Tek şirketle ihale olmaz

   Mahkeme, Tavşanlı İskelesi’yle ilgili kararını verdi. Tavşanlı İskelesi için yapılan ihaleye özel şart getirerek tek bir firmanın katılmasına olanak sağlayan belediye kararını Bursa 1. İdare Mahkemesi durdurdu. Mahkeme ihalenin açık ihale usulü ile gerçekleşmesi gerektiği kararını aldı.

  YALOVA Tavşanlı İskelesi’nde geçtiğimiz şubat ayında, “özel ihale şartı getirilerek” tek bir şirketin katılmasının sağlandığı ihalenin yürütmesini Bursa 1. İdare Mahkemesi durdurdu. Özel gerekçeler nedeniyle ihaleye katılamayan İDO’nun başvurusunu değerlendiren mahkeme kararında, “2886 sayılı kanunda öngörülen açıklık ve rekabet unsurları sağlanmadan tesis edilen dava konusu işlemin, maddi yönden telafisi güç zararlara yol açacağı kuşkusuzdur” denildi.

 İPTAL İÇİN BAŞVURULDU

  İDO, Marmara Denizi’nin iki yakası arasındaki arabalı vapur taşımacılığında kritik bir noktada bulunan Tavşanlı İskelesi’nin ihalesiyle ilgili olarak Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne “Belediye Encümen kararının iptali” için başvurmuştu. Mahkeme de bu başvuruyu haklı bularak yürütmeyi durdurma kararını verdi. İDO’dan yapılan açıklamada ihalenin 12 Şubat’ta Tavşanlı Belediyesi tarafından ihale şartnamesi son anda açıklanarak gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

15 KATI TEKLİF

  Açıklamada, “İhale şartnamesinin 8/a maddesi ile ‘İhaleye sadece ihale konusu taşınmazın ön tarafını Milli Emlak’ten kiralamış olan firmaların katılabilmesi’ şartı getirilmiş ve adeta bu şartı sağlayabilecek tek bir şirket adres gösterilerek, İDO bir anlamda ihale dışı bırakılmıştı” denilerek İDO’nun buna rağmen hazırlıklarını yarım günde tamamlayarak ihaleye katıldığı belirtildi. 130 bin lira teminatı yatırdığını ve gerekli belgelerini belediyeye teslim ettiği belirtilen İDO açıklamasına şöyle devam edildi: “İlgili maddeye dönük olarak, ihalenin kazanılması durumunda deniz kıyısının Milli Emlak’tan aynı şartlarda kiralamayı taahhüt edildi. İDO, ihaleye katılan diğer firmanın 15 katına ulaşan bir teklif sunmasına rağmen, elenmişti.” Bunun üzerine İDO ihaleyle ve söz konusu şartla ilgili olarak Belediye Encümen kararının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na aykırı olduğu yönünde Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde bir dava açmıştı.