ClassNK,  konteyner gemilerine yönelik amonyak yakıt tankı için onay (AiP) verdi

Tokyo - ClassNK, Daha Yeşil Gemiler için Planlama ve Tasarım Merkezi (GSC) tarafından geliştirilen konteyner Gemileri için prizmatik amonyak yakıt tankının (IMO Tip B bağımsız tank) tasarımı için prensipte bir onay (AiP) verdi.

DARPA, Mürettebatsız, Uzun Süreli Denizaltı Gemisini Tanıttı DARPA, Mürettebatsız, Uzun Süreli Denizaltı Gemisini Tanıttı

Amonyağın, yakıldığında CO2 yaymadığı için gemicilikte karbon giderme amacıyla deniz yakıtı olarak kullanılması bekleniyor. Ancak kullanımı, sızıntı riski ve nispeten düşük hacimsel verimlilik gibi zorlukları da beraberinde getirir.

B Tipi tanklar iyileştirilmiş bir yorulma analizi gerektirse de, yakıt depolama alanı yapısı için malzeme olarak, kısmi bir ikincil bariyer olması amaçlanan alt kısım hariç, sıradan çeliğin kullanılması mümkündür, bu da yakıt tüketiminde bir azalmaya neden olur. Düşük sıcaklıkta servis için çelik miktarı. Ek olarak prizmatik tanklar, gemi ambarına uyacak şekilde tasarlanabildiklerinden silindirik tanklara kıyasla üstün hacim verimliliği sunar.

GSC tarafından geliştirilen B Tipi tank, amonyağın güvenli bir şekilde depolanmasını sağlamak ve operasyonel ihtiyaçlar dikkate alınarak yakıt tanklarının yerleştirilmesi nedeniyle kargo konteyneri sayısındaki azalmayı en aza indirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, tank için depolama alanının şekli, konteyner taşıyıcıları için tipik tezgah köşelerinden basitleştirilerek, inşa edilebilirlik artırıldı ve yakıt hacmi artırıldı.

ClassNK, IGF Kodu ve "Alternatif Yakıtlar Kullanan Gemiler için Kılavuz (Baskı 2.1)" içeren "Çelik Gemilerin Sörveyi ve İnşası için Kurallar ve Kılavuz"un GF Kısmına dayanarak tankın tasarım incelemesini gerçekleştirdi. ClassNK, öngörülen gereklilikleri karşılayarak AiP'yi ödüllendirdi.

ClassNK, güvenlik değerlendirmeleri de dahil olmak üzere karbondan arındırmaya yönelik ileri düzey girişimlere katkıda bulunmaya devam edecektir.

Editör: Fulya Tekin