Boğazlardan geçiş yapacak gemilere kumanya sağlanacak

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından geçen gemilere kumanya sağlamak üzere 2 mağaza açılacak 

ANKARA - Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere 2 adet mağaza açılmasına izin verilecek

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere İstanbul Boğazında 1 adet, Çanakkale Boğazında 1 adet olmak üzere toplam 2 adet mağaza açılmasına izin verilecek.

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapan mağazalar hariç olmak üzere, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan kara, hava, deniz, demir yolu sınır kapıları itibarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış yerleri dışında faaliyet göstermekte olan mağaza ve depoların açılış izinleri, 1 Haziran 2009 tarihinde iptal olacak.

Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin Konuyla İlgili Sayfası:

 

5 Şubat 2009 PERŞEMBE
 Resmî Gazete
 Sayı : 27132
 
YÖNETMELİK
 
Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(9) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere İstanbul Boğazı’nda 1 adet, Çanakkale Boğazı’nda 1 adet olmak üzere toplam 2 adet mağaza açılmasına izin verilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapan mağazalar hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan kara, hava, deniz, demir yolu sınır kapıları itibarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış yerleri dışında faaliyet göstermekte olan mağaza ve depoların açılış izinleri 1/6/2009 tarihinde iptal olur.”

             MADDE 3 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.