Denizciler Misyonu, yılın ilk üç ayında denizciler arasındaki genel mutluluk düzeylerinde,  2022'nin önceki üç çeyreğine göre  düşüş olduğunu gösteren, 2023'ün 1. Çeyreğine ilişkin Denizciler Mutluluk Endeksi raporunu yayınladı.

NorthStandard ve denizcilik sörveyörü Idwal, anketin denizcilerin karşılaştığı artan hayal kırıklıklarını ve zorlukları ortaya çıkardığını ve denizcilikte refahı ve esenliği iyileştirmek için endüstri çapında işbirliğine dayalı eyleme duyulan ihtiyacın altını çizdiğini bildirdi. 

Dünya çapındaki denizcilerin duygularını çok çeşitli sosyal yardım konularında ölçmeyi amaçlayan anket, organizatörlerin denizcilerin karşılaştığı zorluklara ve fırsatlara ilişkin içgörü sağladığına inandıkları on temel soruyu içeriyor. 

2023'ün ilk çeyreğinde, endeks 2022'nin 4. çeyreğindeki 10 üzerinden 7,69'dan 7,1'e düştü ve Misyonun söylediğine göre, artan bir mutluluk döneminin ardından yanıt verenler arasında artan hayal kırıklığı var. 

"Mutluluk seviyeleri neredeyse genel olarak düştü"

Ankete katılan on alandan dokuzu mutluluk seviyelerinde bir düşüş gösterdi.

The Mission to Seafarers Genel Sekreteri Revd Canon Andrew Wright, "Denizcilerin memnuniyetinin 2022 yılı boyunca istikrarlı bir şekilde arttığını gördük ve bu, 7,69/10'luk yüksek bir memnuniyet seviyesiyle dördüncü çeyrekte de devam etti. Ne yazık ki, mutluluk seviyeleri neredeyse genel olarak düştüğü için bu olumlu eğilim bu yılın ilk çeyreğinde sona erdi.” dedi.

Tespit edilen sorunların çoğu, denizcilerin gemide geçirdikleri uzun sürelerden kaynaklanmaktadır. Kıyı izni ve karadaki sosyal yardım hizmetlerine erişme isteği, endişe edilecek temel alanlar olarak belirlendi. Denizciler ayrıca, gemiadamlarının istenenden daha uzun süreler boyunca oturum açmasını sağlamaya çalışan gemi sahiplerinden ve ayrıca oturum kapatma prosedürlerinde yaşanan gecikmelerden kaynaklanan hayal kırıklığının arttığını bildirdiler. 

Ek olarak, gemide uzun sürelerle başa çıkmanın zorluklarının, yetersiz yiyecek tedariki, bürokratik ve gereksiz evrak talepleri, etkisiz gemi liderliği ve gemideki yaşamın stresini artıran bir sosyal izolasyon duygusu nedeniyle daha da zorlaştığı bildiriliyor. 

Ayrıca, denizcilerin gemideki yetersiz eğlence seçeneklerinin gemi arkadaşlarıyla sosyal olarak etkileşim kurmak için bir neden bulmalarını zorlaştırdığından, bu unsurların refahlarına ve iş tatminlerine katkıda bulunduğu tespit edildi.

"Şirketler arasında büyüyen sağlıklı yaşam uçurumu"

Rapor ayrıca, sağlık ve esenlik programları sunan şirketlerle sağlamayan şirketler arasında büyüyen sağlıklı yaşam uçurumu, bazı limanlarda diş bakımına erişim ve diğerlerinde sağlanamayanlar ve ruh sağlığı desteğine sınırlı erişim dahil olmak üzere, tıbbi danışmanlık hizmetleri ve fiziksel esenlik konsültasyonları, denizcilerin karşı karşıya olduğu diğer bazı zorlukları da belirledi.  

Denizciler ayrıca maaşlar, yaşam maliyeti ve kariyer ilerlemesinin önündeki potansiyel engellerle ilgili endişelerini dile getirdiler.

Idwal Kıdemli Deniz Araştırmacısı ve Mürettebat Refahı Avukatı Thom Herbert, "2023'ün ilk çeyreğinde Denizcilerin Mutluluk Endeksi'ndeki düşüş, geçen yılki istikrarlı artışın ardından endişe verici bir işaret," dedi.

Memnuniyette artış gösteren tek alan ise bağlanabilirlik oldu.. Denizciler, gelişmiş iletişim arzularını ve denizde ve evlerinden uzakta geçirdikleri uzun süreler boyunca iletişimi sürdürme becerisini uzun süredir vurgulamışlardır. Bununla birlikte, denizciler yine de farklı şirketler arasında denizde bağlantı sorunlarının yanı sıra veri ödenekleri, internet hızı ve bağlantı sınırlamalarıyla ilgili endişeler bildirdiler.

Denizciler Misyonu, Denizciler Mutluluk Endeksi raporunun, denizcilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekeceğini ve şirketlerin ve endüstri paydaşlarının, onların refah ve mutluluk düzeylerini iyileştirecek çözümler bulmak için işbirliği içinde çalışacaklarını umudunu taşıdığını belirtti. Anketi düzenleyenlere göre, mevcut sonuçlar, denizcilerin refahı üzerindeki ivmeyi korumanın ne kadar önemli olduğunu ve denizcilerin kendilerini içinde buldukları koşullar konusunda neden sıfır kayıtsızlık olabileceğini gösteriyor.

Denizciler Mutluluk Endeksi, her üç ayda bir yürütülen, denizde yaşayanların karşılaştığı temel sorunların bir barometresidir. Denizcilere, çevrimiçi bir anket yoluyla deneyimleri hakkında on temel soru sorulur.

Rapor çevrimiçi olarak mevcuttur .

Editör: Nermin İstikbal