Denizciler Mutluluk Endeksi'nin kurucusu Stephen Jones açıklıyor;

Yeni yayınlanan veriler, gemideki refah ne kadar iyiyse, geminin durumunun da o kadar iyi olduğunu açıkça gösteriyor.

Yoğun veri odaklı dünyamızda, sürekli olarak dijitalleşme sisinin içinden gerçeklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Denizcilik endüstrimizin ataları için görünmeyen veya belki de kanıtlanamayan her türlü tuhaf ve harika trend ve korelasyon, şimdi büyük ölçüde endüstriyi şekillendiriyor.

Denizcilik şirketleri tarafından filolar boyunca üretilen veya gemilerden alınan sonuçların çoğu performansla ilgilidir. 

Veri her şeyi gören göz haline gelir. 

Bu tür gerçekleri belirlemenin daha zor olduğu yerler, denizcilerle ilgilidir. Sulu, sert, ticaret odaklı denizcilik denklemimizdeki insanları...

 Evet, performans yönetim araçları var, kimin kiminle ne yaptığını, bunu yaparken ne dediğini bilmenin yolları var.

Bununla birlikte, Big Brother havasından uzakta, insanların nasıl hissettiği, onları bu şekilde hissettiren şey ve iyi gemilerin bu tür ruh hallerini etkileyip etkilemediği arasındaki görünüşte gizemli etkileşimi belirlemenin çok daha zor olduğu kanıtlanmıştır.

Sonunda, sihirli üç unsuru anlamlı, yararlı ve bilgilendirici bir şekilde bir araya getirmek için daha iyi bir anlayışa veya kesinlikle daha olumlu bir mekanizmaya doğru ilerliyoruz.

Idwal tarafından yapılan analizle birleştirilen Denizciler Mutluluk Endeksi'nden elde edilen en son verilerle, artık her ikisi de geminin kendi durumuna göre aktarılan, gemilerdeki mürettebat duyarlılığı ve gemilerdeki refah hükümleri arasındaki etkileşimi görebiliyoruz.

Anket, veri ve diyaloğun bu şekilde bir araya gelmesiyle birden bire yaşasın, eureka ve a-ha anına aynı anda rastladık. 

Sonunda muhtemelen hepimizin içsel olarak şüphelendiğimiz şeyi kabul etmek mümkün: iyi gemiler insanlar için daha iyidir ve daha iyi şeyler deneyimleyen insanlar daha mutludur. 

Verilmiş olan biraz basmakalıp ve basit bir şekilde yazılmış gibi görünüyor, ama bu doğru. Artık insan ve gemi durumunu aynı anda keşfedebiliriz.

Şimdi, bunların herhangi birinde olduğu gibi, veri analistleri her şeyi uyarılar ve dikkatli önlemlerle ifade ederdi, ancak sonunda gemideki fiziksel gerçeklere dair daha derin bir anlayış ölçebiliriz ve bu, gerçek dünyadaki bir refah tablosunun ortaya çıkmasına neden olur.

2022'nin 2. çeyreğinden itibaren Idwal, gemideki mürettebatın refah koşullarını araştıran yeni bir teftiş yaklaşımı kullanarak denizcilerin refah koşullarını araştırmaya başladı. 

Denizciler Misyonu'nun ana sponsorlarından biri olan Denizciler Mutluluk Endeksi sponsorları, etkileşim konusunda ilgilerini çektiler ve sonuçları çizdiler. 

Ne buldular? 

Mürettebat Refah Derecesi arttıkça geminin durumu olumlu etkilenir ve bunun tersi de geçerlidir.

Burada gördüğümüz simya hakkında şüpheye mahal vermemek için tekrar edeceğim… refah arttıkça geminin  durumu da iyiyye gider. 

İyi gemiler, iyi zamanlar. 

Geminin genel durumu ile gemideki refah koşulları arasında kesin ve sürekli bir eğilim/ilişki olduğu görülmektedir.

Veri bilimcileri ve denizcilik araştırmacıları oldukları gibi, bu çok basit ve açık görünüyordu. Ne, diye sordular, zorlaştırırsak ve veriler rafine edilirse? Bunu keşfetmek için, dört jenerik gemi türü - dökme yük gemileri, tankerler, konteynerler ve diğerleri (ro-ro, açık deniz, vb.) bir araya getirildi. Yine aynı şey. Geminin durumu ile mürettebatın refahı arasındaki eğilim devam etti. Tamam, tekrar deneyelim. Peki ya daha spesifik gemi türleri? Idwal, SR tankerlerine, mini dökme yük gemilerine ve supramax dökme yük gemilerine baktı. Refah/durum korelasyonunu gösterirler mi? Evet.

Peki ya klas kuruluşları? Boom… aynı. Tamam, bayrak Devletleri? Aynı, aynı, aynı. Görünüşe göre sorgulama, parametreler ve ayrıntılar ne olursa olsun, refah ne kadar iyiyse gemi o kadar iyi... ve refah ne kadar iyiyse mürettebat da o kadar mutlu.

Veriler kararlı bir şekilde geminin durumu ile gemideki mürettebatın refah koşulları arasında bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Denizci refahının önemini ve bunun gemilerin standartlarını iyileştirmede oynadığı rolü anlamak söz konusu olduğunda bu son derece önemlidir.

Nasıl isterseniz öyle bölün, mutlu denizciler iyi bir refah içinde yaşarlar ve bu ya daha kaliteli gemilere çevrilir ya da sonuç olarak gemiler gelişir. 

Denizci mutluluğunun artan refah standartları ile daha da yükseldiğini gördükçe, bu olumlu simbiyotik ilişki devam ediyor. 

Gerçekten de, yaşam kalitesinin ve gemideki deneyimin daha iyi olduğu yerlerde, o zaman daha yüksek memnuniyet seviyeleri görüyoruz. Böyle olunca mutluluk 'kömür madenindeki kanarya' olur.

Daha mutlu denizciler bulduğumuz yerde daha iyi refah standartları görürüz ve daha iyi refah gördüğümüz yerde daha yüksek standartlı gemiler buluruz. Buna Poseidon's razor diyelim… her şey eşit olduğunda, iyi bir gemi mürettebat için de iyidir.

Aranızda yönlendirilen veriler için, en son Denizciler Mutluluk Endeksi rakamları, 2022'nin 4. çeyreğinde bir başka yükseliş gösteriyor ve 7,9/10 gibi yüksek bir sınıra ulaşılıyor. 

Mürettebat değişikliklerini çevreleyen daha kesinlik, kıyı iznindeki küçük iyileştirmeler…ama aynı zamanda birçok denizcinin kendilerini gelecekteki seyahat yasakları ve tecrit risklerine karşı korumaya çalışmak için kısa mesafeli denizlere veya kıyı ticaretlerine taşınmasından kaynaklanan bir artış. Bu deniz göçü eğiliminin devam edip etmediğini görmek ilginç olacak… büyük gemilerden sonuncusu ışıkları kapatacak mı? Tabii ki hayır! 

En son raporu indirmek için burayı tıklayın .

Editör: Nermin İstikbal