banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

13. Kılavuz Kaptanlar Haftası Meslek Şehitlerini Anma Töreni gerçekleştirildi!

Seyir emniyetinin teminatı olan, deniz ticaretinin devamlılığı için tecrübe, emek ve özveriyle Türk Boğazları’nda ve denizlerinde 7/24 görev yapan kılavuz kaptanların ‘Kılavuz Kaptanlar Haftası ve Meslek Şehitlerini Anma Töreni Gerçekleştirildi.

DENİZ KÜLTÜRÜ 23.05.2022, 15:17 02.06.2022, 13:45 Halit Emre İbrahimoğlu
481

Seyir emniyetinin teminatı olan, deniz ticaretinin devamlılığı için tecrübe, emek ve özveriyle Türk Boğazları’nda ve denizlerinde 7/24 görev yapan kılavuz kaptanların ‘Kılavuz Kaptanlar Haftası ve Meslek Şehitlerini Anma Töreni Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimleri, STK Başkanları, KEGM personeli ve Kılavuz Kaptanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Anma törenine Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Mutlu Dündar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kapt. Cahit İstikbal, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. Mustafa Can, Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği (EMPA) Başkan Yardımcısı Miguel Vieira de Castro katıldı.

Törende konuşan Denizcilik Genel Müdürü Durmuş Ünüvar şu ifadeleri kullandı;

‘’Deniz ticaretinin devamlılığının önemi bir kez daha anlaşıldı’’

‘’Küresel ekonomik aktivitenin ve bunun en önemli uzantısı olan tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından deniz ticareti hareketliliğinin devamlılığının önemi 2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandeminin ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle bir kez daha anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD verileri, pandemi etkilerine bağlı olarak 2020 yılında dünya deniz ticaretinde yüzde 3,8 daralma yaşandığını ortaya koymaktadır. Bununla beraber 2021 yılında küresel üretim ve ticaret artışına paralel olarak deniz ticareti hacminde UNCTAD projeksiyonları 2021 yılında yüzde 4,3 büyüme öngörmektedir.

‘’Can, mal, deniz ve çevre emniyetinin tesisi büyük önem arz etmektedir’’

Öngörülen bu büyüme paralelinde majör deniz ticareti rotalarında gemi trafiğinde yoğunluğunu da kaçınılmaz kılacağından, bu rotalarda gemi trafiği akışı devamlılığının sağlanması ile birlikte can, mal, deniz ve çevre emniyetinin tesisi de büyük önem arz etmektedir. Küresel deniz ticaretinin yüzde 12 sinin gerçekleştiği Suez Kanalı’nda geçtiğimiz yıl meydana gelen EVER GIVEN kazasının 8 ila 10 milyar dolayında zarara neden olduğu hesaplandığında, gemilerin özellikle dar ve tehlikeli sularda emniyetle sevk ve idaresini teminen gemi köprü üstü takımın doğal ve ayrılmaz bir parçası olan kılavuz kaptanların yerine getirdikleri görevin ne denli büyük önem taşıdığı daha iyi anlaşılmaktadır. Deniz yolculuğunun insanlık tarihi ile başlayan macerasında bilinmedik denizlerde, dar ve tehlikeli sularda bir yol göstericiliğe ihtiyaç duyulması ile ortaya çıkan kılavuzluk kaptanlık mesleği, yerine getirdiği hizmetin niteliği bakımından kutsal bir meslektir. Bir ticari meta olan gemi ve yükünün de ötesinde, gemi mürettebatının canının emanet edildiği kılavuz kaptan; bilgisi, tecrübesi ve sezgileri ile emniyetli bir şekilde gemiyi güvenli sulara çıkartmak görevini yerine getirmektedir. Bu görevi esnasında, gemiyi, mürettebatını ve yükünü yakın bir tehlikeye sokacak acil durumlara karşı tereddüt etmeden en etkili manevra kararlarını verebilecek kadar serinkanlı hareket edebilmek söz konusu olduğundan, kılavuz kaptanlık; hiç kuşkusuz her insanın yapabileceği bir meslek değildir. Bu durumu itibariyle kılavuz kaptanlık her şeyden önce özveri, sebat ve deneyim mesleğidir. Küresel deniz ulaştırmasının en önemli rotalarından birisi olan ve Akdeniz Havzası deniz ticaretinin can damarı olan Türk Boğazları yıllık toplam 80 binin üzerinde gemi hareketine sahne olmaktadır.

179 kılavuz kaptan görevde

Kuruluşumuz bünyesinde halen görev yapan 179 kılavuz kaptan diğer tüm kılavuzluk hizmet sahalarımızla birlikte dünyanın en tehlikeli doğal suyollarından kabul edilen Türk Boğazlarında, meslekî tecrübe ve birikimleri ile oldukça başarılı kılavuzluk hizmeti vermekte ve her geçen yıl kılavuzluk hizmet oranlarımız artmaktadır. 2021 yılında İstanbul Boğazı’ndan geçen 38 bin geminin yüzde 65’i, Çanakkale Boğazı’ndan geçen 42 bin geminin ise yüzde 54’ü kılavuzluk hizmeti almıştır. Bu denli yüksek yoğunlukta gemi hareketinin olduğu bir bölgede seyir, can, mal, deniz emniyeti ile çevre güvenliğinin sağlanması hususlarında kılavuz kaptanlarımızın katkıları çok büyük değer taşımaktadır. Bu değerli çabalarından ve başarılarından dolayı kendilerini bir kez daha kutlamak isterim.

Kılavuz kaptanlar diplomatik misyon da üstleniyor

Kılavuz kaptanlarımız bu hizmeti yerine getirirken çıktıkları her bir gemide ülkemizi temsilen bir nevi diplomatik misyon da üstlenmekteler. Bu anlamda da kendilerinin ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerine inancım tamdır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak,  Türk Boğazları ve diğer kılavuzluk hizmet sahalarımızda görev yapan 179 kılavuz kaptan, Türk Boğazları ve diğer Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizde toplam 219 deniz trafik baş operatörü ve deniz trafik operatörü ile 7 gün 24 saat acil kurtarma römorkörlerimiz tahlisiye botlarımız başta olmak üzere, 103 deniz aracımız ve 1.000’nin üzerinde eğitimli ve tecrübeli gemi adamımız ile üzerimize düşen görevin farkında olarak tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesile ile meşakkatli kılavuz kaptanlık mesleğini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli kılavuz kaptanlarımızı saygı ile anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet ve siz değerli kılavuz kaptanlarımıza göreviniz esnasında başarılar diliyorum.

Pruvanızın neta, rüzgârınızın kolayına olsun. Allah selamet versin!’’

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Mutlu Dündar konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

‘’Kılavuz kaptanlar yılın 365 günü kesintisiz hizmet veriyor!’’

‘’Sözlerime başlamadan önce, Türk denizciliğinin kuruluşları ve sivil toplum örgütlenmeleri ile bir bütün olduğunu gösteren ve meslek şehitlerimizi anabilmek için bize kapılarını bir kez daha açan KEGM Genel Müdürü Sn. Durmuş Ünüvar'a ve bizleri yalnız bırakmayan siz çok değerli misafirlerimize ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın aileleri ve sevenleri adına teşekkür etmek istiyorum. Değerli misafirler, bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz Kılavuz Kaptanlar Haftası'nın açılışında Meslek Şehitlerini Anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda meslek şehitlerimiz merhum Kapt. Lütfü Berk'in ve merhum Kapt. Fahrettin Aksu'nun adlarını taşıyan İstanbul Boğaz kılavuzluk istasyonları dâhil diğer limanlarımızda ve Çanakkale Boğazında kılavuz kaptan meslektaşlarımız meslek şehitlerimizi anmak üzere bir araya gelmiş bulunmakta. Kendilerine teşekkür ederim. Kılavuz kaptanların yegâne sivil toplum örgütlenmesi olan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin; camiamızın birlikteliği ve dayanışması için payanda olmasının yanında bir diğer kuruluş amacı da kılavuzluk mesleğinin ülkemizde dünya standardında devam ettirilmesi ve kılavuz kaptanlarımızın refahı ve emniyeti için çalışmalar yapmasıdır. Ülkemizin kalkınması için önemi rolü olan limanlarımızda ve her biri eşsiz güzelliği ve stratejik konumuyla dünyanın en önemli su yollarından olan Türk Boğazlarında; kılavuz kaptanlar can, mal, çevre ve seyir emniyetini sağlayabilmek için, yılın 365 günü her türlü hava ve deniz koşulunda kesintisiz bir şekilde kılavuzluk hizmeti vermektedir.’’

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

''Kılavuz kaptanlık mesleği bilgi ve tecrübe gerekmektedir''

Bu etkinliği pandemi şartları altında dahi her yıl aksatmadan gerçekleştiren ve görev şehitlerini unutmayan Türk kılavuz kaptanlar derneğine tebriklerimi iletmek istiyorum. Gğünğmüzde küresel yükleri,n yüzde 80den fazlası denizyoluyla taşınmaktadır. Başta poandemi olmak üzere yakın zamanda yaşadığüımız krizler göstermiştir ki ulaşımda deniz yolunun vazgeçilmezliği hayati önemi artarak devam edecektir. Bu büyüklükte bir ekonomik hareketin sürdürlmesindeki şüphesiz en önemli unsurlardan bir tanesi gemilerin denizlerdeki emniyetli sevk ve idaresi oalcaktır. Denizde can ve mal kaybına neden olabilecek her türlü doğal tehlike ve engeller içeren kısıtlı deniz alanları, limanalr ve su yollarında tehlikelere karşı güvenli ve tehlikelere karşı yol alabilme ihtiyacı dünyanın en eski mesleklerinden biri olan kılavuzluk mesleğinin çıkmasına sebep olmuştur. Gemi ve yükün dışında İçindeki mürettebatın da canının emanet edildiği kılavuz kaptanlık mesleği bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Kılavuz kapotanlar ayrıca Gemiyi mürettebaytı ve yükünü tehlikeye sokabilecek acil durumlara karşı tereddüt etmeden en etkili manevra kararlarını verebilecek kadar serin kanlı hareket etme kabiliyetine de sahip insanlardır. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen Türk Boğazları önlerinde olduğu gibi tehlikeli su yolları söz konusu olduğunda Kılavuz Kaptanların bilgisi ve tecrübesi olmadan 100’de 100 seyir güvenliği tahsis etmek mümkün görülmemektedir.Kılavuz kaptanları türk boğazlarında ve maviye açılan limanlarımızda tyşanaabilecek kazaları ve felaketleri engellemek adına çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Kılavuz kaptanlarımız güvenli bir deniz trafiği için vazgeçilmez unsurlardır. Bu tören vesilesiyle canları pahasına görev yapan kılavuz kaptanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunarken, görev başında hayatını kaybedenler ile ebediyete işntikal etmiş kaptanlarımıza Allahtan rahmet diliyorum.’’

Türk kılavuz kaptanların hizmet kalitesi dünya çapında üne sahip!

Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği (EMPA) Başkan Yardımcısı Miguel Vieira de Castro yaptığı konuşmasında Türk kılavuz kaptanlarının, özellikle tören için bir araya gelinen lokasyon da dahil olmak üzere dünyanın en tehlikeli su yollarını kapsayan farklı konumlarda verdikleri hizmet kalitesinin dünya çapında üne sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Meslek Şehitlerini anmak üzere denize çelenk bırakıldı.

Tören kokteyl ile son buldu.

Kaynak: DENİZHABER.COM
Yorumlar (2)
Kapt.Cengiz sözdemir 1 ay önce
Gerçekte kılavuzlukta ülke profilini Avrupalı meslektaşlarımıza ya tam anlatmıyorsunuz ya da onlar anlamak bile istemiyorlar.
Kapt.Cengiz sözdemir 1 ay önce
Kılavuz kaptanların özlük haklarını her fırsatta budamaya kalkan ve de geçmişte kılavuzların yatakları ve zati eşyalarına haciz koyduranlar ne olduda kılavuzluk camiasıyla kolkola çelenk bırakıyorlar.Zaman herşeyin aklayıcısı mı oluyor.
23
açık
banner102
banner85
Namaz Vakti 03 Temmuz 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:30
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Günün Karikatürü Tümü