Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Tehlikeli Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin, Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi almaları ve geçerli durumda bulundurmaları gerekecek.

Deniz yoluyla tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu şekilde yapılması ve deniz yoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması için çıkarılan yönetmelikte ilgili kurallar belirlendi.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi gerekecek!

Yönetmelik, Türk bayraklı gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli yükleri, bu yüklerin gemide veya kıyı tesisinde yüklenmesi, istif edilmesi, taşınması, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılmasını ve deniz yoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması ile bazı gemilerin uğraksız geçiş izinlerini kapsıyor. Bu kapsamda, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin, Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) almaları ve geçerli durumda bulundurmaları gerekecek. TYUB ücreti, elleçleme ve depolama yetkisi talep edilen tehlikeli yük cinsi sayısıyla 5 bin lira çarpılarak hesaplanacak. TYUB düzenlemek için yerinde yapılan denetimin ücreti 3 bin 500 lira olacak. TYUB, üç yıl geçerli olacak ve süre sonunda tekrar denetim yapılarak ücret karşılığında belge yenilenecek.

Yönetmelikte ayrıca, tehlikeli yük taşımacılığında yük ilgilisi, yükü taşıyan geminin yanaşacağı kıyı tesisi ve gemi ilgilisinin sorumlulukları ile denetimlerle idari para cezalarına ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Yönetmeliğin idari para cezaları haricindeki hükümleri 1 Nisan 2022'de yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ