Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan "Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği" kapsamında, Bureau Veritas SA ile imzalanan Yetki Devri Protokolü'nü iptal etti. 

Danıştay 10. Daire Başkanlığının kararı ile, ‘Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’ kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bureau Veritas SA arasında imzalanan 10.03.2017 tarihli Yetki Devri Protokolü'nün iptaline karar verildi.

Bureau Veritas SA tarafından düzenlenmiş tüm sertifikalar veya belgeler ilk zorunlu sörvey tarihlerine kadar geçerli olacak.

Konunun önemi nedeniyle gerekli önlemlerin alınmasını teminen tüm gemi sahibi/işletmecilerin bilgilendirilmesi, söz konusu gemilerin yurt dışı/yurt içi limanlarda belgelendirme, sörvey, liman devleti denetimi, ön sörvey gibi konularda sorunlarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak iş ve işlemler için yetkilendirilmiş kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edilerek gemilerin faaliyetlerinde aksamaya mahal verilmemesi istendi.

Editör: Nermin İstikbal