COVID-19 salgınının neden olduğu uzun umutsuzluk dönemlerinden sonra, 2022, denizcilerin refahı için bir toparlanma yılı oldu.

En son Denizciler Mutluluk Endeksi'ne göre, genel olarak mutluluk seviyeleri yeni zirvelere yükseldi.

Ticari denizcilik sektörünün denizdeki duyarlılık barometresi olan Denizcilere Misyon endeksi, denizci mutluluğunun yıl boyunca artış eğilimini sürdürdüğünü ve geçen yılın son çeyreğinde 10'luk bir ölçekte ortalama üçüncü çeyrekte 7,3'ten 7,69'a ulaştığını gösteriyor. .

Yılın başında denizcilerin mutluluğunun, denizcilerin refahı üzerindeki COVID salgını ile, iş tatmininin ve moralinin genel ortalama 5,85 ile şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyede olduğu düşünüldüğünde, duygudaki toparlanma yüksek bir işaret olarak tanımlanıyor.

Bu yıllarda çatışma ve sözleşmeler gibi diğer sorunlar da morallerin düşük olmasına ve sönük ruh haline katkıda bulundu; birçok denizci, refahlarının gerektiği gibi ele alınmadığını ve çalışma koşullarının giderek zorlaştığını hissediyordu.

Yılın son çeyreğine gelindiğinde, denizciler, kıyı izni ve karada refaha erişim gibi tarihsel olarak sorunlu alanlarda bile bir iyileşme yörüngesinde olmakla birlikte, refah durumlarında bir değişiklik kaydediyorlardı. 

Yılın son çeyreğinde, mürettebat üyeleri, artan kesinlik ve istikrar duygusunun yanı sıra hareket özgürlüğünün geri dönüşünden duydukları rahatlamayı ifade etmeye devam ettiler.

Endeks, kalite ve maliyetin denizdeki sosyal hayatı etkilemeye devam etmesiyle, memnuniyette düşüş olan tek alanın bağlanabilirlik olduğunu gösteriyor.  

The Mission to Seafarers' Program Direktörü Ben Bailey, "Yıl boyunca gemide mutluluk düzeylerinin arttığını görmekten memnun olduk ve rahatladık ve raporlarımız önemli ölçüde olumlu ilerleme gösteriyor. Sektörde karmaşıklıklar ve zorluklar devam ederken, The Mission to Seafarers, denizciler için olumlu bir bakış açısı geliştirmede adil muamele, makul ücret, şefkat ve anlayışın önemini vurgulamaya devam ediyor" dedi. 

Ben Bailey, terk edilme, ücretlerin ödenmemesi veya gecikmeli ödenmesi ile göçle ilgili keyfi kararlar gibi karmaşık sorunların hala ele alınması gerektiğini belirtti.

Endeks, denizcilerin denizdeki duyarlılığının geçen yılın ikinci çeyreğinde 5,85'ten 7,21'e yükselerek olumlu bir seyir izlemeye başladığını gösteriyor; bunun, umutsuzluğun en kötü döneminin nihayet sona erdiğini gösteren cesaret verici bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

Üçüncü çeyrek, genel ortalamanın 7,3'e yükselmesiyle daha da iyileşti; bu, kıyı izni, sosyal yardım tesislerine erişim ve girişimlerin yanı sıra denizde hayatı daha iyi hale getirmeye katkıda bulunan gemideki çalışanlarına yatırım yapan şirketlere atfedilen bir şeydi. 

Denizciler Misyonu, olumlu ilerlemeye rağmen, iş yükü, ruh sağlığı üzerindeki etkiler ve gemilerde çok az kişinin bulunmasıyla karakterize edilen zor bir işin stresi gibi, ele alınması gereken kalıcı sorunlar olduğuna inandığını açıklamasına ekledi.

Editör: Nermin İstikbal