Avrupa Komisyonu uzmanları, deniz taşımacılığının çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yönelik olarak, 2013 başında denizcilikten kaynaklanan salımları takip edecek bir sistem getirmeyi planladığını açıkladılar.

Komisyon'dan yapılan açıklamada, 'yakıt tüketiminden kaynaklanan emisyonlar için basit, güçlü ve küresel düzeyde uygulanabilecek bir takip, raporlama ve doğrulama (MRV) mekanizması ortaya konacağı'na dikkat çekiliyor.

Sera gazı emisyonları azaltmak için denizcilik yakıtlarına getirilecek ek vergiler konacak.

AB'den yapılan açıklamada, 'Denizcilik sektörü, hızlı ve etkin sera gazı azaltımı için mükemmel konumda.' denildi.