargıda açılabilecek davalar hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak Doç. Dr. Sinan BAYINDIR tarafından depremin ceza hukuku açısından sonuçları incelenmiş ve sorumlular bakımından oluşabilecek suç tipleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
    Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona ermiştir.

prü3

prü1

prü

Editör: Nermin İstikbal