Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü kasım ayı deniz ticareti istatistiklerini yayımladı.Buna göre:

Yük İstatistikleri, Kasım 2023

Limanlarımızda 38 milyon 216 bin 846 ton yük elleçlendi 2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %11,0 azalarak 38 milyon 216 bin 846 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 azalarak 474 milyon 291 bin 189 ton olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı yüklemeler %8,0 arttı

2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 11 milyon 373 bin 109 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 azalarak 17 milyon 634 bin 731 ton olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalarak 29 milyon 7 bin 840 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları %33,4 azaldı

2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4 azalarak 4 milyon 499 bin 80 ton oldu. Kasım ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 4 milyon 709 bin 926 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 azaldı.

En fazla yük elleçleme Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Kasım ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 242 bin 151 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 374 bin 145 tonunu (%86,1’ini) dış ticaret yükleri, 827 bin 895 tonunu (%13,3’ünü) kabotaj yükleri ve 40 bin 111 tonunu ise (%0,6’sını) transit yükler oluşturmaktadır. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 23 bin 244 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 4 milyon 572 bin 401 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Kasım ayında 37 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 32 milyon 473 bin 22 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %85’ini oluşturmaktadır.

En fazla artış taşkömürü yük cinsinde oldu

2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda 2 milyon 100 bin 497 ton taşkömürü (briketlenmemiş) yük elleçlemesi gerçekleşti. Taşkömürü (briketlenmemiş), 244 bin 78 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%13,1’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 204 bin 246 ton artış ile mısır (tahıl) ve 167 bin 571 ton artış ile LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) yük cinsi takip etti. 20’lik dolu konteynerler ise 936 bin 87 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan (%19,1’lik azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 894 bin 808 tonluk düşüş ile 40’lik dolu konteynerler ve 638 bin 939 tonluk düşüş ile demir cevheri ve konsantreleri yük cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2023 yılı Kasım ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 658 bin 118 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 581 bin 303 ton ile ham petrol ve 429 bin 587 ton ile mısır (tahıl) yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu

2023 yılı Kasım ayında ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 689 bin 552 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 52 bin 753 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 288 bin 823 ton ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

Zehir akan Nilüfer Çayı'nda balık katliamı Zehir akan Nilüfer Çayı'nda balık katliamı

Konteyner İstatistikleri;

Kasım 2023 Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı %0,4 arttı

2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 970 bin 871 TEU olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 artarak 11 milyon 458 bin 351 TEU olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri %4,9 arttı

Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azalarak 759 bin 636 TEU oldu. Kasım ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 artarak 389 bin 273 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azalarak 370 bin 364 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri %5,9 arttı

2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 153 bin 787 TEU oldu. Kasım ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azalarak 57 bin 449 TEU olarak gerçekleşti. En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti 2023 yılı Kasım ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 232 bin 805 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 161 bin 408 TEU’sunu (%69,3’ünü) dış ticarete konu konteynerler, 62 bin 79 TEU’sunu (%26,7’sini) transit konteynerler ve 9 bin 318 TEU’sunu da (%4’ünü) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır.

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 175 bin 939 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 147 bin 170 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

2023 Kasım ayında 16 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir.

En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 801 bin 630 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %82,6’sını oluşturmaktadır.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Yunanistan, 2023 yılı Kasım ayında 112 bin 639 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı sırasıyla 88 bin 379 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 68 bin 269 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 41 bin 800 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %88,4’ünü (4 bin 852 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 39 bin 389 TEU ile Yunanistan’a ve 30 bin 318 TEU ile Suudi Arabistan’a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu

2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 61 bin 451 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin tamamı yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 43 bin 998 TEU ile İsrail’den ve 40 bin 616 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %10,4’ü Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 759 bin 416 TEU konteynerin %10,4’ü Türk bayraklı gemilerle taşındı. Kasım ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 artışla 79 bin 323 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azalışla 680 bin 314 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri %3,5 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2023 yılı Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 artarak 736 bin 209 TEU oldu. Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 azalışla 234 bin 663 TEU olarak gerçekleşti. Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen konteynerlerin %75,8’ini dolu konteynerler, %24,2’sini ise boş konteynerler oluşturmaktadır. Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 970 bin 871 TEU konteynerin %24,9’unu (241 bin 816 TEU) 20’ lik konteynerler, %74,9’unu (727 bin 208 TEU) 40’lik konteynerler ve %0,2’sini (bin 847 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturmaktadır.

Kasım ayında 226 bin 517 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2023 yılı Kasım ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 226 bin 517 adet olarak gerçekleşmiştir.

Editör: Nermin İstikbal