DEFAMED BAŞKANI SELÇUK ŞENKAL'IN KONUŞMASI

İTÜ Denizcilik Fakültesi 1 Temmuz günü 2010 yılı mezunlarına diplomalarını verirken, Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Selçuk Şenkal, bir konuşma yaptı.

O konuşmayı yayınlıyoruz.


Sayın Bakanım,

Denizcilik camiamızın önde gelen saygıdeğer mensupları, sevgili denizciler ve denizci dostları:

Sizleri, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği adına saygı ile selamlıyorum.


Sevgili genç meslekdaşlarım, kardeşlerim ;

Yaşam boyu devam edecek olan eğitim ve öğrenim hayatınızın en güzel anları olan ve daima büyük bir mutluluk ve özlemle hatırlanacak olan okul yaşantınız bu gün burada sona eriyor.

Bundan sonra da şüphesiz öğrenmeye devam edeceksiniz, bu sefer üretirken öğrenecek, üretirken öğretecek, sizden öncekiler gibi bilgi ve deneyimlerinizi meslektaşlarınızla paylaşacaksınız.

Yaşamınızdaki bu yeni süreç sizleri her açıdan olgunlaştıracak ve güçlendirecektir. Bundan azami oranda yararlanın, mesleğinizi en az, Kaptanlıkta ve Baş Mühendislikte, ehil oluncaya kadar yapın.
…….
İTÜ yeni bir anlayışla, araştırmaya, teknoloji ve bilgi üretmeye daha çok önem veren bir sürece girmiştir. İçinizden bazıları akademik alanda çalışmak isteyebilir, sizler de bu çalışmaların içerisinde yer alın ve yer alan kardeşlerinize destek olun. Bunun için potansiyele sahipsiniz, Türk denizcilik sektörünün de başta eğitim öğretim faaliyetleri olmak üzere teknoloji üretme ve onu azami oranda kullanmaya ihtiyacı vardır.

Denizciliğin kendine özgü, sevgi ve saygıya dayalı her koşulda yardımlaşmaya ve karşılıklı birbirine güven duymaya ihtiyaç duyulan bir yaşam biçimi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Deniz hayatınızda da buna uygun davranacağınızdan kuşkumuz yoktur.

Adaletsiz ve haksız bulduğunuz uygulamalar olabilir. Bunlardan ötürü hiçbir meslektaşınıza kardeşinize karşı olumsuz bir tavır takınmayın.

Bir yanlışlık varsa düzeltilir, şüphe duymayın.

Denizcilik, ailece fedakarlık isteyen bir iştir. Bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğiniz haklarınızı daima koruyun ve bu tutumunuzdan vazgeçmeyiniz. Bunun için güçlü ve dayanışma içinde olmalı ve örgütlü hareket etmelisiniz. Siz 2010 yılı mezunları bunu yapabileceğinizin işaretlerini benim de yakından izlediğim okul hayatınızda verdiniz. Umarım bu tutumunuz değişmez.

Ait olduğunuz camianın etkin ve duyarlı üyeleri olun.


Denizciliğimiz için önemli olan bu günde, önderimiz Büyük Atatürk’ü , yıllar evvel ileri görüşlülükle 1909 yılında bu okulu kuran Hamit Naci’ yi ve bugünlere gelmesine katkıda bulunan herkesi şükranla anıyorum. Bizlere bu eğitim öğretim kurumunu bahşeden Yüce Türk Milletinin önünde saygı ile eğiliyor bu emanete her zaman ve her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyorum.

Özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğimizin somut bir ifadesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramınız kutlu olsun.

Allah selamet versin.

Selçuk Şenkal

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı