UCL Enerji Enstitüsü tarafından bugün New York İklim Haftası sırasında gerçekleşen "Maritime Money" konferansında yayınlanan yeni bir araştırma, hızla büyüyen LNG özellikli filonun 2030 yılına kadar toplam "risk altındaki değere" 1 trilyon ABD Doları (850 milyar ABD Doları) ulaşabileceğini ortaya koyuyor. .

Deniz taşımacılığını Paris Anlaşması ile uyumlu olarak karbondan arındırmaya teşvik eden politikalar, on yılın sonuna kadar yürürlüğe girerse, mevcut filonun rekabet edeceği sıfır emisyonlu taşımacılık getirecek ve aynı zamanda fosil yakıt  kullanımından uzaklaşmaya teşvik edilecektir.

Politika ve rekabet, fosil yakıtları kullanmak üzere inşa edilen tüm gemileri etkileyecek olsa da, analiz, daha pahalı LNG özellikli varlıkların (aynı zamanda LNG çift yakıtlı olarak da bilinir) benzer eski ancak daha düşük maliyetli konvansiyonel gemilerin değerine uyacak şekilde değerlerinde düşüşler göreceğini göstermektedir. akaryakıt kullanmak üzere tasarlanmış gemilerdir.

'Karaya vuran değeri anlamak için yöntemleri keşfetme: LNG özellikli gemilerde vaka çalışması' başlıklı rapor, LNG özellikli gemilerin ölçeklenebilir sıfır emisyonlu yakıtlarla çalışacak şekilde uyarlanması durumunda 850 milyar dolarlık risk altındaki değerin tamamının değer düşüklüğünün gerçekleşmediğini ortaya koyuyor ( amonyak gibi hidrojen ve hidrojen türevli yakıtlar). Bu koşullar altında, mahsur kalan değerin değerinin yaklaşık %15-25'i olduğu tahmin ediliyor (LNG özellikli filo bu on yılda güçlü bir şekilde büyürse 129-210 milyar dolar).

LNG, denizcilik sektörü için geçiş yakıtı olarak tasvir edilmiştir, ancak emisyonların ve sera gazları (GHG) emisyonlarının muhasebeleştirilmesi. Deniz taşımacılığının fosil yakıtlardan gerekli kaymasını karşılaması için en düşük maliyetli yol, kısa deniz taşımacılığında elektrifikasyon ile derin deniz taşımacılığı için ölçeklenebilir hidrojen ve amonyak ve metanol gibi hidrojen türevli yakıtların kullanılmasıdır.

UCL Enerji Enstitüsü'nde baş yazar ve doktora öğrencisi olan Marie Fricaudet, “Bu rapor, karaya oturmuş enerji üretim varlıkları ve yanmaz fosil yakıt rezervleri hakkındaki araştırmayı denizcilik sektörüne genişletmeye yönelik ilk girişimdir. Bulgular, atıl varlık riskinin denizcilik sektöründe de çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. LNG geçişini ne kadar uzun süre çalışır durumda bırakır ve ardından geçiş yaparsak, o kadar acı verici olacak ve bu kritik on yılda teknolojinin kilitlenmesi, daha sonra değişime karşı daha fazla direnç yaratacaktır.”

Rapor, son yıllarda LNG gemilerinin siparişinde bir patlama olduğunu gösteriyor; 2025 yılına kadar yeni inşa edilen teslimatların %65'i, birkaç yıl önce sadece %10'dan deniz yakıtı olarak LNG ile çalışabiliyor. Yine de, LNG özellikli filonun boyutu (dwt ve gemi sayısına göre) şu anda küçüktür, bu nedenle düzenleyici ve teknolojik gelişmeleri tahmin etmek ve özellikle atıl değer riskine maruz kalabilecek bir varlık sınıfına maruz kalmayı yönetmek için hala zaman vardır. .

Kamu finansmanı, Norveç'teki NOx Fonu, Avrupa Birliği'nin alternatif yakıt altyapısının yaygınlaştırılmasına ilişkin yönergesi, Avrupa Yatırım Bankası ve Japonlar gibi çeşitli hükümet tarafından yürütülen planlar, direktifler ve ihracat kredi kuruluşları aracılığıyla LNG gemilerinin finanse edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. ve Kore İhracat Kredi Kuruluşları.

UCL Enerji Enstitüsü'nde yardımcı yazar ve Doçent olan Dr Tristan Smith şunları söyledi: “Bu on yıl ilerledikçe, iklim değişikliğinin giderek daha ciddi etkilerini deneyimlemeye devam edeceğiz. Bu, hem piyasalarda (ESG) hem de varlıkları sıfır emisyona hızlı bir geçişle uyumlu hale getirmek için politika müzakerelerinde baskıyı daha da artıracaktır. Bu baskıyı tahmin etmek basittir ve sıfır emisyonlu uluslararası deniz taşımacılığı için en iyi çözümler hala ortaya çıkarken, LNG özellikli deniz taşımacılığının iyi konumlandırılmadığı ve geçiş sırasında daha yüksek bir değer kaybı riskiyle karşı karşıya olduğu zaten açıktır.”

Çalışma, hükümetlerin mahsur kalan değerin yaratılmasını hızlandırmak için kamu finansmanını kullanmaması gerektiğini savunuyor ve yatırımcıların iklim değişikliğinin denizcilik varlıkları üzerinde oluşturduğu riskleri belirlemek için kullanabilecekleri yöntemleri belirliyor. Armatörler ve finansörler, LNG özellikli gemiler sipariş etmemeyi ve sıfır emisyonlu yakıtlara uyarlamak üzere tasarlanmış geleneksel yakıtlı gemilere yatırım yapmayı düşünmemelidir. Mevcut LNG kapasitesine sahip gemiler için yatırımcılar, mahsur kalan değer riskini yönetmenin yollarını düşünmelidir - ör. yeni inşa noktasında güçlendirme maliyetini (veya uyumlu kalmak için diğer eylemleri) hesaba katma veya doğrusaldan daha dik bir amortisman eğrisi kullanma. Politika yapıcılar için rapor, hem mevcut gemilerdeki hem de yeni inşa edilen gemilerdeki yatırımcıların, düzenlemelerin değerler üzerindeki potansiyel etkisini düşünmelerine ve tahmin etmelerine yardımcı olmak için, özellikle metan emisyonlarının ne zaman ve nasıl dikkate alınacağı konusunda, gelecekteki düzenlemelerin aciliyetini ve netliğini istiyor.

Yazarlardan Joe Taylor, “LNG, son on yılda temiz veya geçici bir nakliye yakıtı olarak tasvir edildi ve sonuç olarak, genişleyen bir LNG varlıkları potu yarattı. Ancak, çatlaklar artık kendini göstermeye başlıyor ve bu rapor, LNG'nin yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu ve denizcilik sektöründe yüksek bir değer kaybı riski yarattığını vurguluyor.”

Yazarlardan Dr Nishatabbas Rehmatulla, “Deniz yakıtı olarak LNG, yanlış bir iklim çözümüdür ve bu analiz, doğru politika tarafından desteklenen kaçınılmaz bir enerji geçişi ışığında bunun ekonomiyi ve yatırımları nasıl etkileyebileceğini gösteriyor” dedi.

raporun tamamını indirmek için tıklayınız

Editör: Fulya Tekin