Danıştay, Davayı Reddetti: Kılavuzluk ve Römorkörcülükte İdare Kazandı

08/01/2020 tarihli “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hakkında,  Medmarine A.Ş. ve  Deniz Pilot Kaptanlar Derneği tarafından Danıştay’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aleyhinde “Yürütmenin Durdurulması ve İptal” talebiyle açılan davada,  Danıştay 10. İdari Dava  Dairesi, iptal talebini esastan reddetti. 

Red kararı ile Danıştay İDDK’nın vermiş olduğu tedbir kararı, yani itiraz kabul kararı bir başka deyişle bahse konu Yönetmelik ve Genelge hakkındaki “Yürütmenin Durdurulması” kararı da ortadan kalktı. 

Karar ile, İdare aleyhinde Yönetmelik ve Genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli  açılan davaların tamamı reddedildi. 

10. Daire’nin bu Kararı ile bir tedbir kararı olan Yürütmenin Durdurulması kararının ortadan kalkmasıyla 2020 tarihli Yönetmelik ve ona bağlı çıkarılan Bakanlık Genelgesi yeniden yürürlüğe girmiş oldu. 

Karar sonucunda Yönetmelik yeniden sıhhat kazanarak ona bağlı yapılan tüm idari işlemlerin aynı şekilde yeniden yürürlüğe girebileceği öğrenildi.  

Yürütmeyi durdurma kararı dayanak yapılarak İdare'nin birel işlem niteliğinde yaptığı geçici görevlendirmeler aleyhinde ilk derece idare mahkemelerinde açılan tüm yürütmenin durdurulması istemli iptal davalarının da dayanaktan yoksun kalacağı öğrenildi. 

Editör: TE Bilişim