Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı.

Yasaya göre; gemilerden kaynaklanan yasa dışı boşaltımlarda, 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak.

5 bin gross tondan büyük gemilerin evsel atık sular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak.