Columbia Shipmanangement Group, denizcilik sektörüne daha fazla kadın çekme hedefi doğrultusunda kadın öğrencilere yönelik bir mentorluk programı başlattı.

Grup,sektörün çok sayıda kadın yetenekten mahrum kaldığını, mentorluk programının yalnızca gemilere daha fazla kadın çalışan çekmekle kalmayıp, kadınların bir takım kariyer zorluklarıyla karşı karşıya kaldıklarında, öğrencilik sonrasında da sektörde kalmalarına destek olacağını düşünüyor.

Columbia'dan program lideri Claudia Paschkewitz şunları söyledi: "Kadınları çevreleyen sektördeki kültürü değiştirmemiz ve onların denizcilik alanında kariyer yapmalarını daha uygulanabilir hale getirmemiz gerekiyor, böylece yararlandığımız yetenek havuzunu çekip genişletebiliriz."

Programın, mentorluk programlarının sağlık ve güvenlikle ilgili maliyetleri azaltmanın yanı sıra personel değişimini de azaltabildiğini vurgulayan 2019 Solent Üniversitesi raporundan elde edilen kanıtları kabul eden bir program olduğu belirtildi.

Danimarka hükümeti yakın zamanda, ankete katılan 3.500 denizcinin altıda birinin 12 aylık bir süre boyunca Danimarka gemilerinde zorbalık veya cinsel taciz olaylarına tanık olduğunu ortaya koyan bir rapor yayınladı. 

BIMCO ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan 2021 raporuna göre kadınlar, dünya çapındaki 1,89 milyon denizcinin yalnızca %1,2'sini oluşturuyor.

All Aboard Alliance tarafından Nisan ayında yayınlanan bir araştırma, denizde kadınların karşılaşabileceği 15 temel sıkıntı noktasını ortaya çıkardı.

 15 ana sorun dört kategoriye ayrıldı; bunlardan ilki, kadınların denizde profesyonel olarak başarılı olmasının zorluğudur (erkek iş arkadaşlarına göre daha az yetkin olarak algılanmak, gemideki eğitim veya görevlere eşit erişime sahip olmamak ve erkek akranlarından daha iyi performans göstermek zorunda olmak).

 Belirlenen diğer bir kategori, gemideki sosyal ilişkilerin denizdeki kadınlar için özellikle zorlayıcı olabileceğini içermektedir (cinsiyetleri nedeniyle kendilerini yalnız veya desteksiz hissetmek, dedikodu veya dedikodu endişesi veya gemide gücün kötüye kullanılması veya cinsel taciz ve cinsel suiistimal).

Üçüncü sıkıntı noktası kategorisi, denizdeki sistemik istihdam zorluklarıyla ilgilidir (denizde hizmet sözleşmelerinin çok uzun olması, doğum izni veya deniz kıyısında rotasyon programları gibi aile planlaması seçeneklerinin olmayışı, bunun sonucunda birçok kadının denizde bir kariyer arasında seçim yapmak zorunda kalması) VEYA bir aile kurmak, bunun sonucunda da kadın denizcileri başka yerlerde iş bulmaya itmek ve son olarak birçok şirket hâlâ kadın denizcileri işe almaya istekli değil).

Karamehmet'ten Milyonlarca dolarlık dev sipariş Karamehmet'ten Milyonlarca dolarlık dev sipariş

Son kategori, gemideki fiziksel koşullarla ilgilidir (gemide kadın hijyen ürünlerine erişim eksikliği veya kazan daireleri, yangın eldivenleri vb. gibi yeterli şekilde donatılmış Kişisel Koruyucu Ekipmanlara (PPE) erişim eksikliği veya kadınlar için belirlenmiş soyunma odalarına erişim eksikliği,  gemideki banyolar).

Zorluklar, gemilerde görev yapan her kademeden ve coğrafyadan 115 kadın denizciyle yapılan görüşmelerin analiziyle belirlendi.

Görüşülen kadınların çoğu, gemide kadın üst düzey görevlilerin bulunmasının önemini vurguladı.

Editör: Nermin İstikbal